| ทางอีศาน 50 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
อันที่จริงรากเหง้าวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนนั้น มีอยู่จริงและลึกซึ้งมากด้วย เพียงแต่เราต้องรู้จักมองข้ามพ้น ด่านปราการ ฮินดู - พุทธ ย้อนกลับไปดูวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอาเซียน ยุคก่อนที่จะรับอิทธิพล ฮินดู

| คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
หัวล้านชนกัน เป็นการละเล่นแข่งขันที่ชาวไทยนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา คนหัวล้านที่มาชนกันได้รับเงินตอบแทน ฝ่ายชนะจะได้เงินมากขนาดซื้อทาสซื้อวัวได้เลยทีเดียว

| ทางอีศาน 50: จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
นํ้าตาใคร ช่างด่างพร้อยหม่นสลัว อากาศน่าหวาดกลัว อยู่รอบตัวและเรียงราย พืชพันธุ์ตามร่องสวน ต้องปั่นป่วนและแพ้พ่าย เกินต้านสุดบรรยาย ต่างล้มตายตลอดแนว หยดนํ้าบ้างถามถึง จากก้นบึ้งเสียงเบาแผ่ว

| ฟื้นพลังชีวิต
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ในสังคมมือใครยาวสาวได้สาวเอา เราเห็นชัดถึงการเอารัดเอาเปรียบ คดโกง ไร้ศีลไร้ธรรมถึงขนาดมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปล้นสดมทรัพยากร รุกลํ้าปิดกั้นผืนแผ่นดิน เกาะ แก่ง ภูเขาและสายนํ้าเป็นสมบัติส่วนตน จนทำให้ฤดูกาลวิปริตแปรปรวนส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต

| สาส์นจาก “ทางอีศาน 50
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
พิธีเปิดโครงการ “สัปดาห์หนังสือ บ้านไผ่ ๑๐๐ ปี เชิดชูกวีศรีสยาม” โดย ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

| ทางอีศาน 49 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
ทุนที่สมดุลสมานฉันท์ ไม่สร้างความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ ระหว่าง ทุน กับ มวลมหาชน ทุนที่ความคิดสามานย์ สร้างความขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ ระหว่าง ทุน

| ทางอีศาน 49 : จดหมาย
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
อันเนื่องจากทางอีศาน ฉบับที่ ๔๘ เรื่องมหาสารคาม (ตอนที่ ๑) หน้า ๔๑ มีบางข้อความที่อยากแสดงหลักฐานและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ดังนี้ ๑.

| ทางอีศาน 49 บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
มวลเห็ดจะไม่มุดขึ้นจากดินถ้าไม่ระอุร้อน ยอดผักหวานป่งใบด้วยแดดกล้า ไข่มดแดงขาวโพลนเต็มรัง ดอกจานสีแดงแสดและดอกคูนเหลืองอุยฮุ่ยคือสัญญาณแห่งกาลแล้งรวมทั้งป่าเบญจพรรณผลัดใบไล่โทนสีใหม่จนยากที่จิตรกรจะผสมสีได้งามเท่า

| สาส์นจากทางอีศาน 49
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers
กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายที่เล่มหนังสือของเราเดินทางเข้าถึง ล้วนตอบรับ ชื่นชมยินดี สนับสนุนและเข้าร่วม โดยที่คณะทำงานยังเต็มเปี่ยมด้วยจิตอาสา ช่วยกันแบกรับค่าพิมพ์ค่ากระดาษ เรายัง “ขาดทุน” แต่เรา “กำไร”

| ทางอีศาน 48 ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 29 เมษายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
เมืองหรือประเทศประกอบด้วยบ้าน (หมู่บ้าน) บ้าน (หมู่บ้าน) ก็ประกอบขึ้นจากกลุ่มคน กลุ่มคนประกอบด้วยคนหลายประเภท คนเหล่านี้ยึดโยงกันด้วยวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ จารีต

| มรรควิธีวิทยา : วิภาษวิธี : Dialectical Methodology (8)
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 เมษายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ก่อนจะถึงขั้นนำไปใช้ได้ ยังต้องผ่านการทดลองขั้นกลางเสียก่อน ผ่านการทดลองตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก จึงจะนำไปใช้ได้ในการผลิต เพื่อที่จะทำให้มีความน่าเชื่อถือและประหยัดที่สุด การเผยแพร่เทคนิค วิทยาการใด ๆ ก็ตาม

| ทางอีศาน 48 : บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 เมษายน 2559 | ผู้บันทึก: xers
ท่ามกลางความศรีวิไล มีสุขศาลา-อนามัย-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการศึกษาระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม หลายคนได้ไปเรียนต่อระดับวิทยาลัย-มหาวิทยาลัย ในเมืองใหญ่ เส้นทางอาชีพหลากหลายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันที่ดินทำกินก็หดเหลือน้อย ต้นไม้ถูกสัมปทานตัดขาย นํ้าตามแหล่งธรรมชาติตื้นเขิน การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขายทำลายหน้าดิน

Page 5 of 46« First...34567...122436...Last »

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4115869  Views