| ชีวิตใหม่ “วิกรม กรมดิษฐ์”
แนะนำหนังสือ | วันที่ 4 มกราคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ผมมองว่าจีนจะเป็นตัวกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จีนจะมีการขยายการลงทุนในด้านการค้า อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร

| ร้อยเอ็ด มาจากไหน? : สุจิตต์ วงษ์เทศ
แนะนำหนังสือ | วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
?ในตำนานอุรังคธาตุ กล่าวว่าเมืองร้อยเอ็ดประตูมีประตูเท่าจำนวนเมืองขึ้น 101 เมือง การใช้จำนวนประตูเมืองมากมายนั้นเป็นความหมายแสดงถึงอำนาจที่แผ่ขยายกว้างไกลออกไปทุกทิศทาง โดยคติดังกล่าวนี้น่าจะมีที่มาจากอินเดีย ดังเช่นชื่อ ทวารวดี เมื่อแปลตามรูปศัพท์แปลว่าเมืองที่มีประตูเป็นกำแพง (ทวาร-ประตู

| บนฟ้ามีช้าง
แนะนำหนังสือ | วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
หนังสือ: บนฟ้ามีช้าง ผู้เขียน: ภาณุมาศ ภูมิถาวร พิมพ์โดยโดย: สำนักพิมพ์มิ่งมิตร ประเภท: วรรณกรรมเยาวชน "ทำไมช้างอยู่บนฟ้าล่ะ"

| พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี: สมคิด สิงสง
แนะนำหนังสือ | วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
สมคิด สิงสง เป็นหนึ่งใน ๓ คนที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติในฐานะศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ แขนงวรรณกรรมร่วมสมัย วรรณกรรมเยาวชนรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่น

| แนะนำหนังสือในเครือ บริษัทชนนิยม
แนะนำหนังสือ | วันที่ 7 มิถุนายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
หนังสือชุด 110 ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดีพนมยงค์, หนังสือชุด สานมิตรภาพ ไทย-ลาว-เวียดนาม: นายปรีดี พนมยงค์,

| ตำนานโป๊ยเซียน
แนะนำหนังสือ | วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
คณะแปดเซียนหรือโป๊ยเซียนนี้ไม่เหมือนกับเทวดาเต๋าองค์อื่น ๆ อีกมาก ด้วยเหตุว่า ?โป๊ยเซียน? ล้วนมาจาก ?คนเป็น ๆ? เรานี่เอง อีกทั้งยังประกอบกรรมต่าง

| เสนาหมากขี้กา จากเรื่องเสียวสวาสดิ์
แนะนำหนังสือ | วันที่ 18 เมษายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
เสนาหมากขี้กา จากเรื่อง ?เสียวสวาสดิ์? ?เสียวสวาสดิ์? เ […]

| สี: ปกรณ์ ปกีรณัม
แนะนำหนังสือ | วันที่ 8 เมษายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
วาสิฏฐีบอกว่า ?ความรักที่แท้จริง ไม่ใช่สีแดง ย่อมมีสีดำดั่งสีนิล ดั่งสีศอพระศิวะ เมื่อทรงดื่มพิษร้ายเพื่อรักษาโลกไว้ให้พ้นภัย.........สีอื่น มุ่งแต่จะหาความบันเทิงสุขอย่างเดียว?เมืองไทยเมื่อวันวาน ดอกทองหลางแดงเต็มต้น วันนี้ดอกคูณเหลืองอร่ามท้าร้อนเดือนเมษา

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343526  Views