| สาส์นจากทางอีศาน 65
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กันยายน 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 414

คอลัมน์: สาส์นจาก “ทางอีศาน”
Column: From us in “E-shann”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๕
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

[๑]

ภาพประดับปกเป็นผลงานของ รัตนไวยะราบุตร ชื่อภาพ “สู่ขวัญถวายพระพร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ใช้สีอะคริลิคปาดป้ายบนผืนผ้าใบขนาด ๙๐ x ๖๐ ซม.

ศิลปินรัตน เลือดเนื้อเชื้อไขชาวกาฬสินธุ์ข้ามอารยธรรมแอ่งโคราชและเทือกเขาใหญ่ไปเรียนรู้ศาสตร์แห่งศิลป์เบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยบูรพา แล้วนำเนื้อหาจากธรรมชาติ ศรัทธาพระพุทธศาสนา ผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานผนึกรูปแบบชุมชนและสากลจนรังสรรค์อัต-ลักษณ์แห่งตนขึ้นมา

ศิลปินรัตนเข้าร่วม“ทางอีศาน”ตั้งแต่ปกฉบับ ๖๒ สำหรับฉบับนี้รัตนพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานว่า

“…การสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมที่มีอยู่คู่วัฒนธรรมอีสานมาตั้งแต่โบราณ โดยการสู่ขวัญมีความหมายว่าด้วย การให้กำลังใจ ชื่นชมยินดีในโอกาสมงคลและเสริมสิริมงคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงต้องการที่จะถ่ายทอดความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยนำเสนอผ่านรูปสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม “พานบายศรี”ผสมผสานกับความรู้สึก…”.

[๒]

เพื่อเสริมพิธี “สวดต่อกำลังวัน” และเสริมบุญก้าวย่างปีที่ ๑๐๐ ของพันตรีสีห์พนม วิชิตวรสาร “ทางอีศาน” ของเราได้เรียบเรียงประวัติชีวิตของท่านจนจบสิ้นกระแสความโดยสังเขป และพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม หากท่านผู้อ่านต้องการอ่าน ต้องการสนับสนุนเผยแพร่ให้กว้างขวาง สามารถติดต่อที่สำนักงานได้ในราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี.

[๓]

เนื่องจากทางอีศานฉบับ ๖๔ เดือนสิงหาคม เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์หน้าสี่สีจากทางโรงพิมพ์ จึงทำให้หน้าสี่สีบางหน้า ทั้งสีและเนื้อความขาดหายไปจนทำให้มีคอลัมน์ที่ไม่สมบูรณ์จากการพิมพ์ได้แก่

๑. คอลัมน์เฮฮาสาระ ผู้เขียน สหภพ ปานทอง หน้า ๑๑๔-๑๑๕

๒. คอลัมน์ไผว่าอีศานฮ้าง “ธรรมนูญประชาชน” ผูเ้ ขียน สมปอง ดวงไสว หนา้ ๑๑๘-๑๑๙

๓. คอลัมน์มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ หน้า ๑๔๖-๑๔๗

๔. คอลัมน์รายงานพิเศษ นักสู้หนองโพดพวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้าจากขยะ ผู้เขียน กมล หอมกลิ่น หน้า ๑๕๐-๑๕๑ และหน้า ๑๕๔

๕. คอลัมน์ผักหญ้าหมากไม้ “กลิ่นข้าวกลิ่นดอกไม้ กลิ่นธูป และกลิ่นปีศาจ” ผู้เขียนผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท หน้า ๑๕๕, ๑๕๘-๑๕๙

ทั้งนี้ทางโรงพิมพ์ได้แจ้งมาและได้รับผิดในส่วนที่เสียหาย ส่วนทางนิตยสารทางอีศานของเรา จะลงคอลัมน์ที่เสียหายให้ผู้อ่านได้อ่านฉบับสมบูรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง จึงแจ้งมายังผู้เขียน ผู้อ่านทุกท่าน และขออภัยเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

อีกเรื่องหนึ่ง จำนวนสมาชิก “ทางอีศาน” ยังเพิ่มขึ้น แต่อย่างช้า ๆ จึงใคร่ฝากทุกท่านช่วยกันบอกต่อ ขยายสมาชิก เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่เส้นทางที่เราก้าวเดินร่วมกันตลอดไป

และอีกเรื่อง หน้าหนังสือ “ทางอีศาน” คือเวทีนำเสนอข่าวสาร เรื่องราวของคนดี เรื่องดีการสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสุขสมบูรณ์ ความเข้มแข็งของบุคคล ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง อารยธรรมมวลมนุษย์ หากท่านพบเห็นหรือมีเนื้อหาประเด็นเหล่านี้ช่วยแจ้งข่าว ช่วยกันส่งเรื่องราวไปนำเสนอ สมดังที่ “ทางอีศาน” เป็นทางของทุกคน.

——————————————

อ่านรายละเอียดที่นี่ http://e-shann.com/?p=15961
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่ http://e-shann.com/wp-content/emagazine/65/

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
วรรณศิลป์ : พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
วรรณศิลป์ : การจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : บทกวี “ตำจอก”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : อาหารและผัสสาหาร ตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
วรรณศิลป์ : ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ส้มตำยายเพิง อำนาจเจริญ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4901190  Views