| กาบแก้วบัวบาน
แนะนำหนังสือ | วันที่ 19 สิงหาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
แก่นชีวิต รสรัก และการศึก ณ ภพภูมิพญานาคเบื้องบาดาล - กาบแก้วบัวบาน นวนิยายเลื่องชื่อ โดยฝีมือนักเขียนเจ้าสำบัดสำนวน ณรงค์ฤทธิ์

| โมฆสงคราม
แนะนำหนังสือ | วันที่ 11 สิงหาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ชื่อหนังสือ: โมฆสงคราม เขียนโดย: ผลงานนิพนธ์ค้นพบล่าสุดของ ปรีดี พนมยงค์ จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จำนวนหน้า

| หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน รายปักษ์ เขียนถึงทางอีศาน
แนะนำหนังสือ | วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ขอบคุณหนังสือพิมพ์เสียงภูพาน ฉบับวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2558 เขียนข่าวในงาน ๔ ปี

| วารสาร จดหมายข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน
แนะนำหนังสือ | วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
สำนักข่าวปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน เป็นสื่อพลเมืองที่ผลิตขึ้นมาโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของ โดยปราศจากการครอบงำจากอำนาจรัฐ เป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระทั้งในด้านความคิด สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการเป็นกระบอกเสียง ติดตาม

| กวีชีวิต ชีวิตกวี
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
บทกวีในชุด ษุษฏีอายุษานุศรณ์ เล่ม 1 หนังสือ “กวีชีวิต ชีวิตกวี (ภาคปัจฉิมวัย)” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 60

| ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มุ่งศึกษาค้นคว้าถึงปรัชญาทางความคิดของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ โดยเฉพาะที่แสดงออกในงานเขียนร่าง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ “หลัก ๖ ประการ ของ

| คะนึงถึงบ้าน ขณะฝันในเมือง
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
รวมบทกวีผลงานของนักเขียนเข้ารอบ 18 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรท์ ปี 2556 และเป็นหนังสือแนะนำเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2556 ในการเขียนบทกวีที่พรรณนาสิ่งรอบตัวจากห้วงคะนึงของผู้เขียน สู่ผู้อ่าน

| วารสารกองทุนศรีบูรพา ฉบับที่ 17
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
วารสารประจำปีของกองทุนศรีบูรพา ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้น พ.ศ.๒๕๓๓) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๒๕ ครั้ง ๒๖ คน

| ตะวันออก – ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
หนังสือ “ตะวันออก – ตะวันตก…ใครสร้างโลกสมัยใหม่” เล่มนี้ จะช่วยให้เราเกิดมุมมองใหม่จินตนาการใหม่ โดยได้อ้างแหล่งที่มาของการศึกษาวิจัยและการค้นพบหลักฐานใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับตะวันออกและตะวันตก แน่นอนว่าเราไม่ควรคิดแบบแยกส่วนตายตัวว่าใครดีกว่าใคร

| ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ คู่ชีวิตผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตย
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ท่านผู้หญิงพูนศุขมักออกตัวว่าท่านเรียนหนังสือแค่ชั้น ม.7 เท่านั้น แต่ท่านมิได้หยุดศึกษาหาความรู้ ทั้งจากการเรียนพิเศษในช่วงหลังแต่งงานใหม่ ๆ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านปรีดีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเรียนรู้จากชีวิตจริงเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่หล่อหลอมให้ท่านผู้หญิงพูนศุข ก้าวผ่านยุคสมัยที่ร้อยรัดผู้หญิงในยุคเดียวกันออกไปยืนอยู่แถวหน้า

| ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์
แนะนำหนังสือ | วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสามฉบับแรก กับบทบาทรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงเป็น “มันสมอง” ของระบอบการปกครองแบบใหม่ และข้อเขียนของ อมร

| เสกศิลป์ ด้วยหัวใจทนง
แนะนำหนังสือ | วันที่ 26 มกราคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
เพราะมีเรื่องดีงาม จึงอยากบอกเล่าและขอความช่วยเหลือ เพราะผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อ ทนง โคตรชมภู ที่อาการไม่สู้ดีนัก หลังจากต้องเทียวเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น หลังจากร่างกายท่อนล่างขึ้นมาถึงคอ เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาตั้งแต่อายุ 12

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5265996  Views