| การขุดเจาะน้ำมัน ด้วยวิธี Fracking ทำลายล้างระบบนิเวศ
ข่าวโลกไทยอีสาน สิ่งแวดล้อม | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 2,139

fracking

ขุดเจาะน้ำมัน ด้วยวิธี Fracking ทำลายล้างระบบนิเวศ ชีวิตคน-สัตว์?
ที่มา: สำนักข่าวอิศรา
โดยนพ.ชูชัย ศุภวงศ์
03 สิงหาคม 2556

ท่ามกลางข่าวน้ำมันดิบปนเปื้อนที่เกาะเสม็ด ในอ่าวไทย ที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่ว ถึงผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร อากาศ

ขณะนี้คนไทยจำนวนมากยังไม่ทราบว่า มีการขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทยและบนแผ่นดินสยามอย่างไร้ความรับผิดชอบของบรรษัทพลังงานข้ามชาติ ที่ใช้เทคโนโลยี่ที่เรียกว่า fracking. ที่สามารถใช้เครื่องมือขุดเจาะชอนไชไปทั่วใต้พื้นดินลึกถึง 8,000 ฟุต ผ่านชั้นหินต่างๆเพื่อสกัดแหล่งพลังงานที่อยู่กันเป็นหย่อมๆ โดยการใช้น้ำ สารเคมี แรงดันสูงอัดลงไป ทำให้ชั้นหินต่างๆแตกและปนเปื้อนถึงกัน

เกิดปรากฎการณ์หรือขบวนการ..anti-fracking movement ในที่ต่างๆ
ปรับเปลี่ยนลิงก์เชื่อมโยงบทความ โดย ทางอีศาน
America: yesmagazine.org
Spain: transition-europe.org

fracking_1

แต่ในเมืองไทยยังมีการปกปิดข้อมูล. ไม่เพียงเรื่องที่คนไทยต้องจ่ายค่าพลังงานที่แพงมากแล้ว ยังมีเรื่องการใช้เทคโนโลยี่สกปรกทำลายล้างระบบนิเวศ ชีวิตของคนและสัตว อย่างไร้ความรับผิดชอบ

วิดิทัศนสั้นๆ เพียง 2 นาที อธิบายให้เข้าใจเทคนิคที่เรียกว่า fracking กับสารเคมีเหล่านี้จะปนเปื้อนน้ำบาดาล ดิน อากาศ ห่วงโซ่อาหาร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วโลก ดูวีดีโอสั้น ๆ ข้างล่าง


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266268  Views