| ทางอีศาน 73 : แคนเก่าสุด 2,500 ปีมาแล้ว หมอแคนยุคแรกเป็นหญิง
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
แคนเก่าสุดอายุราว ๒๕๐๐ มีหลักฐานจากลายเส้นบนเครื่องมือสำริด พบฝังรวมกับศพที่เวียดนามและที่อื่น เช่น มณฑลยูนนานทางภาคใต้ของจีน และหมอแคนยุคแรกเป็นหญิง เพราะผู้หญิงเป็นเจ้าของงานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งมวล รวมถึงหมอลำกับหมอฟ้อนก็เป็นผู้หญิง

| ทางอีศาน 73 : หน้าต่างมณฑลหูเป่ย เสียงเปียงจง เครื่องดนตรีโบราณกว่า 2,500 ปี นิทรรศการว่าด้วยเรื่อง หมา
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
มิวเซียมหูเป่ย พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ระดับมณฑล ตั้งอยู่เขตอู่จาง นครอู่ฮั่น เป็นเสมือนประตูหน้าต่างของมณฑลหูเป่ย ตัวอาคารมิวเซียมแห่งนี้ออกแบบด้วยศิลปะแบบสมัยอาณาจักรฉ้อ-ฉู่

| ทางอีศาน 73 : ชื่นชม พระเจ้าพร้าโต้ ณ เมืองลอง
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือวัดห้วยอ้อ อำเภอลอง ถือเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคัญของจังหวัดแพร่ เมืองลองก็เป็นหนึ่งในเมืองโบราณ  ร่วมสมัยเวียงโกศัย ต้นตำนานเมืองแป้

| ทางอีศาน 73 : ขัวหลวง เส้นทางสู่เมืองฟ้าพญาแถน
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
ขัวหลวง เส้นทางสู่เมืองฟ้าพญาแถน ปรัมปราคติว่าด้วยจักรวาลทัศน์ของคนตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ที่แบ่งจักรวาลเป็นสองส่วน คือ เมืองฟ้าและเมืองลุ่ม อันเป็นความเชื่อเก่าแก่ของชาวอุษาคเนย์

| บทกลอน จาก แสงดาว ศรัทธามั่น ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๓ ปีที่ ๗ ประจำเดือนพฤษภาคม […]

| ถ้อยคำ จาก เตช บุนนาค ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
เนื่องในโอกาสที่นิตยสาร “ทางอีศาน” เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จะเป็นฉบับที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๗ คุณปรีดา ข้าวบ่อ ได้ขอให้ผมเขียนคำแนะนำ ติชมซึ่งผมรับเชิญด้วยความยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณปรีดาติดต่อมาอีกครั้งหนึ่ง

| ถ้อยคำ จาก เสรี พงศ์พิศ ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
พ่อชาลี มาระแสง ชาวบ้านหัวตะพาน อำนาจเจริญ เมื่อก่อนคนหาว่าบ้า เพราะไปขุดดินในนา ทำเป็นบ่อน้ำ และขุดทางขุดถนนไปนา แต่ต่อมา ใคร

| บทกลอน จาก สมคิด สิงสง ถึงทางอีศานในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
หนทางใดใครเทียวใช้เที่ยวท่อง เป็นหนทางถูกต้องเต็มศักดิ์ศรี เป็นหนทางเทียวทำแต่กรรมดี เป็นหนทางมรรควิธีผู้ทรงธรรม

| ถ้อยคำจาก ถึง ทางอีศาน จาก ฟรานซิส คริปส์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน” เป็นนิตยสารที่บันทึกข้อมูลวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณปรีดา ข้าวบ่อ และผู้ร่วมงานได้ตีพิมพ์เล่มใหม่ทุก ๆ เดือนตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา จึงได้สะสมสาระสำคัญหลายด้านไว้ จำนวนเกิน ๒,๐๐๐

| หกปี “หกเหินฟ้า” ของ ทางอีศาน : ชลธิรา สัตยาวัฒนา
วรรณศิลป์ | วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
คนบางคน ช่างคิด ทำอะไรเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ได้... บนหนทางที่ “ระหกระเหิน” จวบ “หกปี” ของ

| กาพย์ยานี ๑๑ ถึง ทางอีศาน จาก เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
๐ สายธารที่สานไทย เป็นทางไทยในปฐพี ร้อยทางพันทางมี หนึ่งทางนี้ทางอีศาน ฯ

| มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers
คือผมแปลกใจและทึ่งที่ บ.ก. ปรีดา ทำทางอีศานมายาวนานได้ ๖ ปีและเข้าสู่ปีที่ ๗ ที่บอกว่าแปลกใจและทึ่งก็เพราะว่า ผมคิดว่าหนังสือแนวนี้ หนังสือที่มีลักษณะเป็นหนังสือของชาวบ้านหนังสือในลักษณะของท้องถิ่น

Page 5 of 55« First...34567...122436...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4849291  Views