| สุภาพบุรุษสุรินทร์ เสงี่ยม พวงคำ
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: เขาเป็นนักวาดรูป เป็นครู เป็นนักเพาะกาย เป็นนักทำหนังสือ เป็นนักเล่นกล้วยไม้ เป็นนักเล่นบอนไซ เป็นนักพูด เป็นนักบริหาร

| “สุรวิทยาคาร” คู่สุรินทร์
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: พลิกดูประวัติของชาวสุรินทร์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานสร้างสรรค์ความดีงามไว้ให้สังคมไทยมากมาย ล้วนจบการศึกษาจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร้อยกว่าปีที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันพัฒนาการศึกษา อบรมนักเรียน สร้างทรัพยากรชั้นนำจำนวนมากให้แก่ประเทศไทย ล่าสุด

| สุรินทร์ เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ?
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: จังหวัดสุรินทร์จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ วิสัยทัศน์การพัฒนาของทางจังหวัดและองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ตรงกัน คือ

| ผู้หญิงแนวหลัง
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: ผู้หญิงแนวหลังที่ผมขอเอ่ยนามไว้ คือท่านผู้หญิงพูนสุข พนมยงค์ นางนิวาศน์ ศิริขันธ์ นางบังอร ภูริพัฒน์ นางทองคำ

| คำโจทย์ – คำแก้ : ทางอีศาน 12
วรรณศิลป์ | วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
คำถาม : มรดกภูมิปัญญาอีสาน ด้านปริศนาคำทายมีบ้างหรือไม่ ? คำตอบ : ปริศนาคำทายของชาวอีสานมีมากมาย ทั้งคดีโลก คดีธรรมปัญหาคำทายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

| นายแพทย์วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ ผู้สร้างฝันให้เกิดจริงในถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเราจะเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในพื้นที่แถบนี้นอกจากอำเภอใกล้เคียงของขอนแก่น ยังรวมถึงอำเภอข้างเคียงนอกจังหวัดขอนแก่น เช่น โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย โรงพยาบาลคอนสาร, โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิโรงพยาบาลน้ำหนาว

| เบื้องหลังสิทุกข์ทน และขมขื่นจนเขียวคาว
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: กระบวนการทำนาหรือกระบวนการผลิต จะขึ้นอยู่กับฟ้าฝนและธรรมชาติแวดล้อมเป็นสำคัญ ความทุกข์ทนและขมขื่นในอดีตที่ผ่านมาของชาวนา มีปัจจัยพื้นฐานด้านธรรมชาติและโลกแวดล้อมรอบตัวชาวนาเป็นตัวกำหนดหลัก ไม่ใช่กลไกของ “ทุน” หรือ “การเมือง”

| คำโตงโตย: ทางอีศาน 12
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายว่า “เพี้ยง คือ เสมอ เหมือน แสนแพน คือทำหน้าตาสวยงาม การพูดจานั้นเป็นไปทั้งส่วนดีและส่วนเสีย

| คอลัมน์: ข่วงบักจุก : ทางอีศาน 12
วรรณศิลป์ | วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
คอลัมน์: ข่วงบักจุก Column: Bak Juk Courtyard ผู้เขียน: จุกชายคา ทางอีศาน ฉบับที่๑๒

| สกร็อม – สะกร็อม สุรินทร์ – สะกอม สงขลา
วรรณศิลป์ | วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
วกมาอีศานใต้ “สะกร็อม” กับ “สกร็อม” เขียนผิดกันนิดเดียว สำหรับคำนี้ชาวบ้านบอกได้ไม่ลังเลคือ “ไม้แดง” [ชื่อสามัญพฤกษศาสตร์ว่าไอรอน วู้ด (Iron

| พรมแดนลาวสมัยเจ้าฟ้างุ่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: ดังนั้นแล้ว พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงแต่งราชบรรณาการมาถวาย คือช้างพราย ๕๑ เชือก ช้างพัง ๕๐ เชือก

| หญ้าคาหญ้าทิพย์จากสวรรค์
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: ยามเจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านก็ค้นพบว่าส่วนของใบหญ้าคาสามารถนำมาใช้เป็นยาต้มอาบ แก้ผดผื่นคัน แก้ลมพิษ และแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดีส่วนดอกหญ้าคาใช้ปรุงเป็นยารับประทานแก้ปวดนำมาตำเป็นยาพอกแผลอักเสบบวม ฝีมีหนองและอุจจาระเป็นเลือด ในส่วนของรากหญ้าคาก็นำมาใช้ปรุงเป็นยาแก้ร้อนใน

Page 36 of 50« First...1224...3435363738...48...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4741654  Views