| ผู้ไทไทย ผู้ไทลาว ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
วรรณศิลป์ | วันที่ 14 มิถุนายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
เคยเจอผู้สาวผู้ไทตำบลฮ่องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เห็นว่างามนักหนา ก็ด้วยมีเชื้อสายบรรพบุรษอพยพมาจากเมืองเซโปนนี่เอง นอกจากที่ตำบลฮ่องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรที่มีประวัติว่ามีบรรพบุรุษอพยพมาจากเซโปนเมื่อเกือบ 200ปีในสมัยสงครามสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์แล้ว

| การ์ตูนข่วงบักจุก: จุกชายคา ทางอีศาน ๒
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 มิถุนายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
การ์ตูนข่วงบักจุก: จุกชายคา นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๒ ป […]

| เมืองแก้วเมืองงาม: บทบรรณาธิการ ฉบับที่๒
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 มิถุนายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
ลำพังชนชั้นกระฎุมพีและชนชั้นกลาง ไม่อาจนำพาประเทศไปสู่ความเจริญทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและความเป็นประชาธิปไตย ควรประสานร่วมมือผนึกกำลังกับชาวนาชาวบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

| วิษณุอนันตศายิน – นารายณ์บรรทมสินธุ์
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 มิถุนายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
ภาพศิลปะในคติความเชื่อของ ?วัฒนธรรมเขมร ? ขอม? ที่แสดงออกถึงเรื่องราวของ ?พระนารายณ์บรรทมสินธุ์? (Vishnu reclining on the

| มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
วรรณศิลป์ | วันที่ 7 มิถุนายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
Focusing on the City เสรี พงศ์พิศ: สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคงเป็นเพราะการศึกษาเราสอนคนให้เรียนแต่หนังสือ ท่องจำเพื่อเอาไปสอบให้ได้คะแนนดี เป็นการศึกษาที่แปลกแยกจากชีวิตจริง เอาตำราเป็นตัวตั้ง

| เดินตามรอยทาง เดโช บุญชูช่วย และสมบูรณ์ วรพงษ์
วรรณศิลป์ | วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
ต้องลดธงครึ่งเสาอีกครั้งแล้ว ตลอดแนววรรณกรรมคนสรรค์สร้าง ทั้งเหนือใต้ออกตกและส่วนกลาง แด่ผู้ที่ถากถางเส้นทางไทย แม้ฟ้ากว้างทะเลหลวงโปรดอำนวย รับ "เดโช บุญชูช่วย" สู่หนไหน แต่ผลงานยัง

| การ์ตูนข่วงบักจุก: จุกชายคา ทางอีศาน ๑
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
การ์ตูนข่วงบักจุก: จุกชายคา นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๑ ป […]

| ส่องเมืือง ฉบับ๑: ปลดปล่อยอีสาน ปลดปล่อยประเทศไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
โดย: เสรี พงศ์พิศ เมื่อปี ๒๕๓๐ ผมส่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่ […]

| บ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ศิลปะ
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 | ผู้บันทึก: xers
กู่กาสิงห์ ตั้งอยู่ในวัดบูรพา กู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวโบราณสถานประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์

| วัฒนธรรมแถนคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมข้าว
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 เมษายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
เมื่อมนุษยพัฒนาก้าวหน้ารู้จักทำการเพาะปลูกนั้น เริ่มแรกคือการรู้จักปลูกพืชประเภทน้ำเต้าไว้กิน น้ำเต้าจึงผูกพันกับวัฒนธรรมยุคปลายหินใหม่มาก ๆ แต่หลังจสกมนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกน้ำเต้าไม่นาน มนุษย์ก็รู้จักเพาะปลูกข้าว การรู้จักเพาะปลูกข้าว

| บูชาผีฟ้าให้ดีเถิด
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 เมษายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
แถนหรือผีฟ้า เป็นเทวดาที่สามารถติดต่อกับมนุษย์ในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกัน ในขณะที่แถนช่วยเหลือมนุษย์ มนุษย์ก็ย่อมต้องเซ่นไหว้ด้วยข้าวปลาอาหารเป็นการตอบแทน และต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามความประสงค์ของแถนหรือผีฟ้าด้วย เพื่อที่จะให้แถนมีความเมตตาและบันดาลให้เกิดความสุขแก่ตนได้

| พระแซกคำ
วรรณศิลป์ | วันที่ 17 เมษายน 2555 | ผู้บันทึก: xers
พระแซกคำ? พระพุทธรูปสำคัญซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. นั้น

Page 48 of 49« First...122436...4546474849

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4664575  Views