| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (36) สมุทโฆษคำฉันท์ (24)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในสมัยที่ป่ายังอุดมด้วยต้นไม้ สัตว์ป่า และนก คนมักชอบเข้าป่าล่าสัตว์ ตัดไม้ ทว่าต้องทำการ “เบิกไพร” เสียก่อน ในหนังสือ สารานุกรมไทย

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (35) สมุทโฆษคำฉันท์ (23)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
หมอสิทธิกรรม(หมอเถ้า) ผู้ชำนาญการคล้องช้าง ไปทำพิธีเบิกไพรก่อน แล้วพราน (พนจร) จึงพาหมอเถ้า เข้าป่าไปเลือกอาณาบริเวณที่จะคล้องช้าง ๏ ปางนั้น ธ

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (34) สมุทโฆษคำฉันท์ (22)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
วรรณคดีสยามหลายเรื่องเขียนถึงการคล้องช้างของกษัตริย์ แต่เรื่องที่เขียนละเอียด มีเนื้อหามากที่สุด เห็นจะเป็นเรื่อง สมุทรโฆษคำฉันท์ (ส่วนแรก ที่พระมหาราชครู แต่ง) นี่เป็นข้อสังเกตประการแรกของข้าพเจ้า

| คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (21)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
บรรยากาศการแข่งวัวเกวียนในสมุทโฆษคำฉันท์ ๏ บัดใจจึงเทียมเกวียนอาน ชาวนาแกว่นการ แลแล่นละลนไปมา ลางคนนุ่งเพลาพังคา เพ็ดเพี้ยงกลางขา แลถืองอบลานแล่นฉวาง

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (32) อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (20)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เล่าเรื่องการละเล่นชาวอยุธยาในวรรณคดีสมุทโฆษคำฉันท์ ไป 4 เรื่องแล้ว คือ หัวล้านชนกัน , ไทลาวฟันดาบ , ชวาชาวีแทงจรี

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (31) อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (20)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เสร็จสองแทงกันจระโจรม จักเล่นแรดโทรม กำลองกำลังเถมินเชิง แรกร้ายแรดอ้ายรางเริง เพียงแรดพระเพลิง ก็ดีก็ดาลอับอาย อาจไล่ช้างสารจรัลจราย เสือสีห์หมีควาย กระลายกระลอกซอกซอน

| เคียวหางแมงป่อง (เคียวเขมร) ที่หัวสำโรง ฉะเชิงเทรา
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เคียวเกี่ยวข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ของเขมรที่ยังหลงเหลือให้เห็นใน หมู่บ้านหัวสำโรงคือเคียวเกี่ยวข้าว ซึ่งมีลักษณะโค้งงอสามแฉก มีด้ามจับที่โค้ง ด้านมีคมใช้เกี่ยวข้าว อีกด้านเป็นไม้ที่มีความโค้งใช้สำหรับดึงต้นข้าว ให้โน้มลงมาเพื่อเกี่ยวได้ง่ายขึ้น

| คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
การละเล่นชนแรดอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องแปลกระดับโลกได้เลยทีเดียว ข้าพเจ้าไม่เคยได้อ่านพบหลักฐานในที่อื่น ๆ เลย ชาวสยามเลี้ยงแรดเอาไว้ชนกันเป็นการละเล่นได้ อย่างน้อยก็ในสมัยหนึ่งคือในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

| คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระมหาราชครูบรรยายฉากชวาแทงจรีไว้ว่า ๏ กูนี้ปัติมโนโร นักเทศโทโฮ มสุชวาชาวี แต่กูแทงตายด้วยจรี มากแลดีหลี ด้วยฝีมือกูอันแทง กูกับมึงจักวัดแวง กันจงรู้แรง

| คราม, ห้อม พืชใช้ย้อมผ้าของบรรพชนชนไท-จีน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ชาวจ้วงมีศัพท์เรียกพืชที่ให้ครามมีความซับซ้อนมาก และค่อนข้างสับสนพอสมควร เช่น ที่หมู่บ้านไป๋หยาน ตำบลโต้วเจียง อำเภอซานเจียง เรียกพืชที่ให้ครามใบใหญ่ (蓝靛草(大叶的)) ว่า la:m2

| แหล่งโบราณคดีในจังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีแหล่งโบราณคดีที่แสดงถึงอารยธรรมเก่าแก่มากมาย ซึ่งกรมศิลปากรได้สำรวจขุดค้นแล้วและยังไม่สำรวจขุดค้น ดังนี้

| คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ชาวสยามสัมผัส สัมพันธ์ รับและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรม ชวา มานานมากแล้ว ตั้งแต่ยุคศรีวิชัย ในยุคอยุธยาความสัมพันธ์ยิ่งมากขึ้น ผลไม้มากมายที่ชาวสยามรับมาพัฒนาการเพาะปลูก จนเป็นผลไม้รสเลิศของไทยทุกวันนี้ มีชื่อเป็นภาษาชวามลายู

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346905  Views