| สาส์นจากทางอีศาน 67
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 401

สาส์นจาก “ทางอีศาน”
From us in “E-shann”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๗
ปีที่ ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

[๑]
นักเขียนประจำ และการนำเสนอเนื้องาน

บทความพิเศษเรื่อง “ความเป็นมาของคำ เหล่า ลาว จ้วง ไท” เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญ และเรื่องยาว แม้ ทองแถม นาถจำนง ผนึกกำลังกับ พรพล ปั่นเจริญ มีความพร้อมและนำเสนอตอนแรกในฉบับ ๖๖ แล้ว แต่เนื่องจากต้องค้นคว้าอ้างอิงมากจึงขอเสนอตอนต่อในฉบับ ๖๘ และต่อจากนี้จะลงพิมพ์เผยแพร่ตอนเว้นตอนตลอดไปจนจบกระบวนความ

เนื้อหาด้านภาษา – นิรุตติศาสตร์ ใน “ทางอีศาน” มีหลากหลายและเข้มข้น ไม่ว่าจาก “คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์” มาถึง “ภูมิบ้านนามเมือง” ของ “เขาบังภู” “คำเก่าอย่าฟ้าวลืม” ของ “อินทร์ ลงเหลา” ฉบับนี้ยังเพิ่ม “ศัพท์เพเหระ” ของ ประสิทธิ์ ไชยชมพู

ภาษา คือ มงกุฎทองของวัฒนธรรม ส่องซอดภาษาแล้วย่อมทำให้เราเข้าใจและรู้ลึกศิลปศาสตร์ทั้งปวง “ทางอีศาน” จึงนำเสนอและเชิญชวนถกแถลงแลกเปลี่ยนกันเป็นพิเศษ

(ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท ผู้สาธยายเรื่อง “ผักหญ้าหมากไม้” ได้อย่างกว้าง ลึก และสนุก ส่งข่าวล่วงหน้ามาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า… เดือนนี้อยู่ระหว่างออกเดินทางไปราชการงานเมือง จึงไม่ได้เขียนงานลงตีพิมพ์ ฝากขออภัยท่านผู้อ่านด้วย)

[๒]
โรคไต และการรักษาด้วยพิษล้างพิษ

“โฮมีโอพาธีย์ เป็นการแพทย์ทางเลือกที่เก่าแก่มีมากว่าสามพันปีแล้ว โดยแนวคิดของฮิบโปเครติส ผู้เป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันที่ว่าการใช้สิ่งที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยในคนปกติ สามารถนำมาใช้บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้โดยผ่านกรรมวิธีบางอย่าง แนวคิดนี้คือการรักษาผู้ป่วยโดยตัวยาจากในธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ออกฤทธิ์คล้ายกับอาการป่วยนั้น จะเรียกว่าใช้พิษต้านพิษก็ไม่ผิดนัก”

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผอ.สำนักการแพทย์ทางเลือก เล่าประวัติของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอันน่าสนใจแขนงนี้ ก่อนจะอธิบายต่อไปว่า การแพทย์แขนงนี้สืบทอดกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๓๔๓แซมมวล ฮานนีมาน แพทย์ชาวเยอรมัน ได้พัฒนากรรมวิธีให้เป็นระบบและมาตรฐานมากขึ้น และจนทุกวันนี้ โฮมีโอพาร์ธีกลายเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุโรป อเมริกา และอินเดีย กระทั่งราชวงศ์อังกฤษเองก็เลือกใช้ศาสตร์นี้ในการบำบัดรักษาโรค คู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน

ในขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและใช้ศาสตร์ทางเลือกแขนงนี้รักษาผู้ป่วยมานานกว่า ๓ ปี อย่าง ศ.นพ.อมร เปรมกมล แห่งภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน ได้เปิดเผยประสบการณ์ว่าประยุกต์เอาศาสตร์โฮมีโอพาร์ธี ผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย รวมกับการแนะนำให้ละเว้นของแสลงต่าง ๆ ในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่มาราว ๓-๔ ปีแล้ว ปรากฏว่าได้ผลดี และที่สำ คัญคือราคาถูกจนสามารถรักษาฟรีได้

“โฮมีโอพาร์ธีเป็นการรักษาที่ถูก แม้ในขณะนี้เราต้องสั่งยาจากต่างประเทศ แต่เชื่อว่าอีกไม่นานไทยจะผลิตได้เอง เพราะเรามีวัตถุดิบคือสมุนไพรมาก ส่วนการผลิตนั้นไม่ยาก อาศัยความรู้ด้านเภสัชทั่วไปก็ทำได้ หัวใจจริง ๆ อยู่ที่ความชำนาญของแพทย์ ว่าจะเลือกใช้ยาตำรับไหน ใช้ปริมาณเท่าไหร่”

ศ.นพ.อมร กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคอีสานมักพบผู้ป่วยโรคปวดต่าง ๆ และโรคภูมิแพ้ ซึ่งผลการรักษาด้วยโฮมีโอพาร์ธี พบว่าสามารถรักษาทั้งสองกลุ่มอาการได้เป็นอย่างดี

“ที่ผ่านมาก็มีโรคแปลก ๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันถอดใจไม่รักษามาหาเหมือนกัน ก็รักษา บางรายหาย แต่บางรายก็ไม่ อาจจะเป็นด้วยเราชำนาญในการสั่งยาไม่พอ แต่ผมคิดว่าสำหรับผู้ที่ป่วยและหาทางเลือกในการรักษาที่ส่งผลข้างเคียงน้อยปลอดภัย หรือกระทั่งป่วยด้วยโรคหนัก ๆ โฮมีโอพาร์ธีอาจจะเป็นคำตอบที่ดีอีกตัวหนึ่งที่คุณกำลังตามหา”

นิตยสารทางอีศานของเราเคยเปิดคอลัมน์ “หมออีศาน” โดยนำองค์ความรู้ของ ศ.นพ.อมร เปรมกมล มาเผยแพร่ อตีดนั้นท่านเน้นไปที่โรค “อีสานรวมมิตร” อาการแสดงออก แน่นท้องเรื้อรังจุก เสียด ปวดขา ปวดเส้น ปวดเอว เพลีย เบื่ออาหารวันนี้ท่านขยายขอบเขตเป็น “สยามรวมมิตร” เพราะพิษตกค้างที่ทำให้เกิดโรคไตนั้นมีลักษณะทั่วไปแล้ว

กอง บ.ก.ทางอีศาน ได้ไปพบท่านที่ “อมรคลินิกเวชกรรม” ในตัวเมืองขอนแก่น เพื่อขอความรู้และเก็บรับประสบการณ์ที่ท่านได้ทุ่มเทศึกษาถ่ายทอดให้แพทย์รุ่นใหม่ กระทั่งลงมือปฏิบัติรักษาพี่น้องชาวอีสานมาต่อเนื่องยาวนาน

เราจะดูแลสุขภาพไตและป้องกันไตวายด้วยตนเองได้อย่างไร พิษล้างพิษเป็นอย่างไร โปรดติดตาม…

[๓]
หลังม่านขีปนาวุธ – เกาหลีเหนือ

สายแนนราษฎรไทย-ชาวเกาหลีเหนือ เส้นนี้โยงน้าวถึงกันตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ เมื่อ อ.นิพนธ์ คันธเสรี แห่งคณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เดินทางไปยังแผ่นดินที่ผู้นำสหรัฐฯวางหัวกะโหลกกระดูกไขว้สีแดงไว้บนแผนที่โลก

หลังจากนั้นได้เกิดกลุ่มศึกษา “จูเช่ไทย” (“จูเช่ไอเดีย” : หลักปรัชญาที่ “ท่านผู้นำตลอดกาลคิมอิลซุง” พัฒนาปรับประสานใช้ขึ้นจากลัทธิมาร์กซ์)โดยมี อ.ทรงจิต พูนลาภ อาจารย์และนักพัฒนาขณะรับราชการประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นแกนนำสานต่องาน

เกาหลีเหนือมสี ถานทตู ประจำ ประเทศไทย ไทยใช้เอกอัครราชทูตที่ปักกิ่งควบดูแลเปียงยาง การไปมาหาสู่กันเคยบินตรงปัจจุบันต้องต่อเครื่องที่ปักกิ่ง

คณะเดินทางไปเยี่ยนเกาหลีเหนือ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีแปดชีวิต สามรุ่นวัยโดยมีตัวแทนจาก “ทางอีศาน” ร่วมด้วย ๒ คน

ขอสื่อสาสน์ด้วยภาพหลักๆ บางภาพเป็นเบื้องต้นไว้ ณ ที่นี้

(ภาพเบื้องต้นอีกหลายภาพหาดูได้จากคอลัมน์สาส์นจากทางอีศาน ในตัวอย่างอีบุ๊กจากลิ้งก์ด้านล่างได้ครับ)

——————————————
อ่านรายละเอียดที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ
วรรณศิลป์ : ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง ‘62

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5260071  Views