| ซ่างแต้มฮูป อีสาน ล้านนา สู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ฉบับนี้ศิลปะนำชีวิตจะขอนำท่านผู้อ่านมารู้จักกับช่างวาดชาวอีสานย้ายถิ่นฐานไปอยู่ล้านนาไปตามหาความงามแห่งสุนทรียรสเลาะเลียบประเทศเพื่อนบ้าน เป็นซ่างแต้มฮูปตามภาษาอีสาน หรือภาษาทางนครหลวงเวียงจัน นครหลวงพระบาง หรืออีกหลายแขวง ภาษาก็คือ ๆ คล้าย ๆ อีสานบ้านเฮานี่แหละครับ

| มหัศจรรย์ ‘ภูพาน’ บันดาลใจ ๑
วรรณศิลป์ | วันที่ 19 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
รูปลักษณ์ของดอกเหียงแลดูคล้ายเครื่องหมาย “สวัสดิกะ” ของชาวพุทธฝ่ายมหายาน ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก “สวัสดิกะ” ของชาวฮินดู เพียงแต่หมุนกลับข้างกัน (ของฮินดูหมุนวนทางขวา ของฝ่ายพุทธหมุนวนซ้าย) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์มงคล

| ยี่สิบสี่ มิถุนา…
วรรณศิลป์ | วันที่ 18 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
จากนั้นก็มีคณะบุคคลอีกหลายคณะ ใช้ชื่อหรู ๆ เช่น คณะปฏิรูปฯ, คณะทหาร, คณะปฏิวัติ, สมัชชาแห่งชาติ, เข้ายึดอำนาจล้มล้างแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาใช้ รวมความแล้วประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว

| คำโตงโตย ทางอีศาน 14
วรรณศิลป์ | วันที่ 16 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ดร.ปรีชา พิณทอง ท่านอธิบายว่า คนที่มีการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเรียกว่าคนตื่น คนที่ไม่สามารถหาความรู้เรียกคนหลับ ถ้าอยากรู้อย่านอนหลับ อยากเห็นให้หมั่นเที่ยว การเที่ยวไปดูนั่นดูนี่เป็นทัศนศึกษา...อ่านต่อ

| เสี่ยดำ (คนขายเกิบ) จบ
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
และในช่วงนี้นี่เองที่ดำเริ่มนำสินค้าจำพวกเครื่องหนังอย่างรองเท้าและเข็มขัดมาวางขายด้วยเป็นงานฝีมือที่ไทยมุสลิมจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำขึ้นเอง แล้วนำมาแนะนำให้ดำวางขาย ด้วยความขยันขันแข็ง รู้จักเก็บหอมรอมริบช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ จากหนึ่งแผงก็กลายเป็นสองแผง สามแผง สี่แผง จากการขายเองก็เริ่มมีลูกน้องมาช่วยขาย จากรายได้วันละสี่ห้าพันก็กลับกลายเป็นวันละหมื่นสองหมื่น

| ม่วนชื่นเจ้าแม่สองนาง
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
หมอ ช่วยบักวันชนะแหน่ วันชนะคือใครฉันไม่ได้สนใจ เบื้องหน้าฉันคือแมวที่กำลังทำท่ากระหายอากาศอย่างเอาเป็นเอาตาย หน้าบวม แถมเยือกเมือกเป็นสีม่วงคล้ำเช่นนี้ไม่ผิดแน่ อาการเป็นพิษจากยาพาราเซตามอล ไม่ทันได้ซักถามอะไรให้มากความเพราะถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่ทุกวินาทีไม่ต่างจากทรายแห่งชีวิตที่กำลังร่วงหล่นสู่กระเปาะแก้วเบื้องล่าง

| ผู้ใหญ่ลี เพลงอารมณ์ขันกับการเมืองในรูปพ่อขุนอุปถัมภ์
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
จอมพลสฤษดิ์ นายทหารผู้สร้างสีสันให้กับการเมืองไทยในยุค พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ใช้รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการที่ ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว จอมพลสฤษดิ์ ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๑

| หลวงพ่อพระมหาถาวร
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ไม่ไกลจากสยามพารากอน ศูนย์การค้ากลางกรุง ท่ามกลางตึกและศูนย์การค้าทันสมัยของอาคารในยุคปัจจุบัน ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นสถานปฏิบัติธรรมกลางกรุงซึ่งเป็นพระอารามที่เคยเป็นสถานที่จำพรรษาของพระมหาเถรในฝ่ายกรรมฐานหลายรูป อย่างวัดบรมนิวาส วัดปทุมวนาราม

| จุดสลบใกล้สรุป คดีปราสาทพระวิหารรอบสอง
วรรณศิลป์ | วันที่ 7 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
แต่ข้อเขียนฉบับที่ ๒ กลับขยายขอบเขตขอตีความแทบไม่เหลือเค้าเดิม อ้างว่าข้อเขียนของไทยฉบับที่ ๑ มีข้อพิพาทความหมาย “ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา” ในวรรคปฏิบัติการที่ ๑ จึงขอให้ศาลตีความเพิ่มเติมในวรรคปฏิบัติการที่

| จดหมาย ทางอีศาน 17 ประจำเดือนกันยา 2556
ข่าวทางอีศาน วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ตามที่ภาคประชาสังคม ๘ อำเภอบัวใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยอำเภอบัวใหญ่คง ประทาย แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม โนนแดง สีดา และอำเภอบัวลาย

| บทบรรณาธิการ ทางอีศาน ฉบับที่ 17
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ในภาวะประเทศชาติขาดผูน้ ำ สังคมไรทิ้ศทางการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองทำให้ผู้คนขาดความสามัคคี การคอร์รัปชั่นของอภิสิทธิ์ชนในรอบห้าสิบปีระบาดลามปามจากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๕๐ กระแสวัฒนธรรมตะวันตกครอบงำไทย ทุนต่างชาติและทุนใหญ่กลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้า ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าและไม่แน่นอน

| สาส์นจาก “ทางอีศาน” ฉบับที่ 17
วรรณศิลป์ | วันที่ 5 กันยายน 2556 | ผู้บันทึก: xers
ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5347034  Views