| “นครวัด” พระเมรุมาศ ศูนย์กลางโลกและจักรวาล
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 13 มกราคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
ธรรมเนียมในการก่อสร้างปราสาทถวายเทพเจ้าในศาสนาฮินดู คือการจำลอง เขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้า เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล โดยมีมหานทีสีทันดรคั่นระหว่างภูเขาทวีปทั้งสี่ ถือเป็น แผนภูมิจักรวาล ของชาวฮินดู

| วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7 บูชาพระพุทธเจ้าใหญ่ ร่วมใจผู้ไทโลก
ข่าวโลกไทยอีสาน อาเซียน | วันที่ 12 มกราคม 2560 | ผู้บันทึก: xers
สมาคมผู้ไทโลก ร่วมกับ เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดงาน "วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 7 บูฃาพระพุทธเจ้าใหญ่

| อิระวดี “เอยาวดี”
อาเซียน | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 | ผู้บันทึก: xers
สถานที่สำคัญหลายแห่งในลุ่มน้ำอิระวดี หรือสำเนียงเมียนมาว่า “เอยาวดี” มีเรื่องราวความรัก ความผูกพัน เป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องกันมา 1. ยังมีความรักที่พี่ชายทุ่มเทให้น้องชาย ปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์พยานเด่นชัด ณ

| The CLMTV Contemporary Artist Awards 2016
ข่าวโลกไทยอีสาน อาเซียน | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 | ผู้บันทึก: xers
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ 15 ศิลปิน จาก 5

| อาเซียน: นางอัปสรา
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 30 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
มหาปราสาทนครวัด เป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของชาวกัมพูชา เป็นความภาคภูมิใจของชาติ จึงแม้ว่ายุคสมัยนครวัดจะผ่านมาหลายร้อยปี และราชธานีก็มีการย้ายหลายครั้ง กระทั่งปัจจุบันคือกรุงพนมเปญ แต่รอยอดีตอันเรืองโรจน์ของชาวเขมรในยุคนครวัด ยังปรากฏให้เห็นได้ที่ธงชาติที่มีรูปนครวัดอยู่ตรงกลาง

| The world want “real justice”
ข่าวโลกไทยอีสาน อาเซียน | วันที่ 30 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
Light a candle Zaw Lin + Win Zaw Htun The

| อาเซียน: ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านผ่านทำนองโบราณ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 30 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
แต่ละชาติในอาเซียนมีเครื่องดนตรีแตกต่างกัน มีท่วงทีลีลาในการสร้างสรรค์คีตศิลป์ไม่เหมือนกัน แต่เราอาจหลงลืมไปว่า เพลงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นเพลงบรรเลงเปิดนำ เพื่อเทียบเวลาก่อนเคารพธงชาติทุก 8 โมงเช้า เป็นเพลงไทยเดิมชื่อ

| อาเซียน: นาฏศิลป์จากพระตะบอง กัมพูชา
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 30 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
พลันที่คณะนาฏศิลป์จากพระตะบอง กัมพูชา ออกมาร่ายระบำอำนวยพร ในงานเลี้ยง “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – กัมพูชา เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน“ จัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย -

| อาเซียน: พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูบาหลี
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 30 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์: การผนึกกำลังทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน มีความหมายถึงความเข้มแข็งของทุกประเทศ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับร่วมกัน หากนำไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประชาชนใน 10 ประเทศ ย่อมหมายความว่าเราจะเป็นตลาดที่ใหญ่ครึ่งหนึ่งของจีนและอินเดีย

| อาเซียน: จิตอาสากวาดลานมหาเจดีย์ชเวดากอง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อาเซียน | วันที่ 29 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ภาพผู้แสดงเป็นแม่ทัพพม่าจอมโหด ในละครอิงประวัติศาสตร์ ชุด “ขุนศึก” ตราตรึงในรอยจำของผมมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เลือดรักชาติฉีดแรงทั่วสรรพางค์กายได้ทุกครั้งที่ดูละครหรือหนังแนวนี้

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404207  Views