| เตือน อีสานกลาง-ตะวันออก จะมีฝน ระวังผลผลิตทางการเกษตร
การเกษตกร ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 | ผู้บันทึก: xers
ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควร รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย -ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

| ไม้วงศ์ยางกับเห็ดระโงก
การเกษตกร | วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 | ผู้บันทึก: xers
โครงการฯ ได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดการเกิดเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง ในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) โดยได้ทดลองควบคุมปัจจัยเรื่องปริมาณความชื้น ปริมาณแสงและความหนาแน่นของชั้นฮิวมัส ในพื้นที่ทดลองของโครงการฯ ซึ่งผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล

| เพาะเห็ดระโงก… “ได้ป่า”
การเกษตกร | วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อมันมันแห้งแล้ง เราก็สร้างความสมบูรณ์เอง อาหารการกินของคนอีสานล้วนผูกพันกับธรรมชาติแทบทั้งสิ้น ฤดูไหนมีอะไรเติบโตงอกเงยก็ได้กินสิ่งนั้น และเมื่อผืนดินมันแล้งการเติบโตงอกเงยของสิ่งต่าง ๆ มันก็ช้า หรือสูญหายไป ความจำเป็นสำหรับอาหารการกินในอนาคตที่ยาวนาน คือการสร้างความสมบูรณ์ให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของอาหารให้เหมาะสมกับกับการงอกเงย

| การขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ
การเกษตกร | วันที่ 16 มกราคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
มะนาวถือเป็นพืชตลาดที่สำรายได้สูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดด้วย บางครั้งในบางปี มะนาวมีราคาถูกมาก แต่โดยทั่วไปพืชชนิดนี้ แม้จะมีราคาขึ้นๆ ลงๆ แต่ก็ทำรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการมีไม่จำกัด วันนี้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

| ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
การเกษตกร | วันที่ 5 มกราคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ธ.ก.ส.เปิดโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 วงเงิน 17,280 ล้านบาท เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรขายข้าวในช่วงที่ราคาสูง พร้อมออกสินเชื่อเพื่อสร้างหรือปรับปรุงยุ้งฉางและลานตากข้าวอีก 1,000 ล้านบาท

| จ.สุรินทร์ จัดตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
การเกษตกร ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 13 ธันวาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
มุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยจะจัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์ -

| จ.สุรินทร์ – กรมการค้าภายใน จัดตลาดนัดข้าวเปลือก 2557/58
การเกษตกร ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 13 ธันวาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2557/58 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขายข้าวเปลือกของเกษตรชาวนา

| ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีผ่าหน่อกล้วย ง่ายทำเองได้
การเกษตกร | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ในการขยายพันธุ์กล้วยเราสามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน อาทิ การนำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อกล้วย ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น

| เครื่องตีข้าว หรือเครื่องปั่นข้าว
การเกษตกร | วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ฝีมือช่างชาวบ้านแถว อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นการสร้างเครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตรโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประกอบเป็นเครื่อง

| แนะผู้ปลูกข้าวรายใหม่ขึ้นทะเบียน หมดเขต 15 พ.ย.นี้
การเกษตกร | วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า เกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557-58 ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน2557 นี้ โดยให้นำข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลกิจกรรม

| โรคเล็ปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู)
การเกษตกร ข่าวโลกไทยอีสาน ความรู้รอบตัว | วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
โรคเล็ปโตสไปโรซิสแพร่กระจายและเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงปลายฤดูฝน พบบ่อยในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพราะช่วงนี้พื้นดินแฉะ มีน้ำขัง เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและสะสมของเชื้อในรรมชาติ พบโรคนี้ได้มากตามจังหวัดที่ทำการปลูกข้าว บริเวณที่ต้องย่ำน้ำ หรือแหล่งน้ำขังที่มีพาหะนำโรคชุกชุม

| เกษตรกรระวังโรคฉี่หนู ติดเชื้อจาก วัว ควาย
การเกษตกร ข่าวโลกไทยอีสาน | วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
รายงานว่าสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5400538  Views