| คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (6)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 22 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ฝ่ายนางพินทุมดี รอดตายขึ้นฝั่งได้ แล้วเดินตัดป่าซัดเซจนได้พบยายคนหนึ่ง เมื่อยายทราบทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นจึงพานางพันทุมดีกลับไปพักบ้านยาย นายพันทุมดีมอบแหวนมณีค่ามหาศาลให้ยายนำไปขายมหาเศรษฐีในเมืองนั้น(เมืองมัทราช) ได้ทองมาห้าร้อยเล่มเกวียน จึงสร้างคฤหาสน์ จ้างบ่าวไพร่ สร้างโรงทาน วาดภาพเรื่องราวที่นางประสบเภทภัยเอาไว้

| คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (5)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 16 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อพลัดกันแล้ว ในเรื่องกล่าวถึงนางพันทุมดีก่อน แล้วจึงกลับมากล่าวถึงพระสมุทโฆษ ซึ่งคำฉันท์ตอนที่กล่าวถึงพระสมุทโฆษถูกคลื่นแรงซัดหมดแรงลงเรื่อยๆ ใกล้จะตายนี้ เป็นบทที่ไพเราะลึกซึ้งเป็นตัวอย่างรสวรรณคดี ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นำมาอธิบายเรื่องรสวรรณคดี

| บัวหลวง
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 15 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
งามซึ้งเหลือเหนือใดในคติพุทธ บริสุทธิ์ปรัชญาเปี่ยมค่าล้ำ เกิดจากโคลนปริ่มโผ่ลพ้นจากน้ำ เริงระบำธรรมชาติสะอาดใจ มีชีวิตยั่งยืนหมื่นพันปี มีชีวีอัศจรรย์กว่าพันธุ์ไหน...

| คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (4)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 15 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระสมุทโฆษพานางพินทุมดีเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์โดยฤทธิ์พระขรรค์ แต่แล้วกลับบ้านไม่ได้ เพราะพิทยาธรตนหนึ่งแอบมาขโมยพระขรรค์ไป พระสมุทโฆษกับนางพินทุมดีพยายามเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางต้องผ่านแม่น้ำใหญ่

| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ ตอนพิเศษ
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 11 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
น.ม.ส. ทรงกล่าวว่า ฉันท์ชนิดนี้อธิบายตามภาษาอังกฤษว่า Quatrain of four iambic lines with enclosing

| คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (3)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 10 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
พระสมุทโฆษกับนางพินทุมดีท่องเที่ยวป่าหิมพานต์อยู่หนึ่งเดือน จึงคิดเสด็จกลับบ้านเมือง ระหว่างทางนอนพักอยู่ มีพิทยาธรเลวตนหนึ่งมาเห็นเข้าจึงขโมยพระขรรค์ไป โตฎกฉันท์ ๑๒

| คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทโฆษคำฉันท์ (2)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 9 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ลำดับเรื่องต่อมา เป็นสำนวนของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระสมุทโฆษได้พระขรรค์จึงพานางพินทุมดีเหาะไปประพาสป่าหิมพานต์ ขณะที่พระสมุทโฆษบรรทมหลับในป่าหิมพานต์ถูกพิทยาธรตนหนึ่งลักพระขรรค์ไป ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมาถึงฝั่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ทรงเกาะขอนไม้ข้ามฟาก เกิดพายุพัดขอนไม้ขาดเป็นสองท่อน พระสมุทโฆษต้องพลัดพรากจากนางพินทุมดี

| คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (1)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 8 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อเขียนถึงวรรณคดีประเภท คำฉันท์ วรรณคดีเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ สมุทโฆษคำฉันท์ (สมัยก่อนนิยมเขียนว่า สมุทโฆษ ภายหลังจึงมาเขียน สมุทรโฆษ) เพราะเป็นทั้งวรรณคดีคำฉันท์เรื่องแรก ๆ

| คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 7 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
เชิญอ่าน วสันตดิลกฉันท์ ที่ไพเราะมาก ใช้เป็นแบบอย่างฝึกหัดแต่งได้ จาก คำฉันท์กล่อมช้าง (ชื่อในหนังสือ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่มสอง” ของกรมศิลปากร

| คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 6 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
สำหรับคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างสำคัญนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบันนับว่ามีมาก และมีการรวมเล่มพิมพ์ปรากฏ หาอ่านได้ไม่ยาก การประพันธ์นั้นก็เขียน “เอาอย่าง” สืบทอดกันมาไม่ค่อยมีอะไรแปลกน่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเล่าไว้ทุกเรื่องในหนังสือนี้

| คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 6 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ใช้สำหรับกล่อมช้างสำคัญภายหลังคล้องได้ เริ่มต้นกล่าวสรรเสริญและขอพรพระไพร และพระกรรมบดี แล้วกล่าวปลอบขวัญช้างป่ามิให้อาลัยคร่ำครวญถึงชีวิตในป่าที่เคยอยู่ ควรตั้งใจไปรับตำแหน่งช้างหลวงเพราะการได้ไปอยู่ในนครหลวงย่อมมีเกียรติยศและสุขสบายยิ่ง ตอนท้ายกล่าวลาพระไพร

| คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 6 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังเหลืออยู่มี 2 ฉบับ ปรากฏหลักฐานว่าฉบับหนึ่งเป็นของ ขุนเทพกระวี สันนิษฐานว่าแต่งในคราวสมโภชเจ้าพระยาบรมคเชนทรฉัททันต์ ช้างเผือกคู่พระบารมีในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกฉบับหนึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343527  Views