| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 59
ประจำเดือน มีนาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 484
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๕๙
ปีที่ ๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรื่องเด่น:
– พ่อขุนรามคำแหงสืบสายจากโคตรตระกูล “เลือง”
– ตำนานพระธาตุในลุ่มแม่นํ้าโขง
– กำเนิดรถตู้โดยสารสายอีสาน
– เผยเส้นทางความแซ่บนัว “ผงชูรส”
– คอลัมน์ใหม่ ลานข่วงคำกวี, มรดกใบลาน, ไขคำไขความ ฯลฯ

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ วันนี้
๓ ทางกวี | ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ ทาง
๑๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ไปกราบ ‘พระม่าน’ ที่บ้านเพื่อน
๑๕ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้วยบางทราย
๑๗ จดหมาย | “สรัญญา”, นพพล ไชยสน
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ พี่น้องตามชายแดน
๒๓ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ตำนานพระธาตุในลุ่มแม่นํ้าโขง
๓๐ ไขคำไขความ | ทองแถม นาถจำนง นักมวย
๓๑ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” ประติมากรรมหินทราย : พระสุริยะเทพ
๓๖ ที่นี่…กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ขยายเรียนวิชาชีวิต เพิ่มวิชารักบ้านเกิด
๓๙ ธารอักษร | “ภูขวัญ” มนต์รักฤดูร้อน
๔๐ บทความพิเศษ | ทองแถม นาถจำนง ‘นามโคตรตระกูล’ คนไท พ่อขุนรามคำแหงสืบสายจากโคตรตระกูล ‘เลือง’
๕๐ คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์ | “เขาบังภู” พะไล – ไพล – ไพรปันลา – พระพะลัย – พลับพลา – ปันรัว
๕๓ บทกวี | “ทานตะวันป่า” รายทาง
๕๔ ฮุ่งเฮืองเมืองปราชญ์ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร. : พระปฐมปฏิมาจากพระอัจฉริยภาพแห่งพระพุทธธรรมิกราชา
๖๒ ไผว่าอีสานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว บุญคูนลานเดือนยี่ : บุญที่มาจากหัวใจศรัทธาของชาวนาผู้ปลูกข้าว
๖๙ ฮูปแต้มอีศาน | “เลือดผา” ฮูปแต้มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี
๗๐ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๑๓) ยามถิ่นภูไทเซโปน
๗๔ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง แม่นํ้าโขง แม่นํ้าของ – ใคร
๗๖ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล ตำรับตำรา กับข้าวกับปลา
๗๙ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” ของฮ้าง
๘๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ, สมศักดิ์ มงคลวงศ์ ประสบการณ์
๘๓ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” กำเนิดรถตู้โดยสารสายอีสาน
๘๖ รายงานจากพื้นที่ | กอง บ.ก. บ้านไผ่มั่นคงชุมชนเข้มแข็ง
๙๒ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๙๓ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ เถ้าสีกับเถ้ามา
๙๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๗ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑๔) ทุกข์ยากฮ้ายเขินขาดแลงงายก็ดีดาย อย่าได้ลืมคำสัตย์เที่ยงจริงจำหมั่น
๙๘ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ภูมิรัฐศาสตร์ภาคอีสาน และการลุกขึ้นสู้ของชาวอีสาน (๘) การเก็บส่วยในภาคอีสานและล้านซ้าง
๑๐๒ ลานข่วงคำกวี | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ อยากให้คือก่อนกี้, เสียงครวญของสายห้วย, การให้ธรรมะ เป็นทานสูงสุด, บุญปางนี้
๑๐๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สุวัฒน์ ศรีเชื้อ : ปากกา กระสุนปืน เนื้อหนัง และวรรณกรรมเพื่อชีวิต
๑๑๒ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๑๒๒ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” ยา
๑๒๔ ตำนานเก่าเว่าม่วน | “วรรณะ วิมล” ผีตาแฮก
๑๒๘ มรดกใบลาน | กอง บ.ก. สุพรหมโมกขา หมาเก้าหาง
๑๓๐ เฮาอยู่ยะลา | สฤษดิ์ ผาอาจ เจ้ะบุญ แก้วคำ (๔)
๑๓๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ เบอร์เดียวกัน
๑๓๗ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” ขายเอากำไร
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๒
๑๔๖ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ที่นี่ชุมชนจักรยาน เรื่องราวของชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือการพัฒนาเพื่อสร้างหมู่บ้านที่ยั่งยืน
๑๕๑ บทกวี | ปราสาท สายดวง โพธิ์ไทร-ผาชัน-สามพันโบก
๑๕๒ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ผงชูรสกับรสอูมามิ
๑๕๘ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. อนุชิต ภาสะลักษณ์
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5259956  Views