| ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
การสืบสาวรกรากไท-ลาว ในเชิงโครงสร้างและระบบความเชื่อตามแนวทางมานุษยวิทยาเพื่อหาต้นตอและจุดกำเนิด ด้วยวิธีวิทยามานุษยวิทยาแนวอรรถปริวรรตกรรม (Generative Anthropology) ไม่อาจแยกจากการทำความเข้าใจความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ “สิบสองจุไท” และบริบทประวัติศาสตร์แวดล้อม “สิบสองจุไท” อันเป็นเป้าหมายของการศึกษาในบทนี้

| ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของไทย มีจำนวนสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า ๓,๐๐๐ สาขา และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ทั้งยังมีอัตราการเติบโตของลูกค้าและยอดขายอย่างต่อเนื่องในตลอดสิบปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในหลักล้านล้านบาท

| ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติ ไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่ง และช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ดินแดนอัตตะปือนั้น เป็นถิ่นฐานของชนเผ่าในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก มากมายหลายเผ่า (ยกเว้นแขมร์) เช่น โอย, ตะโอย, แยะ, ญุร (ละแว หรือ

| ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ในประเทศที่ใช้อำนาจเป็นใหญ่จนหลงอำนาจ จะเกิดการเสนอกฎหมายแบบนี้ โดยไม่เคยศึกษาให้ถ่องแท้ถึงสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง ว่าควรทำหรือไม่ ปัญหาคืออะไร พรบ.นี้จะแก้ปัญหาถูกจุดหรือไม่ วิธีนี้ดีที่สุดแล้วหรือ

| ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) แห่งนี้มีรูปแบบที่วางไว้และถือปฏิบัติร่วมกันนั้นที่ทำให้ดูไม่ค่อยเหมือนใคร เพราะหลักสูตรหลัก ๆ ยังคงมีเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น โดยที่แปลกและน่าสนใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า “ห้องเรียนใหญ่” คือ

| ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
จากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันภายในประเทศ ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันออกไป วิถีชีวิตคนอีสานต่างจากคนเมือง ก็ตรงที่เราสามารถเสาะหาอาหารที่เกิดขึ้นโดยง่าย ตามแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เรามักคุ้นเคยกับคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ดังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกในช่วงสมัยกรุงสุโขทัย นาข้าวนอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

| ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ | วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
คำว่า “ทวารวดี” นี้นิยมใช้กันมากทั่วโลก เมื่อได้ยินคำว่า “ทวารวดี” ทั้งคนฝรั่งคนไทยก็มักจะพยักหน้าหงึก ๆ เหมือนกับว่า เข้าใจ แต่จริง

| ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ | วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
เกษตรกรที่นิยามตัวเองว่าชาวนาธรรมดาอย่าง สง่า ด่วนรับรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำด้านการทำเกษตรแห่ง บ้านหนองแปลน ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เขาผู้นี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา เพราะถ้าใครได้สัมผัสชีวิต แนวคิด

| ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
หลังใช้เวลาสำรวจร่องรอยทางโบราณคดีบริเวณอุทยานทางโบราณคดี Bukit-Siguntang (Seguntang หรือ Siguntang Mahameru) ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำมูสี (Musi) เส้นเลือดใหญ่ของเมืองปาเล็มบัง ซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัยและเป็นดินแดนดั้งเดิมของ “ชาวมาเลย์”

| ไปเยี่ยมชมโรงงาน PASAYA ด้วยกันครับ ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ไปเยี่ยมชมโรงงาน PASAYA ด้วยกันครับ ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

| ทางอีศาน ๗๘ : (๔) พญานาคเกเรแห่งรอยพระพุทธบาท หมายเลข ๓
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
“ถ้าผู้ได๋บอกหลวงพ่อได้ว่า หนองหานที่สกลนครกับหนองหานที่อุดร ที่ไหนคือหนองหานที่แท้จริง หลวงพ่อสิให้สิบล้าน” หลวงพ่อเจริญเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่ฉันให้ความเคารพเคยบอกไว้ตั้งแต่ยังเป็นเพียงเด็กสาวอ่อนเดียงสา เพราะเห็นว่าชอบอ่านนิทานพื้นบ้านตำนานต่าง ๆ ราวกับท่านได้เล็งเห็นว่าหากมีวิชาความรู้ก็เหมือนมีทรัพย์ที่จะได้ใช้ในอนาคต

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5115738  Views