| ทางอีศาน 27: เบิ่งไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
โดยทุกเหล่าทัพต่างได้รับงบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้วทั้งหมด สำหรับกองทัพบกเป็นเหล่าทัพที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด โดยได้แบ่งงบประมาณตามแผนงานรายจ่าย คือ แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย ๓๐ ล้านบาท แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ๒๐๘,๘๘๗,๐๐๐ บาท

| ทางอีศาน 27: เบิ่งโลก
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯและจีน เกือบทุกประเทศใช้งบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดมา ข้างต้นเป็นจำนวนเงิน (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) งบประมาณด้านทหารของประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๐๑๓ ประเทศในอาเซียนยังนับว่าใช้งบด้านทหารน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในทวีปอื่น

| ทางอีศาน 27: จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
กระผมพบลงรูปผิดในเรื่อง “โชคนาสาม–โชคติม–โชคเพชร–บัวถนน” ไม่ใช่รูปแผนที่ตามเรื่องนี้ แต่เป็นแผนที่อธิบายตำแหน่งแห่งที่ตั้งรัฐเขมรโบราณของกษัตริย์องค์ต่าง ๆ และเพื่อให้ชัดเจนกระจ่างต่อผู้อ่านจึงขอนำแผนที่ถูกต้องมาแสดงในหน้าจดหมาย และบรรยายใหม่ว่า ในเส้นวงกลมคือ สรุกโฌก (เมืองบัว)

| ทางอีศาน 27: สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ภายในเวลาไม่กี่เดือนมานี้ เราปรับเพิ่มเสริมคอลัมน์ใหม่หลากหลาย “เขียนแผ่นดิน (อีสาน)” โดยครูกวีแห่งกวี – เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, “หมออีสาน” ของ

| ทางอีศาน 27: บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ก่อนวันสุดท้ายของเดือนมิถุนาจะเปลี่ยนผ่าน เพื่อความต่อเนื่องของสถานการณ์ระหว่างเดือน, ขอนำเสนอบทบรรณาธิการนิตยสาร"ทางอีศาน" ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนกรกฎา ๒๕๕๗ ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะได้ชมปก และทราบเรื่องจากปก เรื่องเด่น

| ทางอีศาน 26 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 24 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
คอลัมน์: ปิดเล่ม Column: Last But Not Least นิตยสาร “ทา […]

| “รอยทาง เจริญธรรม” กาญจนบุรี
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 16 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ภาพบันทึกการเดินทาง แถลงข่าวหนังสือ"รอยทาง เจริญธรรม" 13-15 มิ.ย. 2557 และตามรอยอนุสรณียสถาน"สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช" ที่จังหวัดกาญจนบุรี กับ

| ใบสีมา ใบเสมา โบสถ์ อุโบสถ วิหาร
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วรรณศิลป์ | วันที่ 12 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ใบสีมา หรือ ใบเสมา คือแผ่นหินทั้งที่มีลวดลายและไม่มี ปักไว้แปดทิศ คือซ้าย ขวา หน้า หลัง มุมทั้งสี่

| ข่าวคนอีศาน ทางอีศาน 26
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 11 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
๏ ทางอีศานฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ฉบับหลังบุญบั้งไฟไหว้แถน ผีปู่ตา เจ้าที่เจ้าทาง ชาวไร่ ชาวนา

| ทางอีศาน 26 : เบิ่งอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ภัยด้านอาหารของชาวอีสาน นักวิจัยได้ทำการวิจัยและเสนอข้อมูลเตือนชาวอีสานมานานแล้ว เรื่องเหล่านี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสื่อบอกกล่าวถึงชาวบ้าน ประเด็นที่น่าใส่ใจก็อย่างเช่น ผลการวิจัยของนายสุรสม กฤษณะจูฑะ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการรวบรวมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร จากการศึกษาพบว่า

| ทางอีศาน 26 : เบิ่งไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
หลังจากประเทศไทยต่อสู้กับการขาดแคลนอาหารมานาน ประชากรที่ขาดอาหารทั้งผู้ใหญ่และเด็กลดจำนวนลงมาก แต่กลับเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่มีอันตรายมากเช่นกัน นั่นคือจำนวนเด็กไทยที่ป่วยเป็น “โรคอ้วน” เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

| ทางอีศาน 26 : เบิ่งโลก
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มิถุนายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือทางสากลด้านอาหาร COUNTRIES REQUIRING EXTERNAL ASSISTANCE FOR FOOD

Page 24 of 55« First...12...2223242526...3648...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4849288  Views