| บทบรรณาธิการ 58 มูลนิธิทางอีศาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 436

มูลนิธิทางอีศาน
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
Column : Editorials

e-shann_vol58-editorials

ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด จิตวิญญาณแห่งเผ่าพันธุ์ วิถีอิสรชน จิตอาสา หรืออาจมองเห็นทางออกทางรอดของชีวิตของครอบครัวของสังคม วันนี้จึงปรากฏบุคคล กลุ่มบุคคล ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้า จิตรกร ศิลปิน และนักวิชาการอิสระ ฯลฯ ได้ตั้งหลักปักฐาน สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างทางเลือกใหม่ ๆ บนผืนแผ่นดินถิ่นเกิดมากขึ้น

ปัจเจกบุคคลและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในสังคม ได้บุกเบิกงานพัฒนาที่ต่างออกไปจากกรอบความคิดเก่า ทุ่มเท เกาะติดประสานตนกับปัญหาสังคมที่หมักหมมมายาวนาน ไม่ว่าจะเรื่องที่ดิน สิ่งแวดล้อม สารเคมี ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนํ้า ระบบการศึกษา กระบวนการยุติธรรม ราคาผลผลิต การพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุ สร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ จนถึงเรื่องราวปัญหาระดับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยองค์รวม ทำให้สังคมเคลื่อนเปลี่ยนโดยมีความถูกต้องดีงามถ่วงสมดุล

วันที่เมืองสยามเปิดประตูสู่โลกอารยะเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ขอบขัณฑสีมาของประเทศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เคลื่อนย้ายไปมาจนตั้งมั่น และเมื่อรวมตัวกันเป็นรัฐชาติ ภาคอีสานของเรามีนักการเมืองผู้เปี่ยมคุณธรรมห้าวหาญและเสียสละ มีบทบาทเป็นกลุ่มนำในรัฐสภา เรามีนักคิดนักเขียนเข้าร่วมต่อสู้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม เรามีชาวบ้านร้านถิ่น กรรมกร ชาวไร่ชาวนา ลุกขึ้นทวงสิทธิเสรีประชาธิปไตย แม้ภายใต้โครงครอบอำนาจรัฐโบราณ และกำลังเผด็จการสายธารธรรมได้ถูกขัดขวางทำลายไป แต่เชื้อมูลความดีแห่งวีรภาพของบรรพชนเหล่านั้นยังถูกรื้อฟื้นศึกษา เทิดทูน และสืบสาน และยังเกิดขบวนการประชาชนระลอกแล้วระลอกเล่า ปัจจุบันพวกเขาเหล่านั้นยังร่วมทุกข์สุขต่อสู้อยู่ร่วมกับมวลชน

เริ่มต้นพุทธศักราช ๒๕๖๐ ขั้วมหาอำนาจโลกกำลังปรับตัวเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในโลกยุคใหม่สงครามการสู้รบเปิดเผยและสงครามเย็นยังเข้มข้นสภาพภายในประเทศยังมองไม่เห็นความสดใสเรืองรอง พวกเรากำลังพากันก้าวเดินอย่างไร้ทิศทาง อภิสิทธิ์ชนและพลังอำนาจนิยมยังแผ่เงาทมึน

โลกยุคล่ามนุษย์ไปเป็นทาส ยกกองทัพไปยึดครองเมืองขึ้น ใช้อำนาจทางเศรฐกิจไปมีอิทธิพลครอบงำ ควรหมดสิ้นไปแล้ว ประเทศที่รวมศูนย์อำนาจ สูบรีดโภคทรัพย์ส่วนเกินเข้าไปไว้ส่วนกลางกำหนดนโยบายโดยไม่รู้จักและสอดคล้องกับท้องถิ่น ข้ารัฐการโกงกินทั้งตามนํ้าและใต้นํ้ากันมโหฬาร สภาพเช่นนี้ถ้ายังดำรงอยู่จะศรีวิไลได้อย่างไร

ท่ามกลางการมุ่งมั่นทำงานของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เพื่อความเจริญสถาพรของประเทศมูลนิธิทางอีศานคือองค์กรที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เชื่อมร้อย และเสริมการทำงานขององคาพยพต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจ โดยมีนิตยสารทางอีศานทำหน้าที่สื่อสารสนเทศ สร้างวัฒนธรรมการอ่านการเขียน เติมพลังความมีชีวิตชีวา ประกอบส่วนสร้างสังคมด้วยเหตุผลและปัญญา

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ
ปรีดา ข้าวบ่อ

——————————————

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๘
ปีที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ถ้อยกถา ถึง ทางอีศาน จาก คำสิงห์ ศรีนอก ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก ส. ศิวรักษ์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 73 บทบรรณาธิการ : ทางชีวิต
นิตยสารทางอีศาน : 73
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 บทบรรณาธิการ : คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์
นิตยสารทางอีศาน : 72
วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4741607  Views