| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 61
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 404
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๑
ปีที่ ๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ฉบับ ก้าวที่กล้าปีที่ ๖
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ สูงสุดสู่สามัญ
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ อมตะอีศาน
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๙ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พืดภูวัว
๑๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ครั้งหนึ่งในชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร
๑๔ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. เจษฎา คงสมมาศ
๑๗ จดหมาย | ปราสาท สายดวง, “เขาบังภู”
๑๙ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ เรื่องประหลาดโลก
๒๒ เบิ่งไทย | “โชติช่วง นาดอน” อภิมหาโครงการภาคตะวันออก อะไรจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของไทย?
๒๖ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ภูมินามแม่นํ้าโขง : หลันชางเจียง กิวลุ่งเกียง เก้าลวง กาหลง
๓๑ ธารอักษร | “ภูขวัญ” สงบนิ่งทุกนิยามในท่ามกลาง
๓๒ ไขคำไขความ | ทองแถม นาถจำนง ปงสนุก
๓๗ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์
๕๑ ปีฤาสิ้น จิตร ภูมิศักดิ์ (๕ พ.ค. ๒๕๐๙)
๓๘ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ฝอยฟื้นที่มาชื่อดงพญาไฟ – ลำพระเพลิง – บ้านเชื้อเพลิง
๔๒ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ ถ้าไม่มีพลเมืองที่เป็นปึกแผ่น ประเทศหรือรัฐบาลจะอยู่ได้อย่างไร?
๕๘ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๑๕) ผู้ไทกะป๋อง
๖๑ ที่นี่กรมราษฎรส่งเสริม | ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ หมายเหตุประเทศไทย ๔.๐
๖๔ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง บวชช้าง บ้านหาดเสี้ยว – ศรีสัชนาลัย
๖๖ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล กินดีอยู่ดี
๗๐ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ แลไปข้างหน้า โลกไร้พรมแดน
๗๔ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” อมตะของแซบอีสาน กับคำเว้าลาว
๗๘ สัมภาษณ์ | กอง บ.ก. ปรีชา จุมพลา ชีวิตสงบภายหลังการแสวงหา
๘๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๖ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว บุญข้าวจี่ : วิถีบุญเดือนสามของชาวนาปลูกข้าว
๙๒ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑๖) ความฮู้ในตำรามันบ่แม่น แสนสิมีมากล้นผลนั่นกะบ่มี คือดั่งเฮามีเข่าคันบ่กินสิฮู้อิ่มเป็นลือ มีหมากคันปากบ่เคี้ยวสิแดงได้จั่งใด
๙๔ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง หมู่บ้านอีสานในบันทึกของปราชญ์
๙๗ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ตามรอยพระวิษณุกรรมสกลนคร (ตอนที่ ๑)
๑๐๖ ลานข่วงคำกวี | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ เที่ยวป่า, สับหว่างฤดู, คำสอนของพ่อ, เฮือฮักใบตอง
๑๐๘ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” รศ.ดร.เพ็ญแข วัจนสุนทร (วงศ์สง่า) : ดวงเดือนเด่นงามเหนือม่านฟ้าวรรณกรรม
๑๑๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชวิสุทธินายก (พรมมา แก้วประสิทธิ์) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
๑๒๖ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” เข้าจํ้า ผอกผี
๑๒๘ มรดกใบลาน | กอง บ.ก. ท้าวหงส์หิน
๑๓๐ เรื่องสั้น | “คมกรณ์” วาดสายฝนบนกระดาษ
๑๓๔ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” แพ้เผ่าคน
๑๓๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ด้ายดำ
๑๓๗ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” ตดใส่บั้ง
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๔
๑๔๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” โค-นนทิ
๑๕๐ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น กลองยาวกู้บ้าน
๑๕๕ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท จันทน์เทศ ไม้ที่มีค่าควรเมือง
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171924  Views