| ทางอีศาน 74 : ที่นี่…เมืองบางขลัง : ปฐมบทแห่งชาติไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนาย […]

| ทางอีศาน 74 : “งันขอนผี” ผีสร้างคู่ ฟื้นประเพณี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนาย […]

| ทางอีศาน 74 : รอยพระพุทธบาทในตำนานอุรังคธาตุ
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ปาทลักษณะนิทาน หรือเรื่องราวของการประทับรอยพระพุทธบาทในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง เป็นสาระสำคัญหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตำนานอุรังคธาตุ ดังนั้น แนวคิดเรื่องรอยพระพุทธบาท จึงเป็นแนวคิดสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการแต่งตำนานอุรังคธาตุ

| ทางอีศาน 74 : สัมพันธ์พุทธ – ฮินดู – อิสลาม ที่เมืองโบราณยะรัง
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
อาณาจักรโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนคาบสมุทรมลายู มีอาณาเขตจรดทะเลทั้งสองฝั่ง คือ ฟากฝั่งตะวันออกจรดอ่าวไทยบริเวณจังหวัดปัตตานี และทิศตะวันตกจรดอ่าวเบงกอลเหนือแคว้นไทรบุรี (รัฐเคดะห์) ประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางการค้าโบราณปรากฏเป็นหลักฐานเชื่อมต่อวิถี

| สาส์นจากทางอีศาน 74
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
สาส์นจาก “ทางอีศาน” From us in “E-shann” นิตยสาร “ทางอี […]

| ทางอีศาน 74 บทบรรณาธิการ : เมืองไทยดั่งสวรรค์ เมื่อข้าราชการทรงเกียรติ
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
เมืองไทยดั่งสวรรค์ เมื่อข้าราชการทรงเกียรติ คอลัมน์ : บ […]

| เฮือนชานศิลปิน | ศราวุธ ดลราศรี “ผู้บันทึกภาพก่อนเปลี่ยนผ่านไปกับกาลเวลา”
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
“ผู้บันทึกภาพก่อนเปลี่ยนผ่านไปกับกาลเวลา”

| ถ้อยคำ จาก สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ยินดีกับการก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ ๗ นิตยสาร “ทางอีศาน” &# […]

| ถ้อยคำ จาก ปกรณ์ ศรียมาตร ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนาย […]

| ถ้อยคำ จาก ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนาย […]

| ถ้อยคำ จาก สลา คุณวุฒิ ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนาย […]

| ทางอีศาน 74 : มัณฑเลย์…สะพานข้ามกาลเวลา ตอนที่ 1
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
แทบทุกครั้งที่หน้าประวัติศาสตร์ไทยมักจบลงที่การเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า อย่างไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ครั้งนี้คือการได้มาไกลกว่าเดิมตามเส้นทางสองขาของเชลยศึก...ดิฉันได้มามัณฑเลย์สองครั้ง สิ่งที่น่าประทับใจของสถานที่นี้คือ วัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าในวิถีชีวิต...

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266062  Views