| ทางอีศาน 29 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กันยายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
แด่...มิตรภาพ...แดนไกล กางเกงยีนส์เสื้อยืดขาวรองเท้าผ้า คลุมกายาแขนยาวเขียวเปรียวสดใส รับวงพักตร์พรรณผ่องงามของทรามวัย มิตรภาพในรอยยิ้มซึ้งตรึงอุรา ทำธุระที่ค้างไว้ในเมืองหลวง ขึ้นรถช่วงประมาณสองทุ่มกว่า ถึงเชียงใหม่ก็ใกล้หกนาฬิกา เก้าชั่วโมงข่มตาหลับกับรถทัวร์ มิตรภาพคนแดนไกลฝากไว้หน่อย...

| ทางอีศาน 29 : บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กันยายน 2557 | ผู้บันทึก: xers
ช่วงวุ่นวายในยุคสงครามโลก ยุคอาณานิคมและยุคสงครามเย็นนั้น สังคมไทยก็มีความขัดแย้งภายใน ฝ่ายที่มีความคิดก้าวหน้าถูกปราบหลายคณะ โดยเฉพาะ ร.ศ. ๑๓๐ กระทั่งคนไทยได้รับแสงสว่างทางความคิดก็เมื่อเกิด “ปฏิวัติ ๒๔๗๕”

| เซิ้งกระติ๊บ
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ภูมิปัญญานี้มีเคล็ดลับอยู่ที่การสานกระติบเป็นสองชั้น ชั้นในสุดจะสานด้วยตอกให้มีตาห่างเล็กน้อย เพื่อให้ไอน้ำระเหยออกจากข้าวผ่านช่องว่างภายในกระติบข้าวชั้นในได้ ในขณะที่ชั้นนอกสุดจะสานด้วยตอกที่มีความชิดแน่นหนากว่าเพื่อเก็บกักความร้อนไว้ ไอน้ำที่มีความร้อนอยู่ภายในช่องว่างนี้ จะช่วยทำให้ข้าวเหนียวที่อยู่ภายในกระติบข้าว ยังคงความร้อนได้อีกนาน

| ทางอีศาน 28: ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 26 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
เดือนแปด (ปีนี้ตรงกับกรกฎาคม) อีศานมีชื่อเสียงเรื่อง “แห่เทียนพรรษา” ทุกวันนี้จัดเป็นขบวนแห่ที่ใหญ่โต มีความงดงาม มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก ชาว “ทางอีศาน” ได้ทำบุญ

| ทางอีศาน 28: โครงการฯทางอีศาน: สื่อ สร้าง สุข (ครั้งที่ ๒)
วรรณศิลป์ | วันที่ 24 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
โครงการฯทางอีศาน : สื่อ สร้าง สุข (ร่วมคิดร่วมสร้าง สื่อ และกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาวะ) กิจกรรมที่

| ชนะคาม – เชียงคาน “พระหด” สิ่งมหัศจรรย์ของอาเซียน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วรรณศิลป์ | วันที่ 18 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
สมัยโบราณนั้นตัวอำเภอเชียงคานกับเมืองสานะคามหรือชนะคามเป็นเมืองเดียวกัน(เมืองอกแตก คือ มีสองฝั่ง ส่วนใหญ่แล้วบริเวณตัวเมืองใหญ่จะอยู่ฝั่งลาว ตัวเมืองเล็กอยู่ฝั่งไทย เช่น “ศรีเชียงใหม่ก็คือส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันโบราณ) เมืองเชียงคานโบราณเป็นเมืองสำคัญอยู่กึ่งกลางระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจัน

| ทางอีศาน 28 : ข่าวคนอีศาน
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 13 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๒๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ อยู่ในกาลแห่งฟ้าฝน คนทำนาหากินกับพืชไร่ ผักหญ้า ปู ปลาก็ร่าเริง

| ทางอีศาน 28 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
สวัสดีครับ บก.นิตยสารทางอีศาน ถึงจะหายไปนานแต่ผมก็ติดตามอ่านทางอีศานทุกเล่มจนถึงปัจจุบัน เมื่อเดือน ๘ ที่ผ่านมามีงานเทศกาลแห่เทียนหลายแห่งมากในประเทศไทย แต่ผมกลับคิดถึงงานแห่เทียนพรรษาที่ จ.อุบลราชธานี ถึงจะไม่ใช่คนพื้นที่ แต่ก็มีสายเชื้อเครือญาติอยูที่นั่น

| ทางอีศาน 28: เบิ่งอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
รัฐ มีแผนพัฒนาอีศานอย่างไร ? รัฐไทยคิดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้แล้ว โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลัก (Core Cluster) ของการพัฒนาเป็น ๑. กลุ่มเมืองการค้าชายแดน

| ทางอีศาน 28: เบิ่งไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
สำหรับในประเทศไทย กิจการรถไฟกำเนิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ ไทยได้ให้สัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กสร้างทางรถไฟ เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร

| ทางอีศาน 28: เบิ่งโลก
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
รถไฟเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณสามร้อยปีมาแล้ว เริ่มแรกเป็นรถบรรทุกถ่านหิน มีล้อแล่นบนราง ใช้ม้าลาก เมื่อ เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรไอนํ้าสำเร็จ กระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในปี

| บทบรรณาธิการทางอีศาน 28: ค่านิยมหลักของคนไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 สิงหาคม 2557 | ผู้บันทึก: xers
อันดับค่านิยมของ คสช.ที่ประชาชนเห็นว่าควรทำอย่างเร่งด่วน อันดับ ๑ มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๘๔.๓๒ อันดับ ๒

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5115752  Views