| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (32) อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (20)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 777

แข่งวัวเกวียน

คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (๓๒)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๒๐)
ทองแถม นาถจำนง

แข่งวัวเกวียน (๑)

เล่าเรื่องการละเล่นชาวอยุธยาในวรรณคดี “สมุทโฆษคำฉันท์” ไป 4 เรื่องแล้ว คือ หัวล้านชนกัน , ไทลาวฟันดาบ , ชวาชาวีแทงจรี , ชนแรด

ในวรรณคดีเรื่อง “สมุทโฆษคำฉันท์” นั้น เมื่อจบเรื่องชนแรดแล้ว ก็ต่อด้วยเรื่องแข่งวัวเกวียน

“แล้วแรดแผดอ้ายวัวแรง” พอเสร็จชนแรดแล้ว เสียงวัวก็ดังขึ้น มีการท้าทายกัน บทกวีตอนนี้งดงามไพเราะมากจริง ๆ

การแข่งขัน แข่งครั้งเกวียนครั้งละสองเล่ม เจ้าแรกมีวัวชื่อ “ม้าแมน” หรือ “อ้ายลือนาม” ส่วนคู่แข่งมีวัวชื่อ “อ้ายกระแชงเปิง”

ปัจจุบันการแข่งวัวเกวียนยังมีอยู่ที่เพชรบุรี บรรยากาศน่าสนุกมาก แต่ขอเตือนผู้ไปชม เพราะปีก่อน ๆ โน้นมีอุบัติเหตุเกวียนไปชนคนดูถึงเสียชีวิต ต่อมามีมาตรการป้องกันแล้ว แต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดี เพราะวัวลากเกวียนวิ่งเร็วมาก และออกนอกลู่นอกทางบ่อย

คนขับเกวียนก็มีอันตราย ข้าพเจ้าเห็นตกจากเกวียนหลายคนทีเดียว

“ลางคนนุ่งเพลาพังคา” ข้าพเจ้าเข้าใจว่า “เพลา” คือกางเกง (สนับเพลา) “พังคา” เป็นชื่อเก่าของเมืองนครสวรรค์ (สมัยสุโขทัย)

“เพ็ดเพี้ยงกลางขา” ตรงนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจ จะว่า “ต้นเพ็ด” มันก็ไม่เข้าเค้า ถ้าให้เดามันควรจะเกี่ยวกับ “ลายสัก” กลางขา และข้าพเจ้าก็ทะลึ่ง เดาว่าห้อย “ขุดเพ็ด”

“ขุนเพ็ด” ก็คือ ปลัดขิก รูปอวัยวะเพศชาย (ที่เอาห้อยเอวเด็ก เขาเรียก “ดอกไม้เจ้า”)

ขุนเพ็ดศักดิ์สิทธิ์ห้อยอยู่กลางขาเลยทีเดียว…

๏ แล้วแรดแผดอ้ายวัวแรง กูซื้อมาแพง
ทั้งคู่เป็นเบี้ยล้านแสน

เต้นแล่นแอ่นอำทุกแดน เรียกว่าม้าแมน
แลเรียกชื่ออ้ายลือนาม

วัวนี้ใช่วัวชั่วทราม เลี้ยงแล่นชาญสนาม
แลเรียกชื่ออ้ายกะแชงเปิง

สองสัตว์สามารถถึงเถลิง เรี่ยวแรงระเริง
พันลึกพันลายหนักหนา

ผิว่าวัวสูถึกมา เทียมเกวียนมารา
บัดนี้จะลองอย่านาน

ภาพแข่งวัวเกวียนจาก: aplang pantip

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32


วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”
วรรณศิลป์ : ภาระชีวิต “หมาเก้าหาง” วันนี้
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : วัดริมทะเล วิหารบนหินผา และหัวใจในอากาศ
วรรณศิลป์ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ไม่ไป ไม่ผิด แต่น่าเสียดาย
วรรณศิลป์ : บุญคูณลาน กับ บุญกุ้มข้าวใหญ่
วรรณศิลป์ : ร า ก ชี วิ ต
วรรณศิลป์ : “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ : เชิญเลือกอ่านหนังสือในเครือชนนิยม/แม่คำผาง/ทางอีศาน สนุกสนานกับวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ที่ พาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171875  Views