| ทำไมเรื่อง “บิลลี่ถูกอุ้มหาย” ถึงเป็นเรื่องสำคัญ?
ข่าวโลกไทยอีสาน สิ่งแวดล้อม | วันที่ 25 เมษายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ที่ป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกอาศัยอยู่ที่นี่กันมานานกว่า 70 ปี ก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานฯ ส่วนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย “ใจแผ่นดิน” นั้นก็อยู่ร่วมกันมานาน แต่ปี

| นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกสังหาร
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 21 เมษายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
รายงาน Deadly Environment ขององค์กร Global Witness รายงานจำนวนนักต่อสู้ในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2002 ถึงปี 2013

| เรียกร้องตรวจสอบกระบวนการการจัดทำ EIA, EHIA ของไทย
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 11 เมษายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ตามที่เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อเลขาธิการ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียนเริ่มต้นกระบวนการหารือระดับภูมิภาคด้านสิทธิสิ่งแวดล้อมและสิทธิด้านมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียน การกำหนดข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันตามกฎบัตรสหประชาชาติอันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองพลเมือง

| ชาวบ้านกัมพูชาออกโรงประท้วง “เขื่อนดอนสะโฮง”
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 4 เมษายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
จ.สตึงเตร็ง - ผู้ประท้วงกว่า 200 คนล่องเรือเพื่อเรียกร้องให้หยุดการสร้าง "เขื่อนดอนสะโฮง" ทางตอนใต้ของลาว เพราะจะก่อผลกระทบข้ามพรมแดน ต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิตชุมชน

| 10 พืชมหัศจรรย์ กรองสารพิษในบ้านได้
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 25 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ต้นไม้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สมควรมีไว้ในบ้าน เพราะนอกจากมันจะช่วยลดความเครียด ช่วยให้ผ่อนคลาย ต้นไม้ยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และคลายออกซิเจนออกมาอย่างที่เรารู้กันดี แต่สิ่งที่ดีไปกว่านั้นคือมันสามารถกรองสารพิษที่ระเหยอยู่ในบริเวณรอบบ้านของเราได้

| ขยะภัยตัวจริง
ข่าวโลกไทยอีสาน สิ่งแวดล้อม | วันที่ 25 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
มนุษย์ต้องการสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่สะอาด มนุษย์ต้องหายใจอากาศที่สะอาด มนุษย์ต้องดื่มน้ำที่สะอาด มนุษย์ต้องกินอาหารที่สะอาด นี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุด แต่มนุษย์ก็เสพติดความสบายจากวัตถุสิ่งของ การผลิตวัตถุสิ่งของตามระบบอุตสาหกรรมสร้างสิ่งเป็นพิษ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มักง่ายและขาดจิตสำนึก

| สร้างวัฒนธรรมการทิ้งเศษอาหารลงถุงก่อนล้างจาน
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 23 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
หากนับเฉพาะน้ำแกงหนึ่งถ้วยต่อหนึ่งครัวเรือน และมีจำนวนพันครัวเรือนริมน้ำที่ทิ้งลงไป ทั้งหมดที่ทิ้งคือพันถ้วยต่อวัน หากทิ้งทุกวัน เดือนหนึ่งก็สามหมื่นถ้วย ไม่นับเศษนู่นนี่นั่นอีกมหาศาล จุลินทรีย์ไม่มีทางย่อยทัน น้ำเน่าแน่นอน และในความเป็นจริงจำนวนที่ทิ้งมากกว่านี้มหาศาล

| ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อน 25 ก.พ. 57
ข่าวโลกไทยอีสาน สิ่งแวดล้อม | วันที่ 19 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยลมระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณดังกล่าว ท่าให้อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนสูงขึ้นและในตอนกลางวันมีอากาศร้อนต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้ และคาดว่าฤดูร้อนของประเทศไทยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม

| ภูหลวง จังหวัดเลย
ข่าวทางอีศาน สิ่งแวดล้อม | วันที่ 12 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ถ้าไม่คนลุกขึ้นพิทักษ์รักษา พวกเราคงไม่ได้เห็นทิพยธรรมชาตินี้, ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์/บันทึกชีวิต พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร ในหนังสือดี" ทางอีศาน"นะครับ

| ทางอีศาน 23 : เบิ่งอีสาน
วรรณศิลป์ สิ่งแวดล้อม | วันที่ 3 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อ ปี ๒๕๕๕ หลังจากที่ได้รับคำขอร้องจากนายกรัฐมนตรีจีนแล้ว หน่วยราชการบางหน่วยได้เตรียมการรับมือกับสภาพแผ่นดินอีสานจะกลายเป็นพื้นที่เค็ม โดยจะแนะนำอาชีพใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่อีสานคือให้ปลูกต้นกระถินออสเตรเลีย ซึ่งเป็นต้นไม้โตเร็วและทนความเค็มได้ เท่ากับยอมรับแล้วว่าภาคอีสานจะทำไร่ทำนาต่อไปอีกไม่ได้ จะต้องหาอาชีพใหม่กัน

| ทางอีศาน 23 : เบิ่งไทย แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช
วรรณศิลป์ สิ่งแวดล้อม | วันที่ 3 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
มีการค้นพบแหล่งแร่โปแตชขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งสะสมตัวจำนวนมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรโดยแหล่งเกลือหินที่พบมีอยู่ ๒ แอ่งใหญ่ คือ แอ่งสกลนคร และแอ่งโคราช โดยแอ่งสกลนครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ

| เหมืองทองคำของไทย
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 2 มีนาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ประเทศไทยมีการทำเหมืองแร่มาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 โดยในช่วงแรกส่วนใหญ่นิยมทำเหมืองดีบุก ต่อมา พ.ศ. 2444 จึงมีพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ ร.ศ. 120 ซึ่งถือเป็นพระราชบัญญัติแร่ฉบับแรก

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346826  Views