| สาส์นจากทางอีศาน 59
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 358

คอลัมน์ : สาส์นจากทางอีศาน
Column : From us in “E-shann”
โดย : กอง บ.ก.

หลังจากผ่านการปรึกษาหารือหลายครั้งจนถึงการจัดงาน “โฮมบุญมูลนิธิทางอีศาน” ที่ไร่ธารเกษม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ แล้วยื่นเอกสาร แก้ปรับเอกสาร รอการจดแจ้งอยู่หลายเดือน บัดนี้ “มูลนิธิทางอีศาน” ได้รับการจดทะเบียนโดยกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว

เพื่อจะให้การดำเนินกิจกรรมรูปธรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผลจึงจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน การประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเรื่องสถานที่ประชุม ที่พัก และอาหาร โดย จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม – บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

บรรยากาศการร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน เป็นไปอย่างคึกคักเข้มข้น โดยได้ร่วมกันคิดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และคำขวัญของมูลนิธิฯว่า “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจ ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”

หลักใหญ่ใจความจากวงประชุม เสนอให้มูลนิธิฯทางอีศานควรดำเนินงานด้านชาติพันธุ์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของตนเองอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เห็นราก เห็นแก่น เข้าใจอัตลักษณ์ รู้ซึ้งจิตวิญญาณแห่งตน โดยการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย กระชับ เป็นระบบ และทำงานออนไลน์มากขึ้น

ต้องเข้าถึงโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดละโรงเรียนเพื่อนำร่องในการเผยแพร่งาน คู่ขนานไปกับคุณภาพทางวิชาการ

ต้องทำให้มูลนิธิฯเป็นช่องทางในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เนื่องจากมูลนิธิฯมีจุดแข็งที่มีการออกนิตยสารรายเดือนควบคู่กันไป จึงควรเพิ่มพื้นที่ของนิตยสาร เพื่อการวิจัย หากเราสามารถเป็นตัวเชื่อมนำงานวิชาการ งานชุมชนเผยแพร่ออกสู่วงกว้างได้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ

และเพื่อเป็นการหาเงินเข้ามูลนิธิฯ ที่ประชุมเสนอว่าควรจัดการประชุมเชิงวิชาการ, จัดสอนศิลปะการแสดง เช่น หมอลำ และการเขียนโครงการเพื่อขอทุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระดมทุนในการดำเนินงาน

นี่เป็นเพียงการประชุมครั้งตำอิดตำก่อของมูลนิธิฯเท่านั้น หวังพี่น้องผองเฮาจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขบวนกันก้าวเดินต่อไป


วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ถ้อยกถา ถึง ทางอีศาน จาก คำสิงห์ ศรีนอก ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : มุทิตาพจน์ ถึง ทางอีศาน จาก ส. ศิวรักษ์ ในโอกาสขึ้นสู่ปีที่ 7
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 73 บทบรรณาธิการ : ทางชีวิต
นิตยสารทางอีศาน : 73
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 : สาส์นจากทางอีศาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 72 บทบรรณาธิการ : คึดฮอดบ้าน…งานบุญสงกรานต์
นิตยสารทางอีศาน : 72
วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4741617  Views