| ทางอีศาน 78 : สาวเมืองสรวง: ปรากฏการณ์ที่เมืองสรวง
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
อนุพล วงศ์ทิพนาถ หรือเฮียนุ ของชาวหนองหิน ผมเป็นคนต่างแดน มาได้แฟนเป็นสาวเมืองสรวง ร้อยเอ็ด มาบ้านแฟนที่หนองหิน เมืองสรวง ก็ออกตระเวณไปตามที่ต่าง ๆ

| ทางอีศาน 78 : ชั่วช้า ป่าช้า ป่าเร่ว เฉลว
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ชั่วช้า กับ ป่าช้า น่าจะมีนัยเดียวกัน ...แต่ นัยเดิมจริงแท้อธิบายอย่างไร? ชั่วช้า ว. ชั่วมาก, เลวทราม. มักใช้ควบ

| ทางอีศาน 78 : ไขป่องเอี้ยมเยี่ยมเบิ่งลาว ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม (๒)
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ญาคูขี้หอม หรือเจ้าราชครูโพนสะเม็กหรือท่านพระครูขี้หอม เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ลาวยุคที่แผ่ราชอาณาจักรครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขง ท่านเป็นผู้ทำให้ราชอาณาจักรลาวในตอนนั้นที่มีอยู่แล้ว ๒ อาณาจักร คือ ล้านช้างหลวงพระบาง และล้านช้าง เวียงจันทน์

| งานพัฒนามีเดียภาคบ่ายรุดหน้า
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 27 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
งานพัฒนามีเดียภาคบ่ายรุดหน้า ขอบคุณการอุทิศเพื่อทางอีศา […]

| พักเที่ยง และเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคบ่าย…โครงการทางอีศานมีเดีย
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 27 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
พักเที่ยง และเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาคบ่าย… โ […]

| ระดมความคิดพัฒนาโครงการทางอีศานมีเดีย
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 27 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ระดมความคิดพัฒนาโครงการทางอีศานมีเดีย โดยความร่วมมือของ […]

| มหาสารคามจะมีรถไฟผ่านแล้วนะ!!
วรรณศิลป์ | วันที่ 26 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
#มหาสารคามจะมีรถไฟผ่านแล้วนะ!!

| ตระเวนเที่ยว “เทวาลัย” – ป่าปราสาทอีสานใต้
วรรณศิลป์ | วันที่ 24 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
การชวนเที่ยวโดย “ทางอีศาน” เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเสริมสร้างงานวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง เริ่มจากเราต้องรู้จักของดีของงามของเรา แล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จัก เตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง บริหารจัดสรรผลประโยชน์ให้กระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชน ทั้งหมดนี้ต้องนำมาซึ่งความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย

| Khaen E-Shann l ณ เชียงคาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
Khaen E-Shann l ณ เชียงคาน ขอบคุณวิดีโอ : พี่เบิร์ด ธาร […]

| เพลง สาวเชียงขวาง โดย วงดนตรีอีศานคลาสสิก #หมาเก้าหาง
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
เพลง สาวเชียงขวาง โดย วงดนตรีอีศานคลาสสิก #หมาเก้าหาง

| วงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ“หมาเก้าหาง” มีโอกาสนำงานวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมเตรียมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวชิรธาดาอนุสรณ์ (บึงหินลับ) และการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
วงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” มีโอกาสนำงานวัฒนธรรมเข้าร่วม...การประชุมเตรียมงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำวชิรธาดาอนุสรณ์ (บึงหินลับ) และการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ที่บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

| ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
การสืบสาวรกรากไท-ลาว ในเชิงโครงสร้างและระบบความเชื่อตามแนวทางมานุษยวิทยาเพื่อหาต้นตอและจุดกำเนิด ด้วยวิธีวิทยามานุษยวิทยาแนวอรรถปริวรรตกรรม (Generative Anthropology) ไม่อาจแยกจากการทำความเข้าใจความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ “สิบสองจุไท” และบริบทประวัติศาสตร์แวดล้อม “สิบสองจุไท” อันเป็นเป้าหมายของการศึกษาในบทนี้

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404133  Views