| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 27
ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๗ โบราณสถานขอมในดินแดนไทย ◙ เรื่องเด่น: คาซึฮิโร ชิจิริ ผีบ้าเกษตรอินทรีย์, ม่วนซื่นอีหลี, สาส์นลึบให้สูญ,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 26
ประจำเดือน มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๖ ตำนานและดินแดน "ศรีโคตรบูร" ◙ เรื่องเด่น: ปาฐกถา ศ.ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม, นวนิยายศรีโคตรบูร,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 25
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๕ ขึ้นปีที่ ๓ ◙ เรื่องเด่น: อาณาจักรอีศานปุระ: แอ่งอารยธรรม ๑๔๐๐ ปี,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 24
ประจำเดือน เมษายน 2557 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๔ ครบรอบ ๒ ปี ◙ เรื่องเด่น: ดอกจาน "เล็บแดงแห่งกามเทพ", เด็กตีนเปล่าบ้านป่าอาจารย์ด็อกเตอร์,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 23
ประจำเดือน มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๓ หลวงพระบางเมืองโบราณ ◙ เรื่องเด่น: หลวงพระบาง จากรัฐจารีตสู่ทุนนิยมการท่องเที่ยว, กุดทิง มดลูกแห่งแม่นํ้าโขง, แก้ปัญหา

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 22
ประจำเดือน มกราคม 2557 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๒ แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิต ◙ เรื่องเด่น: แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตฯ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส), อาลัยหลวงพระบาง ◙

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 21
ประจำเดือน ธันวาคม 2556 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๑ ฉบับฟ้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ◙ เรื่องเด่น: เมืองอีสานเมื่อพันปี, ชีวิตกับความคิดดีงาม, ขบวนการต่อสู้แห่งฟิลิปปินส์ ,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 20
ประจำเดือน ธันวาคม 2556 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๐ ฉบับส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖ ◙ เรื่องเด่น: เจ้าเป็นไผ เกิดมาทำซากอะไร ครูบาสุทธินันท์, บ้านเขาเมืองเรา

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 19
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๙ ผาแดง-นางไอ่ ◙ เรื่องเด่น: ภูเพ็ก นครที่สาปสูญ, ท้าวผาแดง-นางไอ่, เมืองร้อยเอ็ดเมื่อ 80

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 18
ประจำเดือน ตุลาคม 2556 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๘ "๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช" ◙ เรื่องเด่น: 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 17
ประจำเดือน กันยายน 2556 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๗ การศึกษา สร้างคนสร้างชาติ ◙ เรื่องเด่น: วิสัยทัศน์ การพัฒนาการศึกษา จากผู้บริหารสถาบันการศึกษา, การศึกษากับประชาธิปไตย,

| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 16
ประจำเดือน สิงหาคม 2556 | ผู้บันทึก:: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๑๖ มหัศจรรย์ตำบักหุ่ง ◙ เรื่องเด่น: พันธุ์มะละกออีสาน, วันเสียงปืนแตก ณ นครพนม,

Page 5 of 7« First...34567

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4847839  Views