| คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 1,081

กริชบูกิส 02
ภาพกริชบูกิส จาก: sukrit_nopakoon

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๒๘)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๑๖)
ทองแถม นาถจำนง

ชวาแทงจรี (กริช)

มหรสพอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดูจะหนักไปทาง ดุเดือด ตื่นเต้น หวาดเสียว อย่างที่เล่าไปแล้ว เช่น ไทยลาวฟันดาบ ชนแรด ชนวัว ชวาแทงจรี (กริช)

ชาวสยามสัมผัส สัมพันธ์ รับและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรม “ชวา” มานานมากแล้ว ตั้งแต่ยุคศรีวิชัย ในยุคอยุธยาความสัมพันธ์ยิ่งมากขึ้น

ผลไม้มากมายที่ชาวสยามรับมาพัฒนาการเพาะปลูก จนเป็นผลไม้รสเลิศของไทยทุกวันนี้ มีชื่อเป็นภาษาชวามลายู เช่น ทุเรียน มังคุด ลางสาด ลองกอง ชมพู่ ฯลฯ

บันทึกของชาวฝรั่งเศสที่มาอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บอกว่าในกรุงศรีอยุธยามีชาวชวามลายูจำนวนมาก

ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีหญิงชาวชวาเป็นพี่เลี้ยงของพระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พี่เลี้ยงเล่าเรื่อง “อิเหนา” ให้พระราชธิดาเหล่านั้นฟัง ต่อมาจึงเกิดพระนิพนธ์บทละครเรื่อง “ดาหลัง” และ “อิเหนา”

คนสยามในยุคอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์จึงรู้เรื่อง “ชวา” “อิเหนา” และการต่อสู้กันด้วยกริชกันอย่างแพร่หลาย

มหรสพการใช้กริชต่อสู้กันในเรื่อง “สมุทโฆษคำฉันท์” นั้น ยังเรียกอาวุธนั้นว่า “จรี” ตกมาถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงใช้คำว่า “กริช”

คำว่า “จรี” พจนานุกรมให้อ่านว่า จะ – รี แปลว่า มีด, หอก, ดาบ

แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า ควรจะอ่านว่า จรี (ไม่มีเสียง อะ) เพราะคำนี้เป็นคำเดียวกับ คำว่า “กรี” ที่หมายถึงกระดูกแหลม ๆ บนหัวกุ้ง กรีกุ้งนั้นมีเงี่ยง ดูเผิน ๆ ก็คล้ายกับกริช และก็ไม่แน่ว่า คำว่า “กรี” อาจจะมาจาก “keris” หรือกริช ในภาษามลายูนั่นเอง

ส่วนคำ “กรี” ที่อ่านว่า “กะ – รี” นั้นแปลว่า ช้าง

จรี ที่หมายถึงอาวุธ ตรงกับคำว่า กรี บนหัวกุ้ง จึงควรอ่านอย่างไม่มีเสียง สระ-อะ

คำว่า ” กริช” ในภาษาไทย น่าจะถอดมาจาก “keris” ในภาษามลายู ซึ่งหมายถึง “มีดสั้น” คำนี้ ผ่านมาจากภาษาชวาโบราณอีกทอดหนึ่ง คือ งริช หรือ เงอะริช หมายถึง แทง

กริช เป็นมีดสั้นแบบหนึ่ง ใบมีดคดแบบลูกคลื่น เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชวามลายู เชื่อกันว่ากริชนั้น เริ่มมีใช้ในเกาะชวา แล้วแพร่หลายไปทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซีย ผ่านไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวกริช หรีอส่วนใบมีดนั้น มักจะเรียว และคด ส่วนโคนกว้าง ความยาวของกริชนั้นแตกต่างกันไป ไม่จำกัด ใบมีดก็ตีจากแร่เหล็กต่างๆ กัน ใบกริชนั้นจะคดหรือหยักเป็นลอนคลื่น เรียกว่า ลุก กริชส่วนใหญ่มีน้อยกว่า 13 หยัก และนับเลขคี่เสมอ

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5058595  Views