| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (44) สมุทโฆษคำฉันท์ (32)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 17 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
พวกพราหมณ์บูชาไฟ มีมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาที่หนองโสน(เวียงเหล็ก)แล้ว บริเวณที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างราชธานีใหม่นั้น อยู่ใกล้สำนักนักพรต ชาวบ้านเรียกว่า ชีกุน คำนี้เพี้ยนมาจากคำว่า ชีกุณฑ์ แปลว่านักบวชผู้บูชาไฟ คือพราหมณ์นั่นเอง

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (43) สมุทโฆษคำฉันท์ (31)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 2 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
หากพบช้างป่าตกมันก็ยิ่งอันตราย พระไอยการช้างจึงกำหนดว่า อนึ่งพระธินั่งเสดจ์เข้าต่อเถื่อน แลเถื่อนมีพาษี พระธินั่งต่ำตา อย่างควาน ควานอย่าให้ขอ อนึ่งจะทรงบาศ แลเถื่อนมีพาสีก็ดี ตรัสเรียกบาศ

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (42) สมุทโฆษคำฉันท์ (30)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ยิ่งเมื่อเสด็จคล้องช้างเถื่อนในป่า ก็ยิ่งมีอันตรายมาก ถ้าในป่าพบกับช้างเถื่อนที่สูงใหญ่กว่าช้างพระที่นั่ง (ใช้คำว่า “พระธินั่งตาต่ำ” หมายถึงช้างพระที่นั่งตัวเตี้ยกว่าช้างป่า) มีกฏไอยการห้ามส่งบาศคล้องให้กษัตริย์

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (41) สมุทโฆษคำฉันท์ (29)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อหมอเฒ่าประกอบพิธีบูชาต้นไม้บริเวณที่จะตั้งชมรมแล้ว ก็สั่งไพร่พลปัก “ตาเหลว” รายรอบบริเวณที่จะคล้องช้าง

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (40) สมุทโฆษคำฉันท์ (28)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
หมอเถ้าตัดใจเลือกจุดที่จะตั้งชมรมแล้ว จึงกลับไปสั่งการกองทหารให้เคลื่อนมาตั้งที่นั่น แล้วหมอเถ้าเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้วรีบทำพิธีสรรเสริญต้นไม้เป็น “พระอุมา” (ข้าพเจ้ายังคิดหาเหตุผลไม่ออก) ตั้ง “จังเหว็จ” (ค้นดูใน “พจนานุกรม

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (39) สมุทโฆษคำฉันท์ (27)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในเนื้อความนี้ มีประเด็นที่ควรขยายความหลายเรื่อง เช่นเรื่อง พราหมณ์พฤฒิบาศ พราหมณ์พฤฒิบาศ ก็คือ หัวหน้าหมอช้าง นั่นเอง คำไทยเราเรียกหัวหน้าหมอช้างว่า หม้อเฒ่า

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (38) สมุทโฆษคำฉันท์ (26)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ตำราคชศาสตร์แบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนแรกเรียกว่า "คชลักษณ์" เป็นวิชาที่ว่าด้วยการกล่าวถึงลักษณะของช้างสำคัญ โดยดูจากอวัยวะและสี เช่นลักษณะของช้างเผือกมีลักษณะอันเป็นมงคล 7 ประการคือ ตาสีขาว

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (37) สมุทโฆษคำฉันท์ (25)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในสมัยนั้นการที่พรานป่าเข้าป่าล่าสัตว์ได้สำเร็จ ไม่ถือว่าเป็นเพราะความสามารถของตน แต่กลับถือว่าเทวดาบันดาล หรือเจ้าป่าช่วย จึงเกิดเป็นคติความเชื่อกันว่า ป่าดงพงไพรถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกัน เป็นเครื่องหมายหวงห้ามไว้ ไม่ช้าป่าไม้ นก และสัตว์ป่าเหล่านั้นก็จะสูญหมด

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (36) สมุทโฆษคำฉันท์ (24)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในสมัยที่ป่ายังอุดมด้วยต้นไม้ สัตว์ป่า และนก คนมักชอบเข้าป่าล่าสัตว์ ตัดไม้ ทว่าต้องทำการ “เบิกไพร” เสียก่อน ในหนังสือ สารานุกรมไทย

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (35) สมุทโฆษคำฉันท์ (23)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
หมอสิทธิกรรม(หมอเถ้า) ผู้ชำนาญการคล้องช้าง ไปทำพิธีเบิกไพรก่อน แล้วพราน (พนจร) จึงพาหมอเถ้า เข้าป่าไปเลือกอาณาบริเวณที่จะคล้องช้าง ๏ ปางนั้น ธ

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (34) สมุทโฆษคำฉันท์ (22)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
วรรณคดีสยามหลายเรื่องเขียนถึงการคล้องช้างของกษัตริย์ แต่เรื่องที่เขียนละเอียด มีเนื้อหามากที่สุด เห็นจะเป็นเรื่อง สมุทรโฆษคำฉันท์ (ส่วนแรก ที่พระมหาราชครู แต่ง) นี่เป็นข้อสังเกตประการแรกของข้าพเจ้า

| คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (21)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
บรรยากาศการแข่งวัวเกวียนในสมุทโฆษคำฉันท์ ๏ บัดใจจึงเทียมเกวียนอาน ชาวนาแกว่นการ แลแล่นละลนไปมา ลางคนนุ่งเพลาพังคา เพ็ดเพี้ยงกลางขา แลถืองอบลานแล่นฉวาง

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404177  Views