| กพร.ให้เหมืองทองคำ พิจิตร กลับมาเปิดอีกครั้ง
สิ่งแวดล้อม | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 2,926

เหมืองแร่พิจิตร

กพร.ให้เหมืองทองคำจ.พิจิตร กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง
ที่มา: news.thaipbs.or.th
26 ก.พ. 2558 (2015)

วันนี้ (26 ก.พ.2558) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อนุญาตให้ บ.อัครา รีซอร์สเซส กลับมาประกอบโลหะกรรมที่เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร ได้อีกครั้ง หลังจากที่มีคำสั่งห้ามมาตั้งแต่ 13 ม.ค.2558 โดยให้เหตุผลว่า ผู้ประกอบการเหมืองทองได้นำชาวบ้านที่เจ็บป่วยจากสารโลหะหนักไปรักษาและได้ว่าจ้างสถาบันการศึกษาหาสาเหตุของการปนเปื้อนของสารโลหะว่ามาจากเหมืองหรือไม่

นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกพร.กล่าวว่าการอนุญาตให้เหมืองกลับมาดำเนินการในครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 4 ข้อ คือ

1) ให้นำชาวบ้านที่เจ็บป่วยทั้งหมด 254 คนไปรับการรักษาเป็นรายบุคคล ให้รายงานผลถึงกพร.ภายใน 30 วัน

2) เมื่อบริษัทฯ ได้รับผลการศึกษาว่าเหมืองทองเป็นต้นเหตุของการปนเปื้อนสารโลหะหนักหรือไม่แล้ว ให้เปิดเผยผลการศึกษาดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยเปิดเวทีสาธารณะเชิญนักวิชาการที่เห็นต่างมาวิพากษ์วิจารณ์

3) ให้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบงานของบริษัทอัคราฯ โดยมีตัวแทนจากอบต.ท้ายดง จ.เพชบูรณ์ และ อบต.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร และตัวแทนจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นต่างเข้าร่วม

4) ให้บริษัทอัคราฯ ส่งแผนปรับโครงสร้างภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมวลชนสัมพันธ์

ทั้งนี้บริษัทอัคราฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านรอบเหมืองทอง

ภายหลังจากที่ได้รับฟังมติของ กพร. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้แสดงความผิดหวัง โดยนางสาวสื่อกัญญา ธีระชาติดำรง ถึงกับร้องไห้หลังรับทราบคำสั่งที่ให้บริษัทอัคราฯ ดำเนินการต่อได้


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266166  Views