| ทำไมคนไทย คนอีสาน ควรรับรู้สถานการณ์โลก ?
วรรณศิลป์ | วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 447

ทำไมคนไทย คนอีสาน ควรรับรู้สถานการณ์โลก ?
คอลัมน์ : ปิดเล่ม
Column : Last But Not Least
โดย : กอง บ.ก.

บางท่านอาจนึกว่า เรื่องการเมืองในสหรัฐอเมริกาในยุโรป ในจีน ฯลฯ ไม่เกี่ยวอะไรกับอีสาน เราเขียนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทำไม ?

อันที่จริงเราก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวอะไรกับ ‘เขา’ มากมาย แต่ ‘เขา’ จะมายุ่งกับเรา อย่างที่เราหลีกหนีไม่พ้น

ทำนองเดียวกับเรื่อง “การเมือง” น้อยคนที่อยากจะยุ่งเกี่ยวฝักใฝ่กับเรื่องการเมือง แต่ก็หลีกหนีไม่พ้นเพราะการเมืองส่งผลกระทบถึงทุกชีวิตในเมืองไทย

ดูโลกวันนี้ก็แปลก ผู้นำ ประเทศทุนนิยมศูนย์กลางที่มาจากการเลือกตั้ง เช่น สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) หันมาโฆษณานโยบายชาตินิยม กีดกันการลงทุนเสรีแบบโลกาภิวัตน์ แต่จีนประกาศหนุนโลกาภิวัตน์เต็มที่

สีจิ้นผิง ประมุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวปราศรัยในการประชุมดาวอส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ทิ่มแทงนโยบายกีดกันทุนต่างชาติของ โดนัลด์ ทรัมป์ ว่า

“ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ แต่เศรษฐกิจโลกก็เป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่คุณไม่สามารถว่ายหนีออกมาได้เลย ไม่ว่าคุณจะพยายามตัดช่องทางการไหลของเงินทุน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และผู้คนออกมามากเท่าไหร่ หรือพยายามเปิดช่องทางให้นํ้าจากมหาสมุทรไหลลงมาสู่ทะเลสาบ หรืออ่าวเล็ก ๆ ที่อยู่โดดเดี่ยว ก็ล้วนแต่เป็นวิธีที่สวนทางกับแนวโน้มในอดีต”

และเปรียบเปรยว่า สหรัฐฯกำลังจะขังตัวเองอยู่ในห้องมืด

“การผลักดันให้เกิดการกีดกันทางการค้าก็เหมือนกับการขังตัวเองไว้ในห้องมืด ถึงแม้ว่าลมและฝนภายนอกอาจจะสงบลงแล้ว แต่ห้องมืดก็ยังบดบังแสงแดดและอากาศไม่ให้เข้ามาในห้องได้ ซึ่งจะไม่มีใครสามารถคว้าชัยชนะในสงครามทางการค้าได้เลย”

โลกสากลมันเข้ามาป่วนคนไทย คนอีสาน เราจะขังตัวเองอยูใ่ นหอ้ งมืดตอ่ ไปไมไ่ ดแ้ ลว้

โลกกำลังหันเห สหรัฐอเมริกาที่เคยวิพากษ์โจมตี “แนวทางประชานิยม” – Populism หันมาเชิดชู “ประชานิยมใหม่ – New Populism” เสียเอง เพื่อเอาใจพลเมืองผูล้ งคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ติดตามเรื่อง “ประชานิยมใหม่” ในฉบับหน้า)

นักการเมืองสหรัฐฯทำได้ทุกอย่างเพื่อชนะการเลือกตั้ง ทำใหผู้ค้ นสว่ นหนึ่งเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาในความสัตย์ซื่อของสถาบันทางสังคม จนขนานนามยุคนี้ว่า “ยุคพ้นความจริง – Post Factual Era” คือเชื่อถือบุคคลและสถาบันทางสังคมอะไรไม่ได้อีกแล้ว !

แต่เราก็มิได้ประหลาดใจกับปรากฏการณ์เหล่านี้เพราะเป็นเรื่องปกติว่า “เมื่อเกิดสงคราม สิ่งแรกที่โดนประหารคือสัจจะ” และเราก็ได้ประกาศไปแล้วในฉบับก่อนนี้ว่าโลกเข้าสู่ยุค “สงครามเย็นใหม” – New Cold War” แล้ว

บางท่านอาจจะวิจารณ์เราว่าร้อนรนเกินไปเราอาจวิเคราะห์ผิดพลาด แต่ทว่าต่อสิ่งที่มีภัยนั้น เราประเมินให้เร็วที่สุด ประเมินในแง่ร้ายไว้ก่อนย่อมปรับตัวรับมือได้ดีกว่าการชาเฉย ไม่รู้อิโหนอิเหน่

ในสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองโลกที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ในปีนี้ เนื้อหาใน “ทางอีศาน” ก็ย่อมจะเข้มข้นขึ้นด้วย

แน่นอนว่า เนื้อหาด้านวัฒนธรรม การสร้างความเข้มแข็งของพลังชุมชนยังเป็นเนื้อหาหลักต่อไป ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้น คือ ปัญหาผลกระทบที่เศรษฐกิจการเมืองสากลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอีสาน อันเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องคิดรับมือไว้แต่เนิ่น ๆ

ชอบ ไม่ชอบ อย่างไร ? เสนอความคิดเห็นเข้ามาเราน้อมรับพิจารณาด้วยใจจริง

เรื่องเด่นฉบับหน้า บทความพิเศษของ ทองแถม นาถจำนง เรื่อง เครือเฮือน – เจ้อเคอ – สิง ชื่อตระกูลคนไทย, สิง “เลือง” ไทดำและสุโขทัย

ภาพจาก : www.scmp.com


วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ถ้อยกถา ถึง ทางอีศาน จาก คำสิงห์ ศรีนอก ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก ส. ศิวรักษ์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 73 บทบรรณาธิการ : ทางชีวิต
นิตยสารทางอีศาน : 73
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 บทบรรณาธิการ : คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์
นิตยสารทางอีศาน : 72
วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4741610  Views