| ปฐมบทแห่งชีวิต: อัตชีวประวัติ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ตอนที่ ๒
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ที่นี่ ผมเริ่มเป็นเด็กหนีเรียน แต่ไม่ได้หนีไปเกเรที่ไหน คือผมชอบเช่าหนังสือนิยายไปหลบอ่านอยู่แถวริมฝั่งมูล บางวันก็ข้ามไปหาดวัดใต้หามุมสงบอ่านนิยาย นิยายที่อ่านส่วนมากเป็นบทประพันธ์ของ ป.อินทรปาลิต อย่างเรื่อง เสือดำ เสือใบ

| ผักกะแญง แรกแย้ม: อัตชีวประวัติ พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ตอนที่ ๑
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ตอนเรียนอยู่ ม.๕ ไปหาซื้อของเร่ขาย ขายแป้งบาหยัน ขายสบู่ ร้องเพลงเลาะขาย สมเกียรติมาบอกแม่ว่า อ้ายพงษ์ไปเลาะขายของบ่ไปโรงเรียน แม่ใจหายวับเป็นห่วงลูก ย่านลูกเรียนบ่จบ

| พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 13: “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก เกิดขึ้นจากการสะสมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านส่วนตัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ด้วยการขอบริจาค ขอซื้อ

| ทางอีศาน 13: ข่าวคนอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี มอบโล่ศิลปินมรดกอีสานให้แก่ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นและได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว ปีนี้ได้มอบรางวัลพิเศษ อมรศิลปินมรดกอีสานแด่ “ครูเบญจมินทร์” หรือ นายตุ้มทอง

| เมื่อรถไฟจะไปอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 13: “ทรงพระราชดำริเห็นว่า การสร้างหนทางรถไฟเดินทางไปมาในระหว่างหัวเมืองไกล เป็นเหตุให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมืองได้เป็นอย่างสำคัญอันหนึ่ง เพราะทางรถไฟอาจจะช่วยย่นหนทางหัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ไกลไปมาถึงกันยากให้กลับเป็นหัวเมืองใกล้ไปมาถึงกันได้โดยสะดวกเร็วพลัน การย้ายขนสินค้าไปมาซึ่งเป็นการลำบากก็สามารถจะย้ายขนไปมาถึงกันโดยง่าย เมื่อเป็นดังนี้หัวเมืองใดซึ่งที่ดินอุดมดี แต่สินค้ายังไม่บริบูรณ์ เพราะติดขัดหนทางไปมายากไม่สามารถที่จะย้ายขนสินค้าที่จะบังเกิดขึ้นไปมาค้าขายแลกเปลี่ยนกันกับหัวเมืองอื่นได้

| ทางอีศาน 13: คำโจทย์ – คำแก้
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
คำถาม : มรดกภูมิปัญญาอีสาน ด้านปริศนาคำทายมีบ้างหรือไม่ ? คำตอบ : ปริศนาคำทายของชาวอีสานมีมากมาย ทั้งคดีโลก คดีธรรม

| กาลเวลาของชาวอีสานในอดีต
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 13: จากการที่นักปราชญ์หลายท่านได้ศึกษาด้านศิลาจารึกและเอกสารโบราณ แม้กระทั่งสมุดข่อยทำให้ทราบว่า ภาคอีสานเป็นภาคเดียวของไทยที่ใช้วิธีการนับกาลเวลาแบบเดียว คือแบบหนไทยส่วนภาคเหนือซึ่งมีการสืบวัฒนธรรมร่วมกันยังปรากฏว่ามีการใช้ปีนักษัตรแบบเขมร ซึ่งเรียกว่ามีปีเม็งอยู่ ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัยราชวงศ์มังราย ซึ่งเหมือนกันกับศิลาจารึกในสมัยสุโขทัย ส่วนในสมัยอยุธยาใช้ปีนักษัตรแบบขอมอย่างเดียว

| สายธาร นิทานอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 13: นิทานเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนชีวิต ค่านิยม และความเชื่อของผู้คนในสังคม เป็นเรื่องราวที่ผู้คนบอกเล่าสืบต่อกัน จากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อ จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน สืบสานกันไปเรื่อย

| “ตลาดนัดสีเขียว” สุรินทร์ ประชาธิปไตยที่กินได้
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ตลาดนัดสีเขียว คือเครื่องมือสำคัญ เป็นพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ถูกนำร่องทดลองตั้งขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ ยโสธร

| ทางอีศาน 13: คำโตงโตย
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
เห็นว่าปลาทอต้อน หมายซิตำปลาแดก บาดห่าต้อนเจ้าหลูคูเจ้าฮ้ง ซิพายข้องปึ่งดัง / ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายว่า ปลาออกันอยู่ที่หน้าต้อนเรียกว่าปลาทอหน้าต้อน “ต้อน”

| การเดินทางสู่โลกของชาวนา ก้าวแรกที่บ้านกระพี้
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
แม้สังคมทั่วไปในช่วงนั้นจะมองภาพของสังคมชาวนา/ชนบทในมิติเดียวด้วยทัศนะที่คับแคบ โดยสร้างวาทกรรมขึ้นพูดกันติดปากทั่วไปโดยเฉพาะจากคนของภาครัฐฯว่า “โง่ จน เจ็บ” ทั้ง ๆ ที่ลึก ๆ แล้วบรรดาข้าราชการอำมาตย์ทั้งหลายก็มีสภาพโง่/จน/เจ็บไม่แพ้ชาวนาเลย

| เขากระโดน, เขากระโดง
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 มิถุนายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
“เขากระโดง” จากนิทาน...เล่าอย่างรวบรัดคือ ตาปรม หมายถึง พระพรหม หาบพืชผลไม้เต็มสองกระบุงเหาะมากลางหาวจะนำไปปลูก ณ แดนหิมพานต์ ในกระบุงมีผลไม้หลายชนิด เช่น

Page 49 of 66« First...122436...4748495051...60...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5055794  Views