| พระธรรมฐิติญาณ – “เจ้าคุณวัดบึง” : แก่นเมือง
วรรณศิลป์ | วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: หลายคนอาจเคยได้ฟังเรื่องที่ท่านเจ้าคุณฯมักนำไปเทศน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวพุทธยุคใหม่ประกอบด้วย มือทอง ซึ่งหมายถึง ทำงานเก่ง ฝีมือดี ปากทอง หมายถึง

| จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: “ผมเป็นนักเขียนได้เกิดจากการอ่านหนังสือคนจะเขียนหนังสือต้องอ่านหนังสือ ถ้านักเขียนคนไหนไม่อ่านหนังสือ คุณจะเป็นนักเขียนได้แค่เศษสวะ และเป็นวรรณกรรมที่มาแล้วหายไป จะไม่มีชื่อปรากฏในวงการนักเขียนไทย เป็นงานแค่หลอกล่ออารมณ์ของผู้อ่านเท่านั้น เป็นความบันเทิงในทางร้าย และเป็นภัยต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่

| วรรณกรรมไทยจากมุมมองญี่ปุ่น ผ่านข้อเขียนของ โช ฟุกุโทมิ
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: ส่วนวรรณกรรมไทยนั้น ได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นน้อยมาก เว้นแต่งานเขียนของนักเขียนหนุ่มรุ่นใหม่อย่างปราบดา หยุ่น ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแทบทุกชิ้น และคนอ่านญี่ปุ่นให้การต้อนรับค่อนข้างมาก เพราะอะไร เดี๋ยวค่อยพูดถึง

| ไก่ย่างวิเชียรบุรี
วรรณศิลป์ | วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: ทำไมต้องไก่ย่างวิเชียรบุรี “หนังกรอบ เนื้อเหนียวแต่นุ่ม สุกทั่วถึง หอมกลิ่นเครื่องเทศ สีสวย น้ำจิ้มเด็ด” เหตุผลเท่านี้ก็คงเพียงพอ

| สุภาพบุรุษสุรินทร์ เสงี่ยม พวงคำ
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: เขาเป็นนักวาดรูป เป็นครู เป็นนักเพาะกาย เป็นนักทำหนังสือ เป็นนักเล่นกล้วยไม้ เป็นนักเล่นบอนไซ เป็นนักพูด เป็นนักบริหาร

| “สุรวิทยาคาร” คู่สุรินทร์
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: พลิกดูประวัติของชาวสุรินทร์ที่มีชื่อเสียง มีผลงานสร้างสรรค์ความดีงามไว้ให้สังคมไทยมากมาย ล้วนจบการศึกษาจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร้อยกว่าปีที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันพัฒนาการศึกษา อบรมนักเรียน สร้างทรัพยากรชั้นนำจำนวนมากให้แก่ประเทศไทย ล่าสุด

| สุรินทร์ เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ?
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: จังหวัดสุรินทร์จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ วิสัยทัศน์การพัฒนาของทางจังหวัดและองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ตรงกัน คือ

| ผู้หญิงแนวหลัง
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: ผู้หญิงแนวหลังที่ผมขอเอ่ยนามไว้ คือท่านผู้หญิงพูนสุข พนมยงค์ นางนิวาศน์ ศิริขันธ์ นางบังอร ภูริพัฒน์ นางทองคำ

| คำโจทย์ – คำแก้ : ทางอีศาน 12
วรรณศิลป์ | วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
คำถาม : มรดกภูมิปัญญาอีสาน ด้านปริศนาคำทายมีบ้างหรือไม่ ? คำตอบ : ปริศนาคำทายของชาวอีสานมีมากมาย ทั้งคดีโลก คดีธรรมปัญหาคำทายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

| นายแพทย์วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ ผู้สร้างฝันให้เกิดจริงในถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน 12: วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเราจะเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในพื้นที่แถบนี้นอกจากอำเภอใกล้เคียงของขอนแก่น ยังรวมถึงอำเภอข้างเคียงนอกจังหวัดขอนแก่น เช่น โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย โรงพยาบาลคอนสาร, โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิโรงพยาบาลน้ำหนาว

| เบื้องหลังสิทุกข์ทน และขมขื่นจนเขียวคาว
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ๑๒: กระบวนการทำนาหรือกระบวนการผลิต จะขึ้นอยู่กับฟ้าฝนและธรรมชาติแวดล้อมเป็นสำคัญ ความทุกข์ทนและขมขื่นในอดีตที่ผ่านมาของชาวนา มีปัจจัยพื้นฐานด้านธรรมชาติและโลกแวดล้อมรอบตัวชาวนาเป็นตัวกำหนดหลัก ไม่ใช่กลไกของ “ทุน” หรือ “การเมือง”

| คำโตงโตย: ทางอีศาน 12
วรรณศิลป์ | วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ดร.ปรีชา พิณทอง อธิบายว่า “เพี้ยง คือ เสมอ เหมือน แสนแพน คือทำหน้าตาสวยงาม การพูดจานั้นเป็นไปทั้งส่วนดีและส่วนเสีย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5115406  Views