| “ลาว” ควรมาจากคำใด
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 778

“ลาว” ควรมาจากคำใด
โดย: จำนงค์ ทองภิรมย์
22 กันยายน พ.ศ.2559

liau

คำว่า “ลาว” ควรมาจากคำใดระหว่าง “*rau A” สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์ กับ “*krau A” ชื่อโบราณของคนเผ่าไท-กะได

ส่วนตัวแล้วให้น้ำหนักกับคำว่า *krau A มากกว่า เหตุผลเพราะภาษาไทยยังหลงเหลือร่องรอยว่าแต่ก่อนคำว่า “ลาว” คงออกเสียงควบกล้ำเป็น “กลาว” ในศิลาจารึกหลักที่ 1 มีบันทึกถึงชาวมา ชาวกาวและชาวลาว โดยจารึกไว้ว่า “พ่อขุนรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขไท ทั้งมา กาว ลาวแลไท…….” ในศิลาจารึกหลักที่ 45 พ.ศ.1935 จารึกว่าผีบรรพบุรุษของกษัตริย์น่านคือ “ด้ำพงศ์กาว” และก่อนรัชกาลที่ 5 เมืองนครจำปาสัก เมืองอุบลราชธานี เมืองศรีสะเกษ และอีกหลายเมืองในอีสานใต้ถูกเรียกว่า มณฑลลาวกาว ก่อนที่จะได้รับการเปลี่ยนเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ

จะเห็นได้ว่าคำว่า “กาว” มักจะใช้คู่กับคำว่า “ลาว” แสดงว่าชนชาติสองชนชาตินี้มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมาก หรือในอดีตเคยเป็นชนชาติเดียวกัน

อ้างอิง:James R. Chamberlain, Kra-Dai and the Proto-History of South China and Vietnam


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 73 : กระแสละคร “บุพเพสันนิวาส : ออเจ้า” : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อยุธยาในยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : มัณฑเลย์…สะพานข้ามกาลเวลา (ตอนจบ)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : ภาพจำลองอุตตรกุรุทวีปในพิธีศพชาวอีสาน
วรรณศิลป์ : เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย : ติดตาม
วรรณศิลป์ : เฮฮาสาระ : ตลาดโบราณ
วรรณศิลป์ : เฮือนชานศิลปิน | รชตะ กาญจนสุนทร “ผู้สัมผัสได้ถึงแสงเงาชีวิต”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 : สาส์นจากทางอีศาน
นิตยสารทางอีศาน : 75
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 75 บทบรรณาธิการ : ปักหลักให้แน่น แก่นต้องมี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4849225  Views