| สาส์นจากทางอีศาน 59
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 198

คอลัมน์ : สาส์นจากทางอีศาน
Column : From us in “E-shann”
โดย : กอง บ.ก.

หลังจากผ่านการปรึกษาหารือหลายครั้งจนถึงการจัดงาน “โฮมบุญมูลนิธิทางอีศาน” ที่ไร่ธารเกษม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ แล้วยื่นเอกสาร แก้ปรับเอกสาร รอการจดแจ้งอยู่หลายเดือน บัดนี้ “มูลนิธิทางอีศาน” ได้รับการจดทะเบียนโดยกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว

เพื่อจะให้การดำเนินกิจกรรมรูปธรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผลจึงจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน การประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเรื่องสถานที่ประชุม ที่พัก และอาหาร โดย จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม – บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

บรรยากาศการร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน เป็นไปอย่างคึกคักเข้มข้น โดยได้ร่วมกันคิดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และคำขวัญของมูลนิธิฯว่า “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจ ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

หลักใหญ่ใจความจากวงประชุม เสนอให้มูลนิธิฯทางอีศานควรดำเนินงานด้านชาติพันธุ์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของตนเองอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นราก เห็นแก่น เข้าใจอัตลักษณ์ รู้ซึ้งจิตวิญญาณแห่งตน โดยการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย กระชับ เป็นระบบ และทำงานออนไลน์มากขึ้น

ต้องเข้าถึงโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดละโรงเรียนเพื่อนำร่องในการเผยแพร่งาน คู่ขนานไปกับคุณภาพทางวิชาการ

ต้องทำให้มูลนิธิฯเป็นช่องทางในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เนื่องจากมูลนิธิฯมีจุดแข็งที่มีการออกนิตยสารรายเดือนควบคู่กันไป จึงควรเพิ่มพื้นที่ของนิตยสาร เพื่อการวิจัย หากเราสามารถเป็นตัวเชื่อมนำงานวิชาการ งานชุมชนเผยแพร่ออกสู่วงกว้างได้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ

และเพื่อเป็นการหาเงินเข้ามูลนิธิฯ ที่ประชุมเสนอว่าควรจัดการประชุมเชิงวิชาการ, จัดสอนศิลปะการแสดง เช่น หมอลำ และการเขียนโครงการเพื่อขอทุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระดมทุนในการดำเนินงาน

นี่เป็นเพียงการประชุมครั้งตำอิดตำก่อของมูลนิธิฯเท่านั้น หวังพี่น้องผองเฮาจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขบวนกันก้าวเดินต่อไป


วรรณศิลป์ : ผู้ยิ่งใหญ่ – คอลัมน์ : เขียนมนุษย์
ข่าวทางอีศาน : คอนเสิร์ตการกุศล “อมตะอีศาน” จากทางอีศาน
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 60 : ความเปลี่ยนแปลง
วรรณศิลป์ : สาส์นจาก “ทางอีศาน” 60
นิตยสารทางอีศาน : 60
ข่าวโลกไทยอีสาน : งานวันผู้ไทโลก เท่อที่ 8 / ครั้งที่ 8
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 59 : ปิดเล่ม
ข่าวทางอีศาน : งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ข่าวทางอีศาน : กำหนดการบำเพ็ญกุศล นางทองเติม นาถจำนง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 59 จดหมาย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
3979742  Views