| สาส์นจากทางอีศาน 63
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 164

ประมวลภาพคอนเสิร์ตการกุศล “อมตะอีศาน”
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา กทม.

คอลัมน์ : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
Column : From us in “E-Shann”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๓
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

เนื่องด้วย “มูลนิธิทางอีศาน” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่งานเขียน งานวิจัย ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะ ประเพณี การแสดงพื้นบ้าน และจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน

การจัดงานคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ก็เพื่อเปิดตัวมูลนิธิฯ ให้ทุกท่านได้รับรู้ทิศทางและกิจกรรม “มูลนิธิทาง อีศาน” เพื่อต่อไปจะได้ร่วมเป็นกำลังแรงใจ แรงปัญญา แรงกายและปัจจัย ไปสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ทุกด้านแก่ชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค และร่วมกันสร้างเสริมงานศิลปวัฒนธรรมให้พัฒนารุ่งเรือง และประกอบกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคมสืบไป

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตฯ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดผิดพลาด บกพร่อง กรุณาแนะนำ

อมตะอีศาน : สมบัติ สิมหล้า – แคนเทวดา, อังคนางค์ คุณไชย – ราชินีหมอลำ, สุนิตา

อมตะศิลปิน : สลา คุณวุฒิ, ต่าย อรทัย, มนต์แคน แก่นคูน และศิลปินรับเชิญ – ละมัย แสงทอง

อมตะนาฏลีลา : วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์

และคณะลูกหลานวง “หมาเก้าหาง”


วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน 63
นิตยสารทางอีศาน : 63
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 62 : ปิดเล่ม
ข่าวทางอีศาน : ภาพคอนเสิร์ตการกุศล “อมตะอีศาน”
ข่าวทางอีศาน : จดหมายสมาชิกผ้าป่า มูลนิธิทางอีศาน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 62 : สายแนนอุษาคเนย์
นิตยสารทางอีศาน : 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 61 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : สูงสุดสู่สามัญ : ช่วง มูลพินิจ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 61 : จดหมาย

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4184207  Views