| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 57
ประจำเดือน ธันวาคม 2559 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 668
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๗
ปีที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ฉบับ: จาก “กาบแก้วบัวบาน” อวสาน “ศรีโคตรบูร”

เรื่องเด่น:
– ส่งครูสมพงษ์ พละสูรย์ (“คำหมาน คนไค”) กลับเมืองแถน
– คำประกาศ People Go 2550 ถึง “กองทุนครูของประชาชน สน รูปสูง”
– ผู้ไท : แพรวาในดวงจิต คำสอนในดวงใจ และ “แว่วเสียงกี่นางสีดา”
– ซึมซับเรื่องสั้น “คมกรณ์” – “บทอาขยานของตาสอน” แล้วม่วนซื่นกับ “แคนล่องคะนองลำ”

เรื่องเด่น:
๑ บทกวี | “ทานตะวันป่า” พระภูมิพลโพธิสัตว์ศาสนา
๓ ทางกวี | ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๑ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ ฝันปีใหม่ ๒๕๖๐
๑๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล แพรวา ในดวงจิต คำสอน ในดวงใจ
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ รับตะวัน
๑๘ จดหมาย | เกษม โพธิขำ, สัมฤทธิ์ ศิริตื้นลี, จรัส ศิริมนตรี, ประพต เตมิยะ
๒๐ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ อเมริกากับวาทกรรมประชาธิปไตย
๒๔ เบิ่งโลก | ทองแถม นาถจำนง “สงครามเย็น” และ “สงครามเย็นใหม่”
๒๘ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ยก อ้อ ยอคาย ไหว้ครู บูชาคุณ
๓๓ บทกวี | “มีนา ฟ้าศุกร์” เพียงคำบอกรัก
๓๔ ตามรอยเส้นทางสายวัฒนธรรม พระปาจิต นางอรพิม | ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ (๑๒) คนพิมาย : คนท้องถิ่น หรือผู้บุกรุก
๔๐ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | กอง บ.ก. โครงการรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ “แคนล่องคะนองลำ”
๔๗ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” เบิด – ละเบิก – รำเบอะ
๕๐ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ตำนานพื้นบ้าน ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์สองฝั่งโขง (๑)
๕๖ ไผว่าอีสานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว บุญข้าวสาก : ไปยามกัน สานสายใยเชื่อมโยงญาติ
๖๑ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ประวัติศาสตร์ใน “จตุคามรามเทพ” (๒)
๖๕ บทกวี | “ก้อนดินหินแห่” ยายบัวลี
๖๖ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ดูนางให้ดูแม่
๖๘ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล “ขวัญข้าว” แม่โพสพ
๗๒ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑๒) บ่โสดาด้วย แสนสิออยก็ปานด่า แม่นสิเว้าจ้อย ๆ พอปานป้อยให้ห่ากิน
๗๔ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ “นักเขียนไส้แห้ง นักแต่งไส้งอ” เรื่องจริงที่ยังไม่มีใครเปิดเผย
๗๙ บทกวี | ชาคริต แก้วทันคำ บนเส้นทาง
๗๙ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” คันได
๘๐ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” “อีสานบ้านของเฮา” บ้านเมืองนี้ ก็ของเรา
๘๔ รายงานทางอีศาน | ที่มา : http://www.codi.or.th/index.php องค์กรประชาชนภาคอีสานร่วมจัดงานรำลึก
ตั้งกองทุนครูของประชาชน ‘สน รูปสูง’
๘๙ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๙๐ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๓ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ภูมิรัฐศาสตร์ภาคอีสาน และการลุกขึ้นสู้ของชาวอีสาน (๖) ภูมิรัฐศาสตร์ภาคอิสานนิยามและความหมาย
๙๖ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๑๑) ตำนานภูนํ้าจั้น ตอน “แว่วเสียงกี่นางสีดา” (๒)
๙๙ บทความพิเศษ | ธัญญลักษณ์ ไชยสุข และ Asger Mollerup ผู้ไท : ชาติพันธุ์ผู้ไท หรือ คน-ไท?
๑๐๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ อาลัยครูคำหมาน คนไค
๑๐๖ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” รำลึกถึงครูคำหมาน คนไค : ครูบ้านนอกผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านหนองหมาว้อ
๑๑๕ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ
๑๑๖ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ย้อนฮอยพ่อ…ที่นาผาง (ตอนที่ ๒)
๑๒๒ รายงานพิเศษ | facebook : People GO network คำประกาศ People Go 2560
๑๒๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชวินัยโสภณ (ดิรันต์ ดวงบรรเทา) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุติ)
๑๓๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ผลัดกันทำ
๑๓๕ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” บักเซียงหงายหลัง
๑๓๖ เรื่องสั้น | “คมกรณ์” บทอาขยานของตาสอน
๑๔๒ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” ชื่อท่าฟ้อนแม่บทอีสาน (๑)
๑๔๔ ตำนานเก่าเว่าม่วน | “วรรณะ วิมล” กลอนลูกขุนบุรมครองเมือง
๑๔๗ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น พลังฮึดอีสานพันธุ์ใหม่ คนรุ่นใหม่บ้านกันตวง จังหวัดสุรินทร์
๑๕๒ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ศรีโคตรบูร ตอน ๓๒ (อวสาน)
๑๕๘ ฮูปแต้มอีศาน | “เลือดผา” ฮูปแต้มวัดโพธาราม (จบ)
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่

MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5115735  Views