| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 71 : ครอบขังไทย
บทกวี, ผญา, คำกลอน วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ผู้ทรงยศล้วนผู้ลากผู้มากอย่าง ผู้มากเงินใช้เงินง้างทุกอย่างได้ สวมเครื่องแบบกินภาษีพุงพีไป ล้วนหัวใจไร้ธรรมาภิบาล

| ทางอีศาน 66 : ทำดีถวายไท้
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 3 ตุลาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
รัตนะ โกสินทร์ ถิ่นไทยรัก ซึ้งตระหนัก กษัตริย์ไทย ใจรักมั่น สามัคคี รวมแก่น แน่นรักกัน เทิดมิ่งขวัญ

| บทบรรณาธิการ
บทกวี, ผญา, คำกลอน วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
เทียวทางเทียวทางใด ใครบอกได้โปรดไขความ สุดเส้นก็อยากถาม สุดเดินตามจึ่งบั้นปลาย ทางใครไปทางมัน ทางสร้างสรรค์บั่นทำลาย ทางดีมีทางร้าย ทางสบายทางลำเค็ญ ทางคนสรรเสริญ กล้าเผชิญแม้ยากเย็น

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (54) สมุทโฆษคำฉันท์ (42)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 9 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระสมุทรโฆษรบชนะ ๑๐ กษัตริย์ (๓) ฉากรบนั้น ผู้เขียนนับได้ ๗ องค์เท่านั้น ได้แก่ ๑.

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (53) สมุทโฆษคำฉันท์ (41)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 8 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
เรื่องสมุทรโฆษคำฉันท์นี้ มีแนวเขียนสรรเสริญสดุดีกษัตริย์อยุธยา แบบใหม่ (เมื่อเทียบกับ เรื่อง โองการแช่งน้ำ, ยวนพ่าย) คือมีฉากบรรยายการคล้องช้างละเอียด และการรบชนะ ๑๐

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (52) สมุทโฆษคำฉันท์ (40)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 8 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ดั้งเดิมนานมา (คือตั้งแต่ผู้เขียนเริ่มอ่านวรรณคดี) วงการวรรณคดีก็เชื่อกันว่า สมุทรโฆษคำฉันท์นี้พระมหาราชครู กวีเอกรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้เริ่มประพันธ์ แต่ไม่จบ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงราชนิพนธ์ต่อ ก็ไม่จบอีก

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (50) สมุทโฆษคำฉันท์ (38)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 5 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในนี้เรียกหัวหน้าใหญ่ของพวกคล้องช้างว่า “หมอเฒ่า” เหมือนกับในวรรณคดีอยุธยา ส่วนคำว่า “พาน” ในที่นี้ก็คือ นายพราน นั่นเอง

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (49) สมุทโฆษคำฉันท์ (37)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 5 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
แต่นั้น พานทูลไหว้เหนือหัวยั้งขม่อม ว่าสมประมาณช้างลวงสูงสี่ศอก ใหญ่บ่น้อยพอด้ามว่องไว บาทาเท้าตีนแดงทั้งฝ่า กีบเล็บนั้นดำปี้ดังนิล หางตาแดงวาดไว้พญาช้างเผือกขาวเจ้าเอย

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (48) สมุทโฆษคำฉันท์ (36)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 2 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ขอเล่าถึงวรรณคดีอีสาน เรื่อง “นางแตงอ่อน” สักหน่อยหนึ่ง แม้ว่าฉันทลักษณ์เรื่องนี้จะเป็นโคลงลาว เหตุที่จำเป็นต้องกล่าวถึง เพราะวรรณคดีอีสานเรื่องนี้มีฉาก “การคล้องช้างเผือก” ด้วยบ่วงบาศเชือกปะกำอย่างละเอียดที่สุดในกระบวนวรรณวรรมลาว-อีสาน

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (47) สมุทโฆษคำฉันท์ (35)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 2 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ความปรากฏแล้วว่าผู้ประพันธ์คำฉันท์เรื่องนี้คือพระมหาราชครูมเหธร ผู้รู้พิธีพราหมณ์และมีความรู้ด้านการประพันธ์และวรรณคดีเป็นอย่างดี เป็นพระมหาราชครูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ (ระหว่าง พ.ศ.๒๒๐๐ – ๒๒๓๐) บุญเตือน ศรีวรพจน์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระมหาราชครูผู้แต่งเรื่องเสือโคคำฉันท์

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (46) สมุทโฆษคำฉันท์ (34)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 22 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ ที่คำฉันท์เรื่องนี้ปรากฏต้นฉบับตัวเขียนเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่พบในปัจจุบันนี้ เป็นสมุดไทยดำ เขียนด้วยเส้นหรดาล ขนาดกว้าง ๑๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๓๔.๕ เซนติเมตร

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (45) สมุทโฆษคำฉันท์ (33)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 18 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ตำนานเรื่องพราหมณ์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือ ตำนานพราหมณ์นครศรีธรรมราช เล่าว่า ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง กษัตริย์เมืองรามนครในอินเดียส่งเทวรูปพระผู้เป็นเจ้า และพราหมณ์ เข้ามาถวายพระเจ้าอู่ทอง หัวหน้าพราหมณ์ชุดนั้นชื่อผแดงธรรมนารายณ์ มีพราหมณ์อีกหลายคน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404131  Views