| ทางอีศาน 52 ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
แนวคิด Industry 4.0 นี้ จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครื่อข่ายในรูปแบบ “The Internet of Things

| แผนที่ศาลเจ้าแม่สองนาง ตำนานงู เงือก หรือ พญานาค
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วรรณศิลป์ | วันที่ 19 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ตำนานเจ้าแม่สองนางส่วนใหญ่มีลักษณะโครงเรื่องที่คล้ายกัน คือ พระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมือง หรือนักรบ ซึ่งเป็นพี่น้องกันหรือฝาแฝดกัน ล่องเรืออพยพมาตามแม่น้ำโขง แล้วเรือล่มเสียชีวิตในแม่น้ำโขง ต่อมาวิญญาณได้ปรากฏให้ชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ หรือเป็นผู้ติดตามนักรบไปทางบก

| ทางอีศาน 52 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 16 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
จดหมายถึง ทางอีศาน จาก รัชฎา ไชยปราการ, ปนัดดา ยีแมเฟือง, “เขาบังภู”

| รำลึกหนึ่ง ถึง… อาจารย์กรุณา กุศลาสัย
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
อาจารย์กรุณา กุศลาสัย นักหนังสือพิมพ์-นักคิด-นักเขียน-นักแปล สร้างสรรค์ผลงานมากมาย ที่สำคัญท่านเป็นสะพานวัฒนธรรมทอดเชื่อมไทย-ภารต สำหรับหนังสือ ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ก็ได้รับคำชื่นชมจากนักอ่าน ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเลือกให้นักศึกษาอ่านในวิชาพื้นฐาน

| สาส์นจาก ทางอีศาน 52
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 สิงหาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
รศ. วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วัย ๘๐ ปี ได้มอบมรดกที่ดิน บ้าน

| ทางอีศาน 51 ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
สายฝนชโลมหล้าดินชื้นชุ่มอืน ถามข่าวเพื่อนมิตร “ทางอีศาน” ที่ฮักแพง “ทางอีศาน” เติบโตขึ้นปีที่ ๕ แล้ว เพื่อนมิตรนักอ่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประการใดกันบ้าง

| ทางอีศาน 51 จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ชอบทุกคอลัมน์ ทั้งศิลปะและวัฒนธรรม อีศานล้วนน่าศึกษา อ่านทางอีศานเดือนเมษายน ไล่อ่านจากด้านหลังมาหาด้านหน้า ตั้งแต่ปิดเล่ม ชีวิตศิลปินอีศาน จนถึงเรื่องราวลุงคำสิงห์ ศรีนอก นักเขียนนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนอีสาน

| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 51: สำนึกฝั่งประชาชน
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ถ้าทุกกระทรวง ทบวง กรม กองและหน่วยงานทั้งหลายของฝั่งรัฐ ไม่ว่าประเทศใดบนโลกใบนี้ ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ ได้เปลี่ยนแปลงจิตสำนึกมายืนอยู่ฝั่งประชาชนประเทศนั้นสังคมนั้นก็จะเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์มีสันติสุข เท่าที่มนุษย์ใฝ่ฝันถึงได้

| สาส์นจากทางอีศาน 51
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
มูลนิธิทางอีศาน การแจ้งจดทะเบียน “มูลนิธิทางอีศาน” คงเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนนี้ จากนั้นจะปรึกษาหาวันเวลาระดมความคิดเห็นกำหนดกิจกรรมด้านต่าง ๆ แล้วลงมือขับเคลื่อนงานรูปธรรมกัน

| ทางอีศาน 50 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
อันที่จริงรากเหง้าวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนนั้น มีอยู่จริงและลึกซึ้งมากด้วย เพียงแต่เราต้องรู้จักมองข้ามพ้น ด่านปราการ ฮินดู - พุทธ ย้อนกลับไปดูวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอาเซียน ยุคก่อนที่จะรับอิทธิพล ฮินดู

| คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
หัวล้านชนกัน เป็นการละเล่นแข่งขันที่ชาวไทยนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา คนหัวล้านที่มาชนกันได้รับเงินตอบแทน ฝ่ายชนะจะได้เงินมากขนาดซื้อทาสซื้อวัวได้เลยทีเดียว

| ทางอีศาน 50: จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
นํ้าตาใคร ช่างด่างพร้อยหม่นสลัว อากาศน่าหวาดกลัว อยู่รอบตัวและเรียงราย พืชพันธุ์ตามร่องสวน ต้องปั่นป่วนและแพ้พ่าย เกินต้านสุดบรรยาย ต่างล้มตายตลอดแนว หยดนํ้าบ้างถามถึง จากก้นบึ้งเสียงเบาแผ่ว

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404105  Views