| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (32) อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (20)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เล่าเรื่องการละเล่นชาวอยุธยาในวรรณคดีสมุทโฆษคำฉันท์ ไป 4 เรื่องแล้ว คือ หัวล้านชนกัน , ไทลาวฟันดาบ , ชวาชาวีแทงจรี

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (31) อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (20)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เสร็จสองแทงกันจระโจรม จักเล่นแรดโทรม กำลองกำลังเถมินเชิง แรกร้ายแรดอ้ายรางเริง เพียงแรดพระเพลิง ก็ดีก็ดาลอับอาย อาจไล่ช้างสารจรัลจราย เสือสีห์หมีควาย กระลายกระลอกซอกซอน

| คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
การละเล่นชนแรดอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องแปลกระดับโลกได้เลยทีเดียว ข้าพเจ้าไม่เคยได้อ่านพบหลักฐานในที่อื่น ๆ เลย ชาวสยามเลี้ยงแรดเอาไว้ชนกันเป็นการละเล่นได้ อย่างน้อยก็ในสมัยหนึ่งคือในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

| คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระมหาราชครูบรรยายฉากชวาแทงจรีไว้ว่า ๏ กูนี้ปัติมโนโร นักเทศโทโฮ มสุชวาชาวี แต่กูแทงตายด้วยจรี มากแลดีหลี ด้วยฝีมือกูอันแทง กูกับมึงจักวัดแวง กันจงรู้แรง

| คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ชาวสยามสัมผัส สัมพันธ์ รับและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรม ชวา มานานมากแล้ว ตั้งแต่ยุคศรีวิชัย ในยุคอยุธยาความสัมพันธ์ยิ่งมากขึ้น ผลไม้มากมายที่ชาวสยามรับมาพัฒนาการเพาะปลูก จนเป็นผลไม้รสเลิศของไทยทุกวันนี้ มีชื่อเป็นภาษาชวามลายู

| คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ตำนานนักรบสุโขทัยฟันดาบต่อสู้กับนักรบเชียงใหม่ในสมัยพญาสามฝั่งแกนนี้ ชาวอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มหาราชจะรับรู้เล่ากันไว้บ้างหรือไม่ นั่นสุดที่จะเดาต่อไป ในเรื่องนี้มีคำที่น่ากล่าวถึงอีกนิดหนึ่งคือ คำว่า เพิก

| คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
การมหรสพ ฟันดาบไทย-ลาว ทำไมจึงเป็น คนไท-สุโขทัย ฟันดาบกับ คนลาว-พะเยา ทำไมไม่เป็น คนไทย-อยุธยา เหตุผลตามคาดเดาของข้าพเจ้าคือ มันเป็นการละเล่นให้คนอยุธยาดูเพลิดเพลิน

| คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
๏ กาไตได้ตาวแล่นตาม ต่อสู้บมิขาม แลสองก็กริ้วโกธา สองสู้ฟันกันไปมา ดูสองสหัสา สระแสรกสระเสื้องกลางแปลง สองฟันสองกันสองแทง สองเที้ยรพอแรง แลใจมิมลายสักอัน

| คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
๏ ตำนานหนึ่งมา ลาวไทอาสา ฟันแย่งระบิน ใครดีได้กัน กระชั้นโดยถวิล คะค้าเอาดิน ทั้งสอง บ นาน

| คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (9)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 24 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
เนื้อหาในวรรณคดีโบราณ นอกจากงดงามด้านวรรณศิลป์แล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านประวัติวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ ด้วย เช่น โคลงประพาสคล้องช้าง นครสวรรค์ ของหลวงศรีมโหสถ

| คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (8)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
สมุทโฆษคำฉันท์ เป็นวรรณคดีคำฉันท์ที่เก่าที่สุดและดีที่สุด สมเด็จกรมพระปรมานุชิตฯ ทรงนิพนธ์ปิดท้ายไว้ว่า

| คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (7)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 22 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระสมุทโฆษไปที่โรงทานของนางพันทุมดี เห็นภาพประวัติเรื่องราวการประสบภัยของตนเองเข้า ก็โศกเศร้าแล้วกลับหัวร่อร่า ผู้คนเห็นอาการดั่งบ้านั้น จึงไปรายงานให้นางพันทุมดีทราบ เรื่องก็จบลงอย่างสุทรรศน์นิยม

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343484  Views