| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 63
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 445
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๓
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น:
– บทเรียน “เรื่องการเขียนหนังสือ” ของ โฮจิมินห์
– รากเหง้าร่วมของวัฒนธรรมอาเซียน – “โชติช่วง นาดอน”
– นอ เครื่องคํ้าของคูณแห่งลุ่มแม่นํ้าโขง – ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ
– จารึกหลักที่ ๑ ทำในสมัยสุโขทัย – ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
– จากงานกู้ชาติลาวกลับเข้ารับราชการทหารไทย – พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร
– คอลัมน์ใหม่ – “มนต์เพลงสองฝั่งโขง” – “บรรณวัชร”

๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ขาวดำ
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ “หมาเก้าหาง”
๖ สาส์นจาก “ทางอีศาน”
๑๐ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล วัดหลวงปากเซ การประสมประเสที่น่าทึ่ง
๑๔ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. ไมตรี ศิริบูรณ์
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สาดบ้านแพง
๑๘ จดหมาย
๑๙ บทกวี | “มีนา ฟ้าศุกร์” เพลงกล่อมโลก
๒๐ ส่องเมือง | เสรี พงศ์พิศ การกลับชาติมาเกิด
๒๔ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ อนุสติหน้าเมม
๒๖ เบิ่งโลก | “โชติช่วง นาดอน” สรุปย่อรากเหง้าร่วมของวัฒนธรรมอาเซียน
๓๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ นอ เครื่องคํ้าของคูณแห่งลุ่มแม่นํ้าโขง
๓๖ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” วังสะพุง – สันนิษฐานใหม่จังหวัดเลย! (๑)
๔๐ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” สู่ “ความพอเพียงก็เพียงพอ” ของราษฎรในพระราชอาณาเขต
๔๖ คำให้การของคนอายุ ๑๐๐ ปี | พ.ต.สีห์พนม วิชิตวรสาร จากงานกู้ชาติลาวกลับเข้ารับราชการทหารไทย
๕๔ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม เครื่องร้อย/เครื่องพัน ในประเพณีบุญเดือน ๔
๕๘ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” กระแสป่วง
๖๑ รายงานทางอีศาน | คเณศณัฏฐ์ สิมลาโคตร อมตะอีศาน : อลังการศิลปวัฒนธรรมอีสานกลางกรุง
๖๘ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล แม่หญิงคนชั่ว แม่หญิงผัวชัง
๗๐ บทความพิเศษ | โฮจิมินห์ เรื่องการเขียนหนังสือ
๗๒ รายงาน | “ผู้สื่อข่าวบ้านไพร” ชมรมสื่อบ้านนอกพัทลุง ในยุค…ปฏิรูปไปสู่ ๔.๐
๗๖ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก (เจ๊กโคก) | สุรินทร์ ภาคศิริ รำวงโบราณ อีสานย้อนยุค
๗๗ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๘๐ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” สีสันในฤดูบานใหม่ ๒๐๑๗
๘๒ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๘๕ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” จะ เอา ยัง ไง
๘๘ ปรัชญาอีสาน | วีระ สุดสังข์ คำผญา (๑๘) “ความตายนี่แขวนคอทุกบาดย่าง ไผก็แขวนอ้อนต้อนเสมอด้ามดั่งเดียว”
๙๐ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง ชนชั้นใดเขียนกฎหมาย ก็แน่ไซร้เพื่อชั้นนั้น
๙๓ บทความพิเศษ | ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล จารึกหลักที่ ๑ ทำในสมัยสุโขทัย
๙๘ ลานข่วงคำกวี | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ คึดฮอดพ่อ, ชมไพรในฝัน, ครกมอง, ผญาสองฝั่งโขง
๑๐๐ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” รัชนี ศรีไพรวรรณ : ผู้สร้างสรรค์แบบเรียน มานี มานะ ระดับประถมศึกษา
๑๐๖ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง เมาไม่กลับ
๑๐๘ ไผว่าอีศานฮ้าง | สมปอง ดวงไสว เดินตามรอยพ่อ ขอสู้เพื่อลูก วิชัย ทวินันท์
๑๑๓ ท้าวไซยคำเลาะทัวร์ | วรวิทย์ ตงศิริ ตามรอยพระวิษณุกรรมสกลนคร (ตอนที่ ๓)
๑๑๘ ฮีตปราชญ์คองสงฆ์ | ผศ.ดร. สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ พระราชปรีชามุนี (รังสฤษดิ์ โคกโพธิ์) เจ้าคณะจังหวัดเลย
๑๒๖ บทความพิเศษ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๑๐
๑๒๘ คำเก่าอย่าฟ้าวลืม | “อินทร์ ลงเหลา” เรียนนำเห็ด
๑๓๒ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ”, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ทองเปลี่ยน
๑๓๓ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” ไม่เห็นทำซักที
๑๓๔ เรื่องสั้น | สุชาติ สุขประสิทธิ์ คำสารภาพ
๑๔๐ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๖
๑๔๖ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ ๑๑๐๗๘” ประติมากรรมพระวิษณุ (๒)
๑๕๐ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น โนนงิ้วซิตี้ เกษตรอินทรีย์ทั้งหมู่บ้าน
๑๕๕ ผักหญ้าหมากไม้ | ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ยาพิษแสลงใจ
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266070  Views