| ทางอีศาน 38 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
สภาพเศรษฐกิจและสังคมอีสานในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐ อันเป็นยุคเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยนั้น น่าใส่ใจศึกษาค้นคว้าให้มากขึ้นอีก “ทางอีศาน” ฉบับนี้ทำได้เพียงสรุปเสนอภาพกว้าง ๆ อย่างย่อ

| ทางอีศาน 38 จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
คอลัมน์: จดหมาย Column: Letters นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๘ ปีที่ ๔

| ทางอีศาน ๓๘ : บทบรรณาธิการ “๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” ต้นธารประชาธิปไตย
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มิถุนายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
ความหอมหวนของแนวคิดรักชาติ รักประชาธิปไตย ปรารถนาให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมอารยประเทศ แวดล้อมจิตใจคนหนุ่มสาวยุคนั้นให้กระชับมั่นเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน ไม่มีสถาบัน ไม่มีรุ่น ไม่มียศชั้น ไม่มีไพร่ผู้ดี มีแต่อนาคตอันสดใสอันเกิดแต่แสงสว่างแห่งรัฐธรรมนูญที่ฉายให้เห็นเสรีภาพ ความเสมอภาค

| สาส์นจากทางอีศาน 38
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มิถุนายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
หนังสือต้องขายเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และรายได้คนทำงาน ต้องจดทะเบียน “บริษัทจำกัด” เพื่อให้มีรูปแบบสำหรับตรวจสอบ แต่นวัตกรรมสื่อสารมวลชนที่พวกเราเพียรก่อขึ้นนี้ ปรารถนาให้ผู้เห็นด้วยกับเนื้อหาแนวทางของเราเข้าร่วมเป็นเจ้าของ พูดให้ถึงที่สุด

| ทางอีศาน 37 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ผลจากการปฏิวัติ ๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕ ส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจการเมืองภาคอีสาน ทำให้ความเปลี่ยนแปลงจาก รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ รัฐประชาธิปไตย หรือ

| รายงานโครงการสะหวันซิตี : ทุกโครงการฯ รุดหน้าสู่เป้าหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ท่ามกลางงานเลี้ยงเฉลิมฉลองด้วยความยินดีของพนักงานกว่า ๗๐๐ คน พื้นที่ที่ได้ส่งมอบในระยะที่ ๑ นี้ คาดว่า บริษัท ADERANS LAO

| ทางอีศาน 37 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ได้ต่ออายุสมาชิกทางอีศาน แล้วนะคะ โดยไม่ได้ตรวจนับว่าสิ้นอายุเดือนไหน ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างยังเป๊ะ โดยเฉพาะ หมอลำยุคพัฒนา โดย ทิดโส สุดสะแนน

| “ทางอีศาน” สื่อสารมวลชน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
โลกนี้มีเพลงเพราะ ๆ มีบทกวีชิ้นพิเศษ มีงานศิลป์เอกอุ มีวรรณกรรมพื้นบ้านและนานาชาติชั้นเยี่ยม มีภาพยนตร์อมตะ และอาหารสูตรอร่อยเลิศ ฯลฯ จำนวนนับไม่ถ้วน เราจะฟัง

| สาส์นจาก ทางอีศาน 37
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
คนไทยต้องไม่ดูแคลนตัวเอง ต้องเลิกดูถูกกันทุกบุคคลและทุกชาติพันธุ์มีศักดิ์ศรี ปัญญาชนไทยต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาไท ขจัดกากเดนอาณานิคมทางความคิด น้อมศึกษาภูมิธรรมที่อุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น ซึ่งสามารถสร้างบ้านแปงเมืองและอารยธรรมของตนมานับพัน ๆ ปีแล้ว

| ทางอีศาน 36 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 เมษายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
มรดกวัฒนธรรมอีสานมิใช่สิ่งลํ้าค่าเฉพาะคนอีสาน แต่เป็นมรดกของมนุษยชาติ เป็นสิ่งลํ้าค่าสำหรับคนไทยและคนทั้งโลก เช่นเดียวกับมรดกของชาวอีบัน (Iban) ในกาลิมันตัน (เกาะบอร์เนียว) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก็เป็นสิ่งลํ้าค่าสำหรับคนไทยและคนทั้งโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน้าที่อนุรักษ์

| ความก้าวหน้าโครงการสะหวันซิตี เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน
วรรณศิลป์ | วันที่ 24 เมษายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
ความก้าวหน้าโครงการสะหวันซิตี เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน สะหวันนะเขต – มุกดาหาร

| เงี้ย(เงือก) หรือ นาค ที่เป็นวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ?
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วรรณศิลป์ | วันที่ 8 เมษายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
ศาลปู้ลัวทัว (ผู้หลวกทั่ว) - แม่นกจาบ ที่ อำเภอเถียนหยาง เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศจีน บรรพชนของชาวจ้วง

Page 12 of 49« First...1011121314...243648...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4664570  Views