| คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 6 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
วรรณพฤติ ซึ่งเป็นแบบฉันท์ที่เรานำเอามาดัดแปลงใช้ในคำร้อยกรองของไทย โดยเติมสัมผัสเข้าไปด้วยนั้น ในภาษาเดิมคือบาลีและสันสกฤต กำหนดเสียงหนักเบาหรือครุลหุ ตามตัวอักษรที่เรียงกันไป อย่างเดียวกันกับคำร้อยกรองของ กรีก และละติน

| คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
อำ ทำไมจึงเป็นลหุได้ เป็นครุก็ได้ แต่ อัม เป็นครุเสมอไป ความจริงก็คือ อำ เหมือนกัน จะว่าคำนิคหิตในภาษาสันสกฤตเป็นลหุก็ไม่ถูกต้อง

| คำฉันท์ (6) วรรณลีลา มรดกชาติ ครุ ลหุ
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
คำครุ เป็นคำที่มีเสียงหนัก ได้แก่ คำทุกคำที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น งา ชี้ สู้

| คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ธรรมชาติของฉันท์เป็นเรื่องของความยากลำบาก คนเขียนฉันท์ต้องพยายามทำความยากลำบากนั้นให้เป็นความง่าย แต่งาม ง่ายทั้งอ่านง่ายทั้งเขียน แต่งามด้วยลีลาและชั้นชิงวรรณศิลป์ ต่างกับ กลอน ธรรมชาติของกลอนเป็นเรื่องง่าย คนเขียนกลอนจึงต้องพยายามทำความง่ายให้เป็นความยาก

| คำฉันท์ (4) วรรณลีลามรดกชาติ
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เดิมทีกวีไทยมิได้ดัดแปลงฉันท์ในคัมภีร์วุตโตทัยให้เป็นฉันท์ภาษาไทยครบทั้ง ๑๐๘ ชนิด ต่อมานายฉันท์ ขำวิไล เป็นผู้ดัดแปลงเพิ่มเติม เป็นฉันทวรรณพฤติ เพิ่มจากที่ มหาสมณะเจ้า พระปรมานุชิตชิโนรส

| คำฉันท์ (3) วรรณลีลามรดกชาติ
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ต้นกำเนิดของฉันท์นั้น เกิดขึ้นในสมัยพระเวทเมื่อราวสี่พันปีที่แล้ว ซึ่งถ้อยคำในคัมภีร์ฤคเวทเป็นคำประพันธ์ประเภทฉันท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือฉันท์ที่มีจำนวนคำไม่เกิน ๕๐ พยางค์

| คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
เคยมีค่านิยมที่ผิดข้อหนึ่งว่า คำฉันท์ เป็นกวีนิพนธ์ที่สูงค่ากว่าบทกวีฉันทลักษณ์ประเภทอื่นค่าของกวีนิพนธ์เขามิได้วัดจากรูปแบบฉันทลักษณ์ ไม่ว่ารูปแบบฉันทลักษณ์แบบใด กระทั่งร้อยแก้วกวีนิพนธ์ – Poetic Prose ถ้าเขียนได้ถึง จริง

| คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
แม้ว่าฉันท์ จะมีรากกำเนิดจากตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนที่แตกต่างจากตระกูลภาษาไทมาก แต่ปราชญ์ไทยในอดีตก็ได้ดัดแปลงปรับปรุงจนฉันท์ มีความไพเราะงดงามแบบไทยได้สำเร็จ เช่นการแยกวรรค และเพิ่มสัมผัส จนเกิดเป็นวรรณคดีคำฉันท์ภาษาไทยที่วิจิตรงดงามยิ่งนัก และก็ยังคงเป็นรูปแบบที่คนปัจจุบันยังใช้เป็นเครื่องมือสื่อความสุนทรีย์ทางด้านภาษากันได้

| อีศานสัมพันธ์สุวรรณภูมิ
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 16 มีนาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
๏๑ แผ่นดินต่าง ล้วนแต่ มีตำนาน อีศานสยาม จดจาร จากยุคหิน ซากกระดูก ผุดพะเนิน เทินแผ่นดิน

| ผญาสมัย (๑๒๘) ประวัติการเอิ้นภาคอีสาน
บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 17 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. 2437 ภาคอีสาน ถูกแบ่งเป็น

| บทกวีไว้อาลัย พ่อครูพงษ์ศักดิ์ฯ
ข่าวโลกไทยอีสาน บทกวี, ผญา, คำกลอน | วันที่ 2 กันยายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
ลดธง"ทางอีศาน"ลงครึ่งเสา ปาดน้ำตาลาเศร้าเป้าประสงค์ บอกกล่าวถึงเพื่อนมิตรจิตมั่นคง ร่วมยืนตรงไว้อาลัยให้พ่อครู พ่อครูคือจิตวิญญาณแดนอีสาน คือตำนานแห่งตำนานอีสานสู้ คือชีวิตสอนชีวิตอีสานกู คือผู้รู้ผู้สร้างทางแห่งคน

| กลอนบทละคร (๑๕-๑๖)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 5 สิงหาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
บทพากย์ นางลอย ยุคอยุธยา เทียบกับพระราชนิพนธ์ ร.2 ขนบการประพันธ์ของไทยโบราณ ผู้ประพันธ์จะถ่อมตน บางเรื่องไม่แถลงนามผู้ประพันธ์ หลายเรื่องที่ลงท้ายเชิญให้ผู้ที่มีความสามารถสูงกว่าช่วยแก้ไขปรับปรุงให้ด้วย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343592  Views