| ทางอีศาน 63 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 181

คอลัมน์: ปิดเล่ม
column: Last But Not Least
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๓
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ในสังคมประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง (โลกที่หนึ่ง) บางส่วน เขาเริ่มเป็นห่วงปัญหา “แรงงาน” ผู้ใช้แรงงานและรายได้ในโลกอนาคตกันแล้ว

ในขณะที่สังคมไทย ยังวุ่นวายอยู่กับ ข่าว “เปรี้ยว หั่นศพ” “ลำไย ไหทองคำ” “พระกินผี สังฆการีกินพระ”, “โกงภาษีรถหรู” ฯลฯ

ก็ไม่แปลกอะไร เพราะมันก็เป็นรูปธรรมปัญหารายวันที่ปรากฏในสังคมไทยจริง ๆ ปัญหาสังคมไทยมันสาหัส ก็เลยตื่นเต้นกันแค่ “ปรากฏการณ์”

ไม่กล้าผ่าตัด ไม่กล้าสร้างกระแสเปิดให้วิเคราะห์รากเหง้าของโรค เพื่อรักษาโรคให้ถูกทาง

เพราะคนไทยยังใช้การ “วิจารณ์เพื่อสามัคคี” และ “การรักษาโรค (แก้ปัญหา) เพื่อช่วยคน” ไม่เป็น

ปัญหาเฉพาะหน้าจึงไม่มีทางออก ยิ่งไม่ต้องไปพูดกันถึงเรื่องอนาคต

การปฏิวัติเทคโนโลยีรอบใหม่ เช่นการใช้หุ่นยนต์แทนกรรมกร จะทำให้แรงงานที่ด้อยความรู้พิเศษเฉพาะทางสูญเสียตำแหน่งงานมากมาย แล้วคนที่ไม่มีงานทำเหล่านั้นจะอยู่จะกินกันอย่างไร ? สวัสดิการสังคมจะดูแลผู้คนเหล่านั้นอย่างไร ?

สำหรับ “ทุน” ที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้เท่านั้นเขาไม่ห่วงปัญหาของผู้ใช้แรงงานหรอก แต่ในภาคส่วนเล็ก ๆ ของสังคมโลกที่หนึ่งก็ยังมีแนวโน้มที่ดีสำหรับปัญหาเรื่อง “แรงงาน” นั่นคือ กระแสเรียกร้องให้สังคมต้องยอมเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ “งาน”

“งาน” ในอนาคตจะมิใช่ การไปทำงานตอกบัตรขายแรงงานหรือบริการในสถานประกอบการขนาดมหึมาอีกต่อไป กระบวนทัพกรรมกรในสังคมทุนนิยมศูนย์กลางจะหายไป ตำแหน่งงานจะอยู่ใน “เครือข่าย” โลกออนไลน์

แต่ในสังคมโลกที่สามอย่างไทย (ถ้าก้าวกระโดดเป็น สังคม ๔.๐ ไม่สำเร็จ ซึ่งน่าเศร้าว่าคงไม่สำเร็จ) ผู้คนจะกลายเป็น “แรงงาน” (ขายแรง ขายเหงื่อจริง ๆ) รับจ้างของสังคมโลกที่หนึ่งต่อไปอีกนานหรืออาจเป็นไปแบบไม่รู้จบสิ้น

การพัฒนาให้สังคมไทยเข้มแข็ง ต้องยืนหยัดอยู่กับทรัพยากรของเราเอง ทรัพยากรเรามีทั้งใต้ดิน กับดินและเหนือดิน แต่ทรัพยากรดินและเหนือดินของเรามีค่าเหนือกว่าใต้ดิน มันสามารถสร้างอาหารและพลังงานสนองให้ประเทศไทยและโลกได้ไม่รู้หมดเป็นประเทศที่ผลิตอาหารและพลังงานขายโลก (ไม่ใช่ประเทศรับจ้างทำของ)

ทรัพยากรใต้ดิน เช่น แร่ชนิดต่าง ๆ โปแตสเซียม โลหะมีค่าต่าง ๆ นํ้ามัน แก๊สธรรมชาติ หากเรารีบขายสัมปทานไป ราษฎรไทยไม่ได้ผลประโยชน์ประเทศชาติก็ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะมันจะทำลายทรัพยากรดิน, เหนือดิน, ป่าไม้, แหล่งนํ้าสะอาด ฯลฯ

ทิศทางการใช้ทรัพยากรจะเป็นประเด็นต่อสู้ร้อนแรงของสังคมไทยในทศวรรษข้างหน้า

คนไทยจึงไม่ควรตื่นข่าวรายวัน… ไปวัน ๆ เท่านั้น

แต่ควรจะศึกษาหาข้อมูล และมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติให้ถูกต้อง

(ปล. คำบ่น : ประเด็น การต่อสู้ระหว่างผู้ใช้แรงงานกรรมาชีพกับทุนโรงงาน เป็นเรื่องหมดสมัยในสังคมโลกที่หนึ่งแล้ว อนาคตทศวรรษหน้าการต่อสู้จะเป็นเรื่องของ Universal Income รายได้ขั้นตํ่าของความเป็นมนุษย์)


วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน 68
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการทางอีศาน 68 : เมื่อต้องไถคันแทนาทิ้ง
นิตยสารทางอีศาน : 68
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 67 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 67 จดหมาย
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม : โตเปี๊ยะ (ตัวฟ้าผ่า) ของจ้วง เจ้าฟ้าแผดขวานคำ ของไทอาหม
วรรณศิลป์ : สาส์นจากทางอีศาน 67
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 67 บทบรรณาธิการ : โจกโหลกฟ้า
นิตยสารทางอีศาน : 67
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 66 ปิดเล่ม : ประเทศไทยกับภาวะการเปลี่ยนแปลง

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4498743  Views