| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 70
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : - อรรถาธิบายคำว่า ‘ด้ำ’ สืบสาวให้ถึงรากคำ, แถนในตำนานอุรังคธาตุ, จันทร์ดวงงามที่เลือนหายไปจากลำน้ำโขง, อะคาเดมีชีวิต เรื่องในเล่ม :

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 69
ประจำเดือน มกราคม 2561 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมชายแดนใต้, ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท, "หูก"

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 68
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : เต๋อ เติน เวิน วัง พลังแห่งน้ำ - ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 67
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : พิธีกรรมหลังความตายในครั้งบรรพกาลของชาวอุษาคเนย์, แคว้นของชาวกวย-กูย, โดนตวล เทวสถานกลางพงไพรเชิงพนมดงเร็ก, รอด พอเพียง มั่นคงยั่งยืน เรื่องในเล่ม :

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 66
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : เมืองมหานครนิพพาน, แผ่นดินร้องไห้เมื่อถึงเวลาส่งเทวดากลับสวรรค์, ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่, ความเป็นมาของคำ เหล่า ลาว จ้วง ไท,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 65
ประจำเดือน กันยายน 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : งันเฮือนดี : พิธีสนุกสนานในงานศพ, ชาวนุง ในเวียดนาม, ปลูกดอกไม้กลางไร่อ้อย เรื่องในเล่ม : ใบตอง,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 64
ประจำเดือน สิงหาคม 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : วันแม่, โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด, อนาคตสื่อสารมวลชน, ใครบัญญัติคำ “ลูกทุ่งอีสาน”, นักสู้หนองโพดไม่เอาขยะ,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 63
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : การเขียนหนังสือของโฮจิมินห์, รากเหง้าร่วมของวัฒนธรรมอาเซียน, นอ เครื่องคํ้าของคูณแห่งลุ่มแม่นํ้าโขง, จารึกหลักที่ ๑ ทำในสมัยสุโขทัย, จากงานกู้ชาติลาวกลับเข้ารับราชการทหารไทย,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 62
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี, วัดช้างเผือก : ๔๕๔ ปี สายสัมพันธ์ล้านนา

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 61
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก:: xers
ฉบับ ก้าวที่กล้าปีที่ ๖ เรื่องเด่น : บุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสามของชาวนาปลูกข้าว, ถ้าไม่มีพลเมืองที่เป็นปึกแผ่น ประเทศหรือรัฐบาลจะอยู่ได้อย่างไร?, แลไปข้างหน้า โลกไร้พรมแดน,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 60
ประจำเดือน เมษายน 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : พระมหาชนก โดย ในหลวงรัชกาลที่ ๙, คำสอนของ “พ่อ” สู่ปวงประชาใต้ร่มพระบารมี, บางปะกง

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 59
ประจำเดือน มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก:: xers
เรื่องเด่น : พ่อขุนรามคำแหงสืบสายจากโคตรตระกูล “เลือง”, ตำนานพระธาตุในลุ่มแม่นํ้าโขง, กำเนิดรถตู้โดยสารสายอีสาน, เผยเส้นทางความแซ่บนัว “ผงชูรส” เรื่องในเล่ม : เขียนมนุษย์,

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343648  Views