| “โครงการนาแปลงใหญ่” เพื่อลดต้นทุนการผลิต – บุรีรัมย์
การเกษตกร | วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 3,026

โครงการนาแปลงใหญ่

จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนเกษตรกรทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร หรือที่เรียกว่า “โครงการนาแปลงใหญ่” เพื่อลดต้นทุนการผลิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
29 กรกฎาคม 2558

วันนี้ (29 ก.ค. 58 ) นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (นาแปลงใหญ่) ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ต.หนองปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรในพื้นที่ที่มีแปลงนาขนาดใหญ่ ต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มคุณภาพข้าว พัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ปรับใช้กับความรู้ทางวิชาการให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง โดยมี นายชัยยศ เอื้อปัญญาพร นายอำเภอกระสัง พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ / ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา / ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ / ส่วนราชการอำเภอกระสัง ชาวบ้านที่ร่วมโครงการรายเก่า และทายาทชาวนา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมประกอบไปด้วยการทำและใช้น้ำหมักสูตรต่างๆ การทำปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอร์เรีย ป้องกันและจำจัดโรค กำจัดแมลงศัตรูพืช การตัดใบข้าว การเลี้ยงสัตว์ตามความถนัด การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และมีการอบรมให้ความรู้แก่ทายาทชาวนา และสมาชิกใหม่ เพื่อสืบทอดการทำนา สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน แก่เกษตรกร

ด้าน นายไพบูลย์ ซารัมย์ เกษตรอำเภอกระสัง ในฐานะผู้จัดการแปลงนาหยอด กล่าวว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจหันมาทำนาหยอด จำนวน 294 ราย 3,103 ไร่ แต่ละไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ และยังมีเกษตรกรทำนาหว่านอยู่ 156 ราย เนื้อที่ 1,897 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 15 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ผู้ที่ทำนาหยอดลดการใช้เมล็ดพันธุ์ได้ 65,515 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 1,441,330 บาท ในส่วนของอำเภอกระสังมีพื้นที่เป้าหมายการทำนาหยอด 5.000 ไร่ จากเกษตรกร 400 ราย ขณะที่เกษตรกรบางรายยังอยู่ในช่วงการรอดูผลผลิตจากการทำนาหยอดของเกษตรกรข้างเคียง และพร้อมเข้าร่วมโครงการทำนาหยอดในปีถัดไป


วรรณศิลป์ : 1 ปี “คดีเสือดำ” กับ “คำตัดสิน” ที่รอคอย
วรรณศิลป์ : หลักสูตรสร้างชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
วรรณศิลป์ : เชิญฟังผลงานจากศิลปินอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
วรรณศิลป์ : นโยบาย By ประชาชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : ตามรอยคนพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งโลกมลายู
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : เพลงอีสานลำเพลิน (ไม่ธรรมดา)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 – ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – จบ –
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5400457  Views