| จับตา ศาลโลกสั่งคดีปราสาทพระวิหารรอบ ๒
วรรณศิลป์ | วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ประเทศไทยมีพันธกรณี...ถอนกำลังทหารหรือตำรวจ ผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลที่ประเทศไทยส่งไปประจำอยูที่ปราสาทหรือในบริเวณใกล้เคียงปราสาทในดินแดนกัมพูชา (ข้อบทปฏิบัติการที่ ๒) เป็นพันธกรณีที่มีลักษณะทั่วไปและต่อเนื่องในการเคารพซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา โดยเส้นบนแผนที่ภาคผนวก ๑ ที่ศาลใช้เป็นพื้นฐานของคำพิพากษา

| แสงเงาคมคำ: ดิ้นรน
บทกวี, ผญา, คำกลอน วรรณศิลป์ | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
คอลัมน์แสงเงาคมคำ : ดิ้นรน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 19 ปีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2556

| จดหมาย : ทางอีศาน ฉบับที่ 19
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ผมเป็น “ลูกอีสาน”ฅนหนึ่งผู้หลงใหล ศิลปะ จึงอยากให้ทางอีศานเป็นศิลปะมากยิ่งขึ้นครับ ในความหมายของคำว่าเป็นศิลปะนั้นคือรูปแบบของทางอีศานเน้นหนักทางเนื้อหาสาระดีอยู่แล้วผมไม่ขอกล่าวถึงครับ ที่อยากจะแนะนำคือ รูปแบบ ของรูปเล่มวารสาร เพราะเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการจูงใจให้ผู้อ่านหรือผู้ชม ซึ่งภายในรูปเล่มของทางอีศานนั้นดูเป็นทางการมากเกินไป

| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 19 : กราบ อ.มานิต-อ.ศรีศักร วัลลิโภดม
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ในการนำเรื่องราวแอ่งอารยธรรมสกลนครขึ้นปกนี้ ถือเป็นปฐมแห่งการเรียนรู้ผลงานทรงคุณค่าของอาจารย์ทั้งสองท่าน ผู้ร่วมรุ่นบุกเบิกและได้หักร้างถางพงงานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ มนุษยวิทยา ฯลฯ มาด้วยชีวิต อาจารย์มานิต ท่านเป็นข้าราชการกองโบราณคดี กรมศิลปากร

| ข่วงบักจุก ทางอีศาน 15
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 ตุลาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
E-SHANN Ways Magazine นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ : ๑๐๐

| จดหมาย ทางอีศานฉบับที่ 18
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 ตุลาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ตามหลักภูมิศาสตร์ นํ้าฝนและนํ้าที่เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งและหิมะจะไหลเป็นทางนํ้าลงจากภูเขาสู่ที่ราบ “ลำนํ้า” หรือ Stream หลาย ๆ สาย เมื่อไหลไปรวมกันเกิดเป็น “แม่นํ้า”

| สาส์นจากอีศาน ทางอีศาน ฉบับที่ 18
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 ตุลาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ได้ไปพบ คารวะ และแนะนำตัวกับปราชญ์ท้องถิ่น ชาวมหาสารคาม ในโครงการงานสัมมนา มนุษย์-สังคม และภาคประชาสังคม

| บทบรรณาธิการ ทางอีศานฉบับที่ 18 – รำลึก ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๑๖
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 ตุลาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
พลังความเปลี่ยนแปลงที่สะสมจากอดีตตกผลึกเป็น “การปฏิวัติ ๒๔๗๕” แม้ต่อมาผู้นำฝ่ายก้าวหน้าถูกแย่งยึดอำนาจ และถูกตามล่าทำลายทั้งชีวิตทั้งความคิด แต่หลักความคิดประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเป็นธรรม ก็หยั่งรากงอกงาม ผลิดอกออกผล

| ความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2556 | ผู้บันทึก: โชติช่วง นาดอน
ความยุติธรรมเป็นเครื่องประคองโลกให้ตั้งอยู่ได้ การปกครองไม่ว่าจะเป็นในระบอบใด ๆ จำเป็นต้องมีความยุติธรรม มิฉะนั้นระบอบนั้นจะตั้งอยู่นานไม่ได้ หรือจะตั้งอยู่ได้ก็ด้วยการกดขี่บังคับไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุผลทั่วไประบอบประชาธิปไตยให้ความยุติธรรมแก่คนได้มากกว่าระบอบอื่น ๆ ถ้าขาดความยุติธรรมลงระบอบนั้นก็มิใช่ประชาธิปไตย ความยุติธรรมกับประชาธิปไตยจึงเป็นของคู่กันขาดเสียมิได้

| แสงเงาคมคำ ทางอีศาน 15
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
คอลัมน์ แสงเงาคมคำ Shades, Shadows and Scripts โดย สันติภาพนาโค

| บทกวี “เจ้าผีเสื้อเอย” วีระศักดิ์ ขุขันธิน
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
บทกวีชุด "เจ้าผีเสื้อเอย" วีระศักดิ์ ขุขันธิน เขียนที่โรงพยาบาลศิริราช โชติช่วง นาดอน แปลเป็นภาษาจีน

| ปิดเล่ม : ทางอีศาน 17
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ในระหว่างเดือนสิงหาคม ทีมงาน ทางอีศาน มีโอกาสสอบถามความรู้สึก ความคิดเห็นเรื่องปัญหาการศึกษาจาก ครู ในภาคอีสานหลายจังหวัด ข้อเรียกร้องหนึ่งที่ได้รับฟัง จากครูผู้สอนแทบทุกรายคือ คืนครูให้ห้องเรียน

Page 24 of 48« First...12...2223242526...3648...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4395068  Views