| สาส์นจากทางอีศาน 58
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 486

คอลัมน์ : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
คอลัมน์ : From us in “E-shann”

e-shann_vol58-fromus

[๑]
สมภพ บุตราช
ศิลปินเจ้าของภาพปก “แม่คงคา” ฉบับนี้

๏ เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม ใน พ.ศ.๒๕๐๐

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, โรงเรียนเพาะช่าง, และคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานสังคมสงเคราะห์… เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประจำ…ศิลปินอิสระ

๏ การศึกษา :
ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๏ ผลงานที่ผ่านมา :
– พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๘ ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดไทย ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
– พ.ศ.๒๕๓๘ นิทรรศการแสดงเดี่ยวชุด Sixth Mouth วิฌวลธรรมแกลเลอรี่

นิทรรศการ Osaka Triennial ๑๙๙๕ Sculpture โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

– พ.ศ.๒๕๓๙ นิทรรศการ Summer Exhibition Royal Academy of Art ประเทศอังกฤษ

นิทรรศการรว่ มศิลปนิ กลุม่ “๔ ทัศนะ” ทั้ง ๖ ครั้ง

นิทรรศการร่วมกลุ่มจิตรกรไทยทุกครั้ง

– พ.ศ.๒๕๔๘ นิทรรศการ “สารศิลป์ถิ่นอีสาน” กลุ่มจิตรกรไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– พ.ศ.๒๕๕๐ นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หลังจากนั้นได้ค้นคว้า ทดลองนำ “ดินอีสาน” มาวาดภาพใบหน้าคน (Portrait) จนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้สร้างสรรค์แนวทางทัศนศิลป์ที่วาดจากดิน

e-shann58-fromus2

[๒]
จาก… แม่คำผาง – ชนนิยม – ทางอีศาน

๏ จากสำนักพิมพ์แม่คำผาง – สำนักพิมพ์มิ่งมิตร ฯลฯ – บริษัทชนนิยม จำกัด

“เราทำหนังสือมีชีวิต”

หนังสือเล่มแรกที่สำนักพิมพ์แม่คำผางเสนอสู่บรรณพิภพ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๘ คือ “เมฆทูต” ผลงานของ “กาลิทาส” พากษ์ไทยโดย กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย เล่มล่าสุดเพิ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ คือ “คำฉันท์ : วรรณลีลา มรดกชาติ” ผลงานของ ทองแถม นาถจำนง

นอกจากนั้นเรามีสำนักพิมพ์ในเครือที่มุ่งเสนองานแต่ละแนวอีก ๔ – ๕ ชื่อ ซึ่งใน พ.ศ.๒๕๓๗ เราได้จดทะเบียนนิติบุคคล ทำให้ต่อมาสำนักพิมพ์ทั้งหมดและธุรกรรมการจัดจำหน่ายของเรา มักถูกคนในวงการและผู้อ่านโดยทั่วไปเรียกรวมในนาม “ชนนิยม”

ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณต่อกิจการและกิจกรรมของเราตลอด ๓๒ ปีที่ผ่านมา และต้องขออภัยต่อคู่ค้า คู่ข่ายโรงพิมพ์ เพื่อนนักเขียน หุ้นส่วน และผู้สนับสนุน ฯลฯ ในความบกพร่องผิดพลาดที่เกิดมี หวังจะได้รับคำติติง แนะนำ เพื่อเราจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ทรงตัวอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง สภาพการณ์ทางสังคมการเมืองที่กำลังเปลี่ยนผ่านเสื่อมทรุด…

๏ จากบริษัทชนนิยม จำกัด ถึง นิตยสาร “ทางอีศาน” – บริษัททางอีศาน จำกัด “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

พ.ศ.๒๕๕๔ นํ้าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ท่วมสำนักงานบริษัทชนนิยม จำกัด ด้วย ผลจากนํ้าท่วมกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจ บวกกับความอิ่มตัวในการตรากตรำทำงานมายาวนานทำให้อ่อนล้าโรยแรง แต่เมื่อมองไปข้างหน้า คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ ครูบาอาจารย์ ส่วนใหญ่ท่านได้วายชนม์ไปหมดแล้ว รวมทั้งมิตรสหายก็เสียสละไปในกระแสธารธรรมรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ยังเหลืออยู่ก็แต่พี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่เคียงข้าง เบื้องหน้าโน้นล้วนเยาวชนคนหนุ่มสาว ลูกหลาน จึงบอกกันและกันว่าเราจะท้อไม่ได้ ต้องหันหัวเรือสู้กับคลื่นหัวเดิ่ง ปลุกพลังชีวิตให้ฟื้นคืน สร้างสรรค์งานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ที่ท้าทายกว่าเดิม แล้วเดินหน้าต่อไป และเส้นทางที่สดใสรุ่งโรจน์นั้นอยู่ที่ความเข้มแข็งของภูมิภาคต่าง ๆ อยู่ที่ชุมชน หมู่บ้านและคนเล็กคนน้อยที่ทำมาหากินบนผืนดินกว้างฟ้าไกล

พร้อม ๆ กับการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย เก็บกวาดบ้านพักที่ทำงาน เราก็เดินหน้าผลิตนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” และประคับประคองงานหนังสือเล่ม ระบบจัดจำหน่ายให้คงเคลื่อนตัวตามธุรกรรม เพื่อให้มีรายได้เป็นแหล่งนํ้าซับซึมบ่อทรายมาหล่อเลี้ยงปัจจัยชีวิตพื้นฐาน

ถึงวันนี้ อีก ๓ เดือน ๓ ฉบับ นิตยสาร “ทางอีศาน” จะขึ้นสู่ปีที่ ๖ แล้ว ปีต่อปีที่ผ่านมาและที่กำลังจะก้าวต่อไป แต่ละก้าวดำเนินมาด้วยนักเขียน-คณะทำงานจิตอาสา อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของผู้อ่านและกำลังใจจากทุกภาคส่วนโดยมีเนื้อหาจุดร่วมแกนกลางที่ “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” ด้วยทิศทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สร้างปัญญาภิวัตน์ เพื่อแปงสร้างอีสาน แปงสร้างประเทศไทย

๏ จาก “นิตยสารทางอีศาน” สู่ “มูลนิธิทางอีศาน”

ความยั่งยืนของภาคประชาชน

เพื่อให้แนวทาง และวัตถุประสงค์ของนิตยสารทางอีศาน ได้รับการเผยแพร่ เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน “มูลนิธิทางอีศาน” จึงก่อเกิดเป็นสถาบันหนึ่งเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ที่จะทำงานคู่ขนานไปกับนิตยสารทางอีศาน

เป้าหมายของมูลนิธิทางอีศานก็เช่นเดียวกับนิตยสาร โดยเพิ่มเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมสร้างงานวัฒนธรรมนำการพัฒนาประสานแนวทางต่าง ๆ บุคคลและองค์กรต่าง ๆที่มีสำนึกรักบ้านเกิดและจิตอาสา

พี่ ๆ และเพื่อนมิตรทั้งหมดที่ได้ร่วมงานกันมา วันนี้ยังผนึกกำลัง ทั้งยังเปิดทางให้คนทุกรุ่นวัยได้เขา้มาประกอบส่วน และคล้องแขนเดินหน้าร่วมกัน

——————————————

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๘
ปีที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ฉบับ: จาก “กาบแก้วบัวบาน” อวสาน “ศรีโคตรบูร”

อ่านรายละเอียดที่นี่ http://e-shann.com/?p=15602
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่ http://e-shann.com/wp-content/emagazine/57/

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ถ้อยกถา ถึง ทางอีศาน จาก คำสิงห์ ศรีนอก ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก ส. ศิวรักษ์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 73 บทบรรณาธิการ : ทางชีวิต
นิตยสารทางอีศาน : 73
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 บทบรรณาธิการ : คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์
นิตยสารทางอีศาน : 72
วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4741616  Views