| ทางอีศาน 69 บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 มกราคม 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 387

คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
Column : Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๙
ปีที่ ๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ชูอาวุธ – “วัฒนธรรม” ขึ้น
ปรีดา ข้าวบ่อ

ท่ามกลางความ “เน่าใน” ของทุกระบบสถาบัน ส่งผลให้สังคมไทยเสื่อมทรุดลงทุกด้านช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งถีบห่างความต่างทางความคิดของผู้คนไกลกันดั่งฟ้ากับก้นเหว อาวุธที่คนเล็กคนน้อยจะใช้ต่อสู้เพื่อปากท้อง และเทิดศักดิ์ศรีความเป็นคนของตนในห้วงเวลานี้ คือ “งานวัฒนธรรม”

คนทุกชาติพันธุ์มีรากอารยธรรม ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีชีวิตจิตวิญญาณ ร่วมทุกข์สุข ซื่อสัตย์ เอื้ออาทร หมู่บ้านมีเครือข่าย มีโคตรเหง้าเหล่าตระกูล นี่คือทุนทางวัฒนธรรม นี่คือ“อาวุธ” ที่เหลืออยู่ของชาวไร่ชาวนา ของผู้ขายแรงงาน ของอิสรชนและผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลาย

ชูอาวุธ – “วัฒนธรรม” ขึ้นวัฒนธรรมเป็นองค์รวมที่ซับซ้อน แต่อาจกล่าวโดยกว้าง ๆ ได้ว่า

“วัฒนธรรม” ได้แก่ รูปการณ์จิตสำนึกแสดงออกทางโลกทรรรศน์-ชีวทรรศน์”, ความคิด-ความเชื่อ, กฎ-ระเบียบ, ศาสนา, ค่านิยม, คุณธรรม, ความสามารถ, ความเคยชิน

“วัฒนธรรม” ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยทั่วไป สัมผัสได้จากบ้านเรือน เสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกิน ประเพณี พิธีกรรมการเกิด ตายแต่งงาน ศิลปะ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เรื่องที่ควรทำหรือคะลำต้องห้าม

“วัฒนธรรม” ได้แก่ วัตถุที่เกิดจากผลิตผลด้านจิตใจ รูปทรงและเนื้อหาวัตถุสะท้อนระดับวัฒนธรรมมนุษย์ เช่น แคน พิณ โปงลาง หนังสือ เครื่องจักรกล เป็นต้น

ชูอาวุธวัฒนธรรม คือ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจแก่นฮีตเก่าคองหลัง นำมาบ่มสร้างใหม่ให้รับใช้ยุคสมัย เฉพาะหน้าเพื่อแก้ปัญหาปากท้องแล้วสร้างพลังชีวิต สร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ จากนั้นใช้งานวัฒนธรรมนำการเมืองการปกครอง และความมั่นคงยั่งยืน

ชูอาวุธวัฒนธรรม คือ การสร้างปัญญาสร้างองค์ความรู้ สร้างโลกทรรศน์-ชีวทรรศน์ใหม่ ให้คนมีเหตุมีผล หัวใจเปิดกว้าง และมีสำนึกนำในการอุทิศเพื่อสังคมส่วนรวม อุทิศเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : “ท่าพระ” เมืองนี้ที่อยากให้ไปเยือน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : บุกดอยนันทกังฮี – ๒
วรรณศิลป์ : เชิญธงทางอีศาน
วรรณศิลป์ : รายงานสด-สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ จากหมู่บ้านสันติธานี อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วรรณศิลป์ : ครบรอบปีเปลี่ยนป้ายโฆษณาทีที่สี่แยกถนนมิตรภาพ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วรรณศิลป์ : รายงานสดจากจังหวัดร้อยเอ็ด
วรรณศิลป์ : เที่ยวงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 [11] – ไปดู “เฝียน” โบราณ 
วรรณศิลป์ : ลานพิธีกรรมริมโขง แก่งคันแยง บ้านนาแวง เขมราษฎร์ธานี
วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5185602  Views