| “ลาว” ควรมาจากคำใด
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม | วันที่ 23 กันยายน 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 955

“ลาว” ควรมาจากคำใด
โดย: จำนงค์ ทองภิรมย์
22 กันยายน พ.ศ.2559

liau

คำว่า “ลาว” ควรมาจากคำใดระหว่าง “*rau A” สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์ กับ “*krau A” ชื่อโบราณของคนเผ่าไท-กะได

ส่วนตัวแล้วให้น้ำหนักกับคำว่า *krau A มากกว่า เหตุผลเพราะภาษาไทยยังหลงเหลือร่องรอยว่าแต่ก่อนคำว่า “ลาว” คงออกเสียงควบกล้ำเป็น “กลาว” ในศิลาจารึกหลักที่ 1 มีบันทึกถึงชาวมา ชาวกาวและชาวลาว โดยจารึกไว้ว่า “พ่อขุนรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขไท ทั้งมา กาว ลาวแลไท…….” ในศิลาจารึกหลักที่ 45 พ.ศ.1935 จารึกว่าผีบรรพบุรุษของกษัตริย์น่านคือ “ด้ำพงศ์กาว” และก่อนรัชกาลที่ 5 เมืองนครจำปาสัก เมืองอุบลราชธานี เมืองศรีสะเกษ และอีกหลายเมืองในอีสานใต้ถูกเรียกว่า มณฑลลาวกาว ก่อนที่จะได้รับการเปลี่ยนเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ

จะเห็นได้ว่าคำว่า “กาว” มักจะใช้คู่กับคำว่า “ลาว” แสดงว่าชนชาติสองชนชาตินี้มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมาก หรือในอดีตเคยเป็นชนชาติเดียวกัน

อ้างอิง:James R. Chamberlain, Kra-Dai and the Proto-History of South China and Vietnam


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346820  Views