| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 62
ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 524
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๒
ปีที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น:
– คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี – พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร
– วัดช้างเผือก : ๔๕๔ ปี สายสัมพันธ์ล้านนา – ล้านช้าง – ธีรภาพ โลหิตกุล
– อโยธยาในสายตาคนลุ่มแม่นํ้าโขง – ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– ท่องเที่ยวอีสาน อาหารแซบ – เสรี พงศ์พิศ
– เส้นทางสายไหม-ใหม่ – “โชติช่วง นาดอน”

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ การปฏิสนธิ
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ สายแนนอุษาคเนย์
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล วัดช้างเผือก : ๔๕๔ ปี สายสัมพันธ์ล้านนา – ล้านช้าง
๑๔ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก.รัตน ไวยะราบุตร “ศิลปินภูธร เลือดอีสาน”
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ห้วยดอกไม้
๑๘ จดหมาย
๑๙ บทกวี | “โชคชัย บัณฑิต’” บัง
๒๐ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ ท่องเที่ยวอีสาน อาหารแซบ
๒๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ เมืองขึ้นฝ่ายภาษา
๒๖ เบิ่งโลก | “โชติช่วง นาดอน” เส้นทางสายไหม-ใหม่
๓๑ บทกวี | “พงศ์ นัทธี” ห่วงใยแก่งแหล่งสถานตำนานโขง
๓๒ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ อโยธยาในสายตาคนลุ่มแม่นํ้าโขง
๓๖ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ตาเกา – ตาเกาว์ – ตะกู – ไซตะกู – ตังกวน – ตะกวน – สก็วน
๔๐ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ เมื่อ “พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙” ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “พ่อในพระเจ้าสิบชาติ”
๕๐ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” เถ้าเก่า ๆ
๕๒ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม แกงอ่อมหวายผู้ไท
๕๗ ทักษิณคดี | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ฝันของ “ติณ” บนเส้นทางนักแสดงในอเมริกา
๖๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง หลวงพระบางยังมนต์เสน่ห์
๖๔ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล เรือนสาม นํ้าสี่ และ “แม่หญิงแปด”
๖๘ บทความพิเศษ | ดร.ชยันต์ วรรณนะภูติ “ปัจจุบันชนบทแบบเดิมไม่มีแล้ว มีแต่สังคมผู้ประกอบการ”
๗๐ รายงาน | กอง บ.ก. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
๗๔ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ เพลงลูกทุ่งกลายพันธุ์
๗๗ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๗๘ คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี | พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร บ้านเกิด-การศึกษา-งานกู้เอกราชลาว
๘๔ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๘ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” เมื่อไหร่จะเลิกเชยไม่สิ้นเสียที มีดีไม่เอาดีอวด
๙๒ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว บุญผะเหวด : บุญมหาชาติงานช้างในหัวใจศรัทธาชาวอีศาน
๙๙ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ตามรอยพระวิษณุกรรมสกลนคร (ตอนที่ ๒)
๑๐๖ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑๗) ไฟไหม้ป่าจั่งเห็นหน้าหนู นํ้าท่วมฮูจั่งเห็นจี่หล่อ
๑๐๘ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง บรมเดชานุภาพแห่งยุติธรรม
๑๑๒ ลานข่วงคำกวี | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ บุญเดือนเจ็ด, เดินดง, ฝนมาฟ้าใหม่, จากใจแม่…
๑๑๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” คำพูน บุญทวี : เลือดนักสู้จากลำนํ้าชีถึงเจ้าพระยา
๑๒๖ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ตุละวรรณ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
๑๓๔ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” 僚, 獠 (เหล่า) มาจากคำว่า “เรา” ชื่อเก่าแก่ของ จ้วง – ลาว –ไท คือ “เรา” (พวกเรา)
๑๓๖ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ สถิติ
๑๓๗ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” ทำแบบแม่คำเฟือง
๑๓๘ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๕
๑๔๓ บทกวี | “อักษราวุธ” บนผืนโลกที่ไม่ร้าง
๑๔๔ ธารอักษร | “ภูขวัญ” ตกอยู่ในภวังค์ทั้งที่ตื่น
๑๔๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” ประติมากรรมพระวิษณุ (๑)
๑๕๐ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ฟาร์มหมูไร้กลิ่น (ขี้)
๑๕๕ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท สมุนไพรระงับปวด
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343470  Views