| กาพย์ไขโคลง ภาษิตลาวโบราณและร่วมสมัย
วรรณศิลป์ | วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
เป็นที่ทราบชัดเจนมานานแล้วว่า คำประพันธ์ประเภทโคลงของลุ่มเจ้าพระยานั้นได้รับ อิทธิพลต้นแบบมาจากล้านนา และล้านช้าง โดยเฉพาะล้านช้างนั้นมีโคลงภาษิตเก่าแก่ซุกซ่อนไว้นมนาน เพื่อสอนสั่งเตือนสติลูกหลาน บัดนี้ขอขุดค้นมาเผยแผ่แก่หลานเหลนลูก เพื่อปลูกผญาไร้กาลเวลา และ พรมแดน...

| บทร้อยกรองของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
ตนผู้ข้าพุทธโฆสา ไหว้วันทาพุทโธองค์เลิศ ประเสริฐพ้นนักปราชญ์บัณฑิต จักภาษิตคำสอนต่าง ๆ มีหลายอย่างต่าง ๆ คัมภีร์ ด้วยวิธีภาษามคธ

| The God of Gipom
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
เสียงกรีดเหมือนเสียงร้องของมันระงมอยู่ในลมหนาวช่วงหัวค่ำ มันทำให้ผมคิดถึงบ้านเสมอ ในทุกคราวครั้งที่ต้องนอนค้างอ้างแรมคืนอยู่ไกลบ้านเหมือนกับยามแว่วยินเสียงว่าวสะนูหรือเสียงแคนมันคิดถึงจนทำเอาน้ำตาซึมเงียบ ๆ อยู่คนเดียวหลายครั้ง อย่างเช่น การเดินทางไปผาแต้ม อ.โขงเจียม

| นมัสการพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
ปุริมายะ, ทักขิณายะ, ปัจฉิมายะ, อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปริมายะ

| ความฮู้จากผู้เฒ่า เรื่อง ภาคอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
ฉบับสุดท้ายที่ราชบัณฑิตย์ฯจัดทำและพิมพ์จำหน่ายคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-สถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ พจนานุกรม ฯ พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๙๒๖ ให้ความหมายของอีสาน

| การเตรียมลูกหลานที่ดี คือการวางใจในอนาคต ๓
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
สอนให้ลูกทำตาม เช่น ตื่นเช้าสอนอาบน้ำ ใส่เสื้อผ้าเอง.. สอนการวางรองเท้าให้ถูกต้อง ทำความสะอาด สอนความรับผิดชอบงานในหน้าที่.. ทำตามที่บอก พร้อมกันนั้นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอด้วย การเข้าแถวรับบริการหรือทุกกิจกรรมก็ฝึกมาตั้งแต่อนุบาลเคารพสิทธิของคนอื่น

| ชาวลาวในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์จีน
วรรณศิลป์ | วันที่ 25 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
อักษรตัวนี้ คนทั่วไปมักอ่านว่า ?เหลียว? ? แต่จริง ๆ แล้วโบราณเขาอ่าน ?เหล่า? ทั้งคำว่า ?

| มรดกผ้าอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
อิ้ว เป็นเครื่องกลที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้สัก มีแกนไม้ประกบกันสองอัน ขบกันด้วยเฟืองที่ปลายแกนไม้ทั้งสอง ปลายแกนอีกด้านหนึ่งทำเป็นมือหมุนสำหรับหมุนเฟืองให้แกนไม้ขบเข้าหากัน มีเสาสองข้างเจาะเป็นช่องสำหรับใส่แกนไม้ยึดด้วยลิ่ม

| เครือญาติ
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
สิ่งที่น่าสนใจในหมู่เครือญาตินั้นคือ ความเชื่อและค่านิยมที่ได้รับการปลูกฝังและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นรากแก้วหยั่งลึกแตกเป็นรากแขนง แตกเป็นรากฝอย ยากต่อการโค่นล้ม ทำลายล้าง อาจจะทำลายรากฝอยได้ทำลายรากแขนงได้ นั่นก็เป็นเพียงการทำลายเปลือกเท่านั้น

| วีดีโอและอีบุค ประวัติพระธาตุพนมและพุทธศานาในไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
ชมวีดีโอและอีบุค ประวัติพระธาตุพนมและพุทธศานาในไทย พระพุทธศาสนามาถึงผืนแผ่นดินอีสานอย่างไร หลักฐานไหนถือเป็นหลักฐานการเข้ามาถึงของพระพุทธศาสนาในอีสาน พระธาตุพนมปฐมบรมสารีริกธาตุเจดีย์บนผืนแผ่นดินไทย บุญปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม พุทธชยันตี ๒๖๐๐

| พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ยุคโลกาภิวัตน์
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพ.ศ. ๑๗๒๓-๑๗๖๓ หรือพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พระองค์ทรงมีอำนาจทางการเมืองมาก ได้แพร่ขยายอำนาจมายังภาคอีสานตอนเหนือ โดยมีการเส้นทางการค้าหลายเส้นทาง บนเส้นทางเหล่านี้จะมีที่พักคนเดินทางของผู้จารึกแสวงบุญ

| ชาวอีสาน มาจากไหน?
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 ตุลาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
อีสานเป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง คำว่า อีสาน มีรากมาจากภาษาสันสกฤษ สะกดว่า อีศาน หมายถึงนามพระศิวะ ผู้เป็นเทพประจำทิศตะวันออกฉียง

Page 46 of 50« First...122436...4445464748...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4741625  Views