| ทางอีศาน 65 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 ตุลาคม 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 368

คอลัมน์ : ปิดเล่ม
Column : Last But Not Least
กอง บ.ก.
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๕
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ยุคโบราณ ชุมชนขยายจาก “บ้าน” เป็น “เมือง” แล้วชาวไท-ไต ทั้งมวล ก็เรียกภูมิถิ่นฐานของกลุ่มตนว่า “บ้านเมือง” เรียกเจ้าเมืองว่า “ท้าว” “ท้าวพญา” “พ่อขุน”

กลุ่ม “บ้านเมือง” พัฒนาต่อมาเป็น “สหพันธ์นครรัฐ” แต่ก็ไม่มีคำไท เรียกสิ่งนั้นเมืองใดใหญ่ เจริญรํ่ารวย มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหาร ก็จะได้เป็นศูนย์กลางของสหพันธ์ฯ

ดินแดนของสหพันธ์ฯนั้น คำในจารึกสุโขทัยรุ่นหลานของพญาลิไท (จารึกวัดบูรพาราม) ใช้คำว่า “ปก” เช่น “ปกเลือง” – ดินแดนในอำนาจของสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย “ปกกาว” – ดินแดนในอำนาจของน่าน “ปกเขม” ดินแดนในอำนาจของ ‘ขอมพระนคร’

จาก “สหพันธ์นครรัฐ” ขยายเป็นแคว้น เป็นประเทศ เป็นอาณาจักร โดยเกิดศูนย์กลางอำนาจขึ้น เกิดคำว่า “เจ้าแผ่นดิน” (ไท) “เจ้าชีวิต” (ลาว) “เจ้าฟ้า” (ไทใหญ่)

ปัจจุบันลักษณะทางการของเมืองไทยคือ “ราชอาณาจักรไทย” มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ในภาคกลางของราชอาณาจักร คือกรุงเทพมหานครฯ พลเมืองที่เกิดในราชอาณาจักรนี้เป็น “พลเมืองไทย”

แต่พลเมืองไทยเหล่านั้น ประกอบด้วยชาติพันธุ์ที่มีภาษาพูดของตนเองถึง ๗๐ กลุ่ม

ทั้งเจ็ดสิบกลุ่มนี้เป็นพลเมืองไทยที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนาน จะต้องร่วมกันทั้งทุกข์และสุข รักเอื้ออาทรกันก็ผาสุก แตกแยกทำร้ายเอารัดเอาเปรียบกันก็ทุกข์

สังคมไทยเป็น “สังคมพหุนิยม” ยังคงมีความแตกต่างระหว่างชุมชนอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมกรุงเทพฯไปมากพอสมควรแล้วก็ตาม “ความแตกต่าง” เหล่านั้นเป็นมรดกที่ควรอนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่นำมาใช้สร้างสรรค์ความเจริญทุกด้านได้…ถ้าใช้อย่างถูกต้อง

จุดมุ่งหมายของนิตยสาร “ทางอีศาน” คือร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญเข้มแข็งของทุกชุมชนในราชอาณาจักรไทย มิไดจ้ ำเพาะเจาะจงอยูแ่ คภู่มิภาคเรายินดีเป็นเวทีเผยแพร่ประสบการณ์ แนวคิด ข้อเสนอ ที่ปรารถนาดีต่อสังคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

และขอเชิญชวนอีกครั้งว่า “ทางอีศาน” มีคุณประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศ…เด้อ

——————————————

อ่านรายละเอียดที่นี่ http://e-shann.com/?p=15961
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่ http://e-shann.com/wp-content/emagazine/65/

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5055740  Views