| คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ (7)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 22 มิถุนายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,051

ใหญ๒๖

ภาพ: หนังใหญ่จัดเป็นการละเล่นของหลวงในสมัยโบราณที่เป็นที่นิยมมากกว่ามหรสพอื่นๆ งานที่นำเอาหนังใหญ่มาแสดงจึงต้องเป็นงานที่ใหญ่จริงๆ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ยังไม่ปรากฏชัดเจน สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะในรัชกาลนี้ได้ปรากฏหลักฐานว่าทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูแต่งเรื่อง สมุทรโฆษชาดกคำฉันท์ขึ้นเพื่อใช้เล่นหนังใหญ่สำหรับฉลองพระนคร จาก: drama-cmru.blogspot.com

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๑๙)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๗)
ทองแถม นาถจำนง

พระสมุทโฆษไปที่โรงทานของนางพันทุมดี เห็นภาพประวัติเรื่องราวการประสบภัยของตนเองเข้า ก็โศกเศร้าแล้วกลับหัวร่อร่า ผู้คนเห็นอาการดั่งบ้านั้น จึงไปรายงานให้นางพันทุมดีทราบ เรื่องก็จบลงอย่างสุทรรศน์นิยม

เนื้อความตอนบรรยายภาพที่นางพันทุมดีให้วาดไว้ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวรรณคดีเรื่องนี้นั่นเอง

ใครอยากทราบเรื่องย่อ ๆ อ่านฉากนี้ตอนเดียวก็จะทราบเรื่องทั้งหมด

คำประพันธ์ฉากที่พระสมุทโฆษได้พบกับนางพันทุมดีหลังจากพลัดพรากกันถึงเก้าเดือน เป็นตอนที่ไพเราะมากอีกตอนหนึ่ง

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏ สองกร ธ สรวมกอด เยาวยอดยุพาพลาง
รัญจวน ฤ จืดจาง จิตไท้พิไลครวญ
อ้าแม่เมื่อจากจร ในสาครคระโหยหวน
ห่อนรู้ผอูนอวล นุชวอด ฤ รอดคืน
อ้ะพระเมื่อยามพลัด ระรอกซัดสู้ฝ่าฝืน
ถึงฝั่งจึงยั้งยืน ชิวาตม์ท่านราบาล
อ้าแม่แต่เรียมว่าย ในสินธุ์สายกำหนดนาน
นับถ้วนถึงสัตวาร เทเวศร์ช่วยไม่ม้วยชนม์
อ้าพระแต่พ้นพนานต์ ยังถิ่นฐานนิคมคน
หลายวันสัญจรอรญ รำลึกราชอนาถแด
อ้าแม่เมื่อเมขลา ช่วยอุ้มพาขึ้นพ้นกระแส
ชลเชี่ยวจะเหลียวแล บสบน้อยิ่งหมองทรวง
อ้าพระเมื่อพะยาย ได้แหวนขายเศรษฐีตวง
ทองซื้อได้สร้างคลวง สำนักรั้งและโรงทาน
อ้าแม่เมื่อฝั่งสถิต ตระบัดพิทยาพาล
คืนขรรค์ฤทันนาน จึงแปรเพศเป็นพราหมณ์จร
อ้าพระเมื่อทานจ่าย แก่หญิงชายประชากร
หวังสบนเรนทร จึงวาดเรื่องแต่เบื้องบรรพ์
อ้าแม่แต่สืบนุช ก็สิ้นสุดทุกเขตขัณฑ์
หลายเดือนจำเดิมจรัล บรู้ข่าวพระท้าวพธู
อ้าพระคอยข่าวไท้ ยังชนใช้ผลัดเปลี่ยนดู
จึงพบสมเด็จภู– ธรเมื่อระเมียลเขียน ฯ

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : “ท่าพระ” เมืองนี้ที่อยากให้ไปเยือน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : บุกดอยนันทกังฮี – ๒
วรรณศิลป์ : เชิญธงทางอีศาน
วรรณศิลป์ : รายงานสด-สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ จากหมู่บ้านสันติธานี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วรรณศิลป์ : ครบรอบปีเปลี่ยนป้ายโฆษณาทีที่สี่แยกถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วรรณศิลป์ : รายงานสดจากจังหวัดร้อยเอ็ด
วรรณศิลป์ : เที่ยวงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 [11] – ไปดู “เฝียน” โบราณ 
วรรณศิลป์ : ลานพิธีกรรมริมโขง แก่งคันแยง บ้านนาแวง เขมราษฎร์ธานี
วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5185658  Views