| สาส์นจากทางอีศาน : กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย
วรรณศิลป์ | วันที่ 4 มีนาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 395

สาส์นจาก “ทางอีศาน”
From us in “E-shann”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๑
ปีที่ ๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

กราบอาจารย์กรุณา – อาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย

ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๓ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของคุณพระสอนถูกระบอบต้นตระกูล หิญชีรนันท์ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๘ ศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต และอนุปริญญาครูมัธยม ต่อมาได้ทุนวัฒนธรรมสัมพันธ์จากรัฐบาลอินเดีย ไปศึกษาต่อวิชาสันสกฤต ฮินดีและวัฒนธรรมโบราณ ณ มหาวิทยาลัยฮินดูพาราณสี

ท่านเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของคุณพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) เช่นเดียวกับเป็นศิษย์ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนและพระยาอุปกิตศิลปสาร

ท่านเริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ตำแหน่งอาจารย์โท โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมศึกษา หลังจากนั้นจึงโยกย้ายไปยังส่วนราชการอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังสุดย้ายไปเป็นอาจารย์พิเศษโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนเกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อพ้นราชการแล้วได้เป็นกรรมการพิจารณาศัพท์ทางวรรณคดี ราชบัณฑิตยสภา

ท่านเริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ ๆ มีผลงานสร้างสรรค์ ๕ ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์ ประวัติเพลง ตำรา คู่มือหนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ

ท่านร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูกและเพลงต่างๆ ตลอดจนมีผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้

ท่านสร้างสรรค์ผลงานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า ๕ ทศวรรษ ผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยาแก่ผู้อ่านชาวไทย นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๙

คู่ชีวิตของท่านคือ อาจารย์กรุณา กุศลาสัย (๑๐ พ.ค. ๒๔๖๓ – ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๒) ซึ่งเป็นนักเขียน-นักแปลคู่ขวัญ อาจารย์กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฮินดี ภาษาสันสกฤต และวัฒนธรรมอินเดีย ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๘ รางวัลนราธิปประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔ และ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่านมีบุตรด้วยกัน ๒ คน ได้แก่ พันโทหญิง ทันตแพทย์หญิงอังศิกา และนายกัมปนาท กุศลาสัย

ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัยถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ที่บ้านพัก สิริรวมอายุ ๙๗ ปี สำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้นมีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๑-๕ ก.พ. เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหารแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรามศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ โดยท่านแจ้งความประสงค์บริจาคร่างกายให้คณะกายวิภาค โรงพยาบาลศิริราช

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใจเพชรกล้า
คือแสงทองส่องทางสร้างศรัทธา
คือมนุษย์เกิดมายิ่งค่ามนุษย์
คือหลักชัยให้ก้าวไกลไปข้างหน้า
คือหลักใจได้ฟันฝ่าไม่สิ้นสุด
คือน้ำเย็นชโลมยามโทรมทรุด
คือผ่องผุดอัศจรรย์กำนัลชีวิต


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343692  Views