| “ลาว” ควรมาจากคำใด
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 891

“ลาว” ควรมาจากคำใด
โดย: จำนงค์ ทองภิรมย์
22 กันยายน พ.ศ.2559

liau

คำว่า “ลาว” ควรมาจากคำใดระหว่าง “*rau A” สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์ กับ “*krau A” ชื่อโบราณของคนเผ่าไท-กะได

ส่วนตัวแล้วให้น้ำหนักกับคำว่า *krau A มากกว่า เหตุผลเพราะภาษาไทยยังหลงเหลือร่องรอยว่าแต่ก่อนคำว่า “ลาว” คงออกเสียงควบกล้ำเป็น “กลาว” ในศิลาจารึกหลักที่ 1 มีบันทึกถึงชาวมา ชาวกาวและชาวลาว โดยจารึกไว้ว่า “พ่อขุนรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขไท ทั้งมา กาว ลาวแลไท…….” ในศิลาจารึกหลักที่ 45 พ.ศ.1935 จารึกว่าผีบรรพบุรุษของกษัตริย์น่านคือ “ด้ำพงศ์กาว” และก่อนรัชกาลที่ 5 เมืองนครจำปาสัก เมืองอุบลราชธานี เมืองศรีสะเกษ และอีกหลายเมืองในอีสานใต้ถูกเรียกว่า มณฑลลาวกาว ก่อนที่จะได้รับการเปลี่ยนเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ

จะเห็นได้ว่าคำว่า “กาว” มักจะใช้คู่กับคำว่า “ลาว” แสดงว่าชนชาติสองชนชาตินี้มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมาก หรือในอดีตเคยเป็นชนชาติเดียวกัน

อ้างอิง:James R. Chamberlain, Kra-Dai and the Proto-History of South China and Vietnam


วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”
วรรณศิลป์ : ภาระชีวิต “หมาเก้าหาง” วันนี้
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : วัดริมทะเล วิหารบนหินผา และหัวใจในอากาศ
วรรณศิลป์ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ไม่ไป ไม่ผิด แต่น่าเสียดาย
วรรณศิลป์ : บุญคูณลาน กับ บุญกุ้มข้าวใหญ่
วรรณศิลป์ : ร า ก ชี วิ ต
วรรณศิลป์ : “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ : เชิญเลือกอ่านหนังสือในเครือชนนิยม/แม่คำผาง/ทางอีศาน สนุกสนานกับวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ที่ พาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171801  Views