| สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช คนจนช่วยตนเอง จนมีบ้านสหกรณ์
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
เริ่มจากความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านไทย-จังโหลน เพื่อที่อยู่อาศัย ต่อมา นายประวิง รอดทะเล คิดขยายโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยในรูปสหกรณ์มาที่จังหวัดนครราชสีมา จึงเกิดเป็น “สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช” ขึ้น

| สีสะเกด – ศรีสระเกด – ศีรสระเกษ – ศรีสะเกษ
วรรณศิลป์ | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
แต่รูปศัพท์ซ้อนความหมาย “ศีรษะ+เกษ” จึงถูกแปลเอาสนุกเชิงเหยียดหยันเป็นจังหวัด “สองหัว” มีจินตภาพโยงกบฏผีบุญ (กบฏผู้มีบุญอีศาน) และการทะเลาะใส่ความกันของผู้นำถิ่นในอดีต ยากที่รัฐบาลกลางกรุงเทพฯต้องมาปราบหรือตัดสินหลายคดี

| ขี้ข้าเขา : ชาติชั่วอย่างดี
วรรณศิลป์ | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
ท่านบอกพวกเราว่าการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าเราอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยม แล้วมองผ่านช่องหน้าต่างหรือประตู เราก็จะเห็นภาพภายในกรอบประตูหรือหน้าต่าง แต่เมื่อใดที่เราออกจากห้องสี่เหลี่ยมนั้น แล้วมองไปโดยรอบ เราจะเห็นโลกทั้งโลก

| วันนี้เราไม่จนแล้ว เสียงจากคนเป็นหนี้ตำบลบ้านไทร
วรรณศิลป์ | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
ห้องเรียนในโครงการแก้หนี้แก้จนเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีนักศึกษา ๓๐ คน จาก ๙ หมู่บ้านของตำบลไทร เลือกจากคน “เป็นหนี้” ที่สมัครใจและพร้อมที่จะมาเรียนสัปดาห์ละ

| ปัญญา จารีต ศีลธรรม
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
ฮีต ๑๒ – ประเพณี ๑๒ เดือนของคนอีสาน ประกอบด้วย / คอง ๑๔

| มรดกผ้าอีสาน: เปียด้าย, หางเห็นและมะกวัก
วรรณศิลป์ | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
เปีย, เปี๋ย เป็นอุปกรณ์สำหรับม้วนด้ายหรือไหมให้เป็นไจ โดยใช้มือข้างหนึ่งจับแกนเปียไว้ มืออีกข้างหนึ่งถือด้ายแล้วแกว่งด้ายไขว้กับแขน เปียอย่างเป็นระเบียบตามปริมาณที่ต้องการ แล้วปลดด้ายออกเพื่อจับเป็นไจหรือปอย...

| ทางอีศาน 9: ข่วงบักจุก
วรรณศิลป์ | วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
ทางอีศาน ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ คอลัมน์: ข่วงบักจุก ผู้เขียน: จุกชายคา

| เรื่อย ๆ มา เรียง ๆ กฐินแล่น
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
ตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นมา ผมต้องไปร่วมงานต่าง ๆ แทบทุกวัน ตั้งแต่งานขึ้นบ้านใหม่ งานหมั้น งานแต่งงาน งานบวช งานกฐิน และที่แทรกเข้ามาโดยไม่รู้ล่วงหน้าอีกคืองานศพ

| พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
วรรณศิลป์ | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
วิชาชั่วเหล่านั้นบางสิ่งก็เป็นของจำเป็นจะต้องเล่าเรียนดังวิชาทหาร วิชาฝึกยิงปืนให้แม่นยำ เป็นต้น ก็ชื่อว่า ทุวิชา เป็นวิชาชั่วโดยแท้ เพราะขาดเมตตากรุณาแก่ฝ่ายหนึ่ง วิชาทำปืน ทำดาบ สรรพอาวุธ

| กาพย์ไขโคลงภาษิตลาว: เวลา
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
เป็นที่ทราบชัดเจนมานานแล้วว่า คำประพันธ์ประเภทโคลงของลุ่มเจ้าพระยานั้นได้รับอิทธิพลต้นแบบมาจากล้านนา และล้านช้าง โดยเฉพาะล้านช้างนั้นมีโคลงภาษิตเก่าแก่ซุกซ่อนไว้นมนานเพื่อสอนสั่งเตือนสติลูกหลาน บัดนี้ขอขุดค้นมาเผยแผ่แก่หลานเหลนลูกเพื่อปลูกผญาอันไร้กาลเวลาและพรมแดน

| เรื่องจากปกเล่ม ๑๐: ครูเตียง ศิริขันธ์
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 | ผู้บันทึก: xers
เนื่องจากแถบเทือกเขาภูพานมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เพราะเป็นป่า มีเงื้อมผาและซอกถ้ำไว้ซ่อนกายและเก็บอาวุธ รวมทั้งเสบียงในการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น โดยมีเตียง ศิริขันธ์ เป็นแม่ทัพ (กองทัพพลเรือน, ท.พ.ร.) ซึ่งมีกองกำลังพลกว่าหมื่นคน

| มหัศจรรย์ ศรีสะเกษ แหล่งรวมไม้ผลทั่วไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 27 มกราคม 2556 | ผู้บันทึก: xers
ศรีสะเกษ ในวันนี้ ได้ถูกขนานนามใหม่ว่าดินแดนมหัศจรรย์ (Amazing Sisaket) เพราะนอกจากเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณที่ยิ่งใหญ่อย่าง ?นครวัด - นครธม? ในจ.เสียมราฐ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266021  Views