| ทางอีศาน 70 : บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 322

คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
Column :Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๐
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต
ปรีดา ข้าวบ่อ

ภาคอีสานมีพื้นที่ ๑๖๘,๘๕๔ ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ประเทศไทย ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร (ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๕๐ ของโลก และอันดับที่ ๓ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พื้นที่ภาคอีสานจึงเทียบเท่ากับ ๑ ใน ๓ ของทั้งประเทศไทย

ประชากรภาคอีสาน ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ตัวเลขว่ามี ๒๑,๙๑๖,๐๓๔ คน ในขณะประชากรทั้งประเทศ ข้อมูลสหประชาชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ระบุมี ๖๘,๖๕๗,๖๐๐ คน ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๙ ระบุมี ๖๘.๘๖ ล้านคน ข้อมูลสำ นักข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๕๖๐ ระบุมี ๖๘,๔๑๔,๑๓๕ คน คนอีสานจึงมีจำนวนเฉลี่ยเท่ากับ ๑ ใน ๓ ของทั้งประเทศไทย

มีข้อมูลประมาณการละเอียดลงไปว่าประชากรอีสานช่วงอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมี ๑๓ ล้านคน ถ้ารวมถึงช่วงวัยเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปก็มีกว่า ๑๖ ล้านคน คนอีสานถือครองที่ดินเฉลี่ย ๘ ไร่ต่อครอบครัว ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกเฉลี่ย ๔ คนกว่า คนรุ่นลูกส่วนใหญ่ออกจากหมู่บ้านไปขายแรงงานในเมือง แล้วส่งหลาน ๆ มาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดู

คนอีสานมีรายได้จากผลผลิตจากไร่นาร้อยละ ๗ นอกจากนั้นมีรายได้จากลูกที่ไปทำงานรายได้จากไร่นากับโรงงานใกล้เคียงกัน ประชากรอีสานมีหนี้นอกระบบเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ปัจจุบัน กลไกรัฐและทุนใหญ่ผูกขาด จับมือกันกำหนดทิศทางประเทศ มุ่งหน้าสู่การอุตสาหกรรม ส่งเสริมการปลูกอ้อยมากกว่าปลูกข้าว เร่งขุดสินแร่มูลค่ามหาศาลจากใต้ดินขึ้นมาแบ่งกัน นับวันประชาชนคนเล็กคนน้อยยิ่งถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิธรรมในทุกด้านของชีวิต ทางออกทางรอดของประชาชนมีทางเดียวคือ สร้างอำนาจของตนขึ้นมา

อำนาจประชาชน คือ อำนาจทาง วัฒนธรรม – ปัญญา ประชาชนต้องเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย สรุปกรองกลั่นคั้นเลือดเนื้อจิตวิญญาณและความคิดฝัน นำเอาความจริงจากชีวิตไปตอบแก้ปัญหาและสร้างอำนาจจัดการปกครองตนเอง

——————————————

อ่านรายละเอียดเล่มนี้ที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5055175  Views