| สาส์นจากทางอีศาน 45 กว่าจะเป็นงาน “บุญฉลองสร้างตั้งมูลนิธิทางอีศาน”
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 มกราคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิทางอีศาน ๑. เพื่อดำเนินการผลิตสื่อ โดยรวบรวมและเพิ่ม องค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ ประเทศชาติและประชาชน ๒. เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการและทำงานวิจัยด้าน ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาให้สมบูรณ์ด้วยแก่น...

| ทางอีศาน 44 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
เรียน บ.ก.ทางอีศาน หนูชื่อ กษิรปัทม์ ปานทอง ค่ะ เป็นลูกสาวของ คุณพ่อนายสหภพ ปานทอง คุณพ่อมีงานเขียนที่ท่านตั้งใจเขียนเพื่ออยากให้ทุกคนได้อ่านมานานแล้วค่ะและตอนนี้ทางหนังสือทางอีศานได้เปิดรับพิจารณางานข้อเขียนทุกประเภท

| ทางอีศาน 44 บทบรรณาธิการ : เจาะซอกหาแก่นอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ธันวาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
เริ่มต้นแม้แต่ชื่อเรื่องของบทนี้ก็มีประเด็นให้ซอกหากันแล้ว คือคำว่า อีสาน ซึ่งฟังเผิน ๆ เหมือนจะรู้ ๆ กันอยู่ แต่เมื่อเจาะลึกก็ทำเอาสะอึกและสะดุดคิดทันที อีสาน

| ทางอีศาน 43 : บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 ตุลาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
อุดมการณ์ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้ถูกชูขึ้นให้สูงเด่น เพื่อรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเข้าด้วยกันมานานมากแล้ว ผ่านการนำเสนอของนักคิด นักปฏิบัติการทางสังคม จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ “๑๔

| สาส์นจากทางอีศาน 43
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 ตุลาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ปัจจุบัน แม้พื้นที่สื่อเปิดกว้างในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ทั้งในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ แต่คนในพื้นที่ ซึ่งอยู่กับปัญหา ก็ยังเข้าถึงหรือใช้ช่องทางเพื่อนำเสนอข้อมูลสู่สังคมวงกว้างได้น้อย และจากข้อจำกัดของสื่อกระแสหลัก ที่ไม่สามารถลงมาทำข่าวในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และบ่อยครั้งฉะนั้น

| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 42 : สร้างโลกงาม
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
น่ายินดีที่วันนี้ วิถีชีวิต อัตลักษณข์ องชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของผู้คนในราชอาณาจักรไทย ได้ปรากฏตัวตนขึ้นเด่นชัด ซึ่งแสดงออกถึงความภาคภูมิและมั่นใจในพลังของตนเอง พร้อมก้าวเดินสู่โลกกว้าง จากข้อมูลของ

| สาส์นจาก “ทางอีศาน” 42 : อาลัยครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
ผักกะแยงล่วงย้าย ไลถิ่นดินนา กะโดนโพนจานเหงา อ่าวอาวรณ์โอ้ กะยอมเหลืองลาก้าน กะเดา, เลาลาท่ง ซี เซ มูล

| จดหมาย ทางอีศาน 41
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กันยายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
กำลังใจ เล็กเล็ก กำลังใจ กำลังใจ ส่งไป ให้แก่ท่าน กำลังใจ ส่งไป ทุกทุกวัน กำลังใจ

| สาส์นจากทางอีศาน 41
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กันยายน 2558 | ผู้บันทึก: xers
ตามรอยอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ณ อ้อมกอดหุบเขา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เริ่มจากหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ตามด้วยหลวงปู่แหวนสุจิณโณ และหลวงปู่ขาว อนาลโย

| ทางอีศาน 40 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 สิงหาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
(ซ้าย) บุญข้าวสาก เดือนสิบ เป็นบุญที่ให้พระเณรทั้งวัด จ […]

| จดหมาย ทางอีศานฉบับที่ 40
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 สิงหาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
คอลัมน์: จดหมาย Column: Letters นางสมัย กิตติชัย, ผศ.ดร […]

| “ปวงชนชาวไทย” คือ ผู้บัญชาการสูงสุด
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 สิงหาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ เรามารำลึกวันแห่งความเป็นความตายของชาวไทยทั้งชาติ วันแห่งเอกราช อธิปไตย และสิทธิบูรณภาพแห่งดินแดนที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์สยามประเทศ นั่นคือ ครบรอบ ๗๐

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266039  Views