| คำฉันท์ วรรณลีลามรดกชาติ (54) สมุทโฆษคำฉันท์ (42)
บทกวี, ผญา, คำกลอน ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 9 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 688

krishna_e_arjuna1

คำฉันท์วรรณลีลามรดกชาติ (๕๔)
อ่าน (ใหม่) สมุทโฆษคำฉันท์ (๔๐)
ทองแถม นาถจำนง

พระสมุทรโฆษรบชนะ ๑๐ กษัตริย์ (จบ)

ฉากรบนั้น ผู้เขียนนับได้ ๗ องค์เท่านั้น ได้แก่

๑. มถุเรนทร ถูกศรสมุทรโฆษ

๏ พระก็แผลงศรหนึ่งคือมหา ภุชงค์วางมา
ก็ต้องอุระมถุเรนทร์

ล้มท่าวมถุเรนทร์ภูเบนทร์ พลพ่ายคือจะเพน
จะพกทั้งภพนัตไตร

๒. ท้าวเกาศึก ถูกศรสมุทรโฆษ

๏ ศรต้องเกาศึกย่อยยรร ล้มลงด้วยพลัน
พิเรนทรดาลสยบแสยง ฯ

๓. เทพพิชัย (ตอนต้นสะกด – เทพพิไชย) ตอนเข้ารบเรียกว่า “เทพพิชัย”

๏ จึงเทพพิชัยชาญชัย เฉียวฉุนฟุนไฟ
ในกลางหฤทัยลุกลาม ฯ

แต่ตอนตาย กลับเรียกว่า “พิชเยนทร์”

๏ ศรต้องพิชเยนทรบคลา ล้มในพสุธา
สรเทื้อนสรท้านทุกแดน ฯ

๔. พิทยุต ถูกศรสมุทรโฆษ

๏ พระยิงศรศิลปะมหา สท้อนท้องพสุธา
รลวงทั้งโลกบดล

ต้องท้าวพิทยุตแลพล พ่ายตายจรายจรล
บจองในรณภูมี ฯ

๕. จิตตเสน ถูกศรสมุทรโฆษ

๏ พระยิงยอนรถผุยผง รถหักเหิรลง
คทาบินบนโพยม

ศรต้องจิตตเสนก็โทรม ซุดท่าวเลือดโชรม
ทั้งภูมิคือธารา ฯ

๖. ชุมภาสูร ถูกศรสมุทรโฆษ

๏ พระแผลงศรศิลป์พิพิธ เดโชชัยฤท –
ธิล้ำสุเรนทรบุรา

ต้องราชอสูรชุมภา ล้มแล้วเทพา
ธิราชร้องชมไชย ฯ

๗. แทตย์นิกุมภ์ ถูกศรสมุทรโฆษ

๏ ท้าวทายธนูศรก็ยิง ยังนิกุมภจุมพล
ขาดขจัดอัสวทุกขทน ก็ชำรุด รถาถางค์

นิกุมภ์ก็แล่นลงกลาง ดินเดิรบมิขนาง
ก็เข้าประทะภูธร

พระแผลงศรศักดิ์สังหรณ์ อาวุธกับศร
ก็ตกกระบัดเหิรหาย

มล้างแทตย์นิกุมภฤาสาย รี้พลจรลจราย
ก็ตายระนับกลางนรณ ฯ

ฉากรบสิบกษัตริย์นี้นับว่ายาว มีบททหารเอกของสองฝ่ายรบกันก่อน แล้วจึงถึงฉากพระสมุทรโฆษ ประหารกษัตริย์อื่น ๆ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ ฉันทลักษณ์ “ฉบัง ๑๖” เหมาะกับฉากการรบ

ความรู้ของข้าพเจ้าจำกัดจำเขี่ย อ่านฉากรบแล้วนับอย่างไร ๆ ก็ไม่ครบสิบกษัตริย์ ต้องขอความช่วยเหลือ ท่านผู้รู้ด้วย

ภาพพระกฤษณะทรงม้าศึก จาก: eurooscar.com

อ่าน: คำฉันท์ (1) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (2) จากอินโด-อารยัน สู่สยามพากย์ 
อ่าน: คำฉันท์ (3) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (4) วรรณลีลา มรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (5) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (6) วรรณลีลามรดกชาติ ครุ ลหุ
อ่าน: คำฉันท์ (7) วรรณลีลามรดกชาติ เสียงตก
อ่าน: คำฉันท์ (8) วรรณลีลามรดกชาติ
อ่าน: คำฉันท์ (9) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 1
อ่าน: คำฉันท์ (10) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 2
อ่าน: คำฉันท์ (11) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 3
อ่าน: คำฉันท์ (12) วรรณลีลามรดกชาติ ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (จบ)
อ่าน: คำฉันท์ (13) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 1
อ่าน: คำฉันท์ (14) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 2
อ่าน: คำฉันท์ (15) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 3
อ่าน: คำฉันท์ (16) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 4
อ่าน: คำฉันท์ (17) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 5
อ่าน: คำฉันท์ (18) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 6
อ่าน: คำฉันท์ (19) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 7
อ่าน: คำฉันท์ (20) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 8
อ่าน: คำฉันท์ (21) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 9
อ่าน: คำฉันท์ (22) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 10
อ่าน: คำฉันท์ (23) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 11
อ่าน: คำฉันท์ (24) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 12
อ่าน: คำฉันท์ (25) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 13
อ่าน: คำฉันท์ (26) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 14
อ่าน: คำฉันท์ (27) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 15
อ่าน: คำฉันท์ (28) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 16
อ่าน: คำฉันท์ (29) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 17
อ่าน: คำฉันท์ (30) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 18
อ่าน: คำฉันท์ (31) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 19
อ่าน: คำฉันท์ (32) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 20
อ่าน: คำฉันท์ (33) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 21
อ่าน: คำฉันท์ (34) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 22
อ่าน: คำฉันท์ (35) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 23
อ่าน: คำฉันท์ (36) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 24
อ่าน: คำฉันท์ (37) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 25
อ่าน: คำฉันท์ (38) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 26
อ่าน: คำฉันท์ (39) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 27
อ่าน: คำฉันท์ (40) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 28
อ่าน: คำฉันท์ (41) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 29
อ่าน: คำฉันท์ (42) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 30
อ่าน: คำฉันท์ (43) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 31
อ่าน: คำฉันท์ (44) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 32
อ่าน: คำฉันท์ (45) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 33
อ่าน: คำฉันท์ (46) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 34
อ่าน: คำฉันท์ (47) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 35
อ่าน: คำฉันท์ (48) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 36
อ่าน: คำฉันท์ (49) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 37
อ่าน: คำฉันท์ (50) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 38
อ่าน: คำฉันท์ (51) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 39
อ่าน: คำฉันท์ (52) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 40
อ่าน: คำฉันท์ (53) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 41
อ่าน: คำฉันท์ (54) วรรณลีลามรดกชาติ สมุทรโฆษคำฉันท์ 42


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343605  Views