| ทางอีศาน 73 บทบรรณาธิการ : ทางชีวิต
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 279

ทางชีวิต
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
Column : Editorials
ปรีดา ข้าวบ่อ

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๓
ปีที่ ๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เราต้องรู้จักร่างกายของเรา หน้าที่อวัยวะแต่ละส่วน ความสำคัญและการถนอมรักษาไว้ให้ทนนาน อาหารใดมีประโยชน์อะไรมีโทษ ในสวนครัวหัวไร่ปลายนาและรอบ ๆ ชุมชนมีไม้ดอกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชสัตว์ชนิดใด และต้องรู้จักทะเล ภูเขา รู้จักห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำทุกสาย

ต้องรู้ว่าพ่อแม่คือวีรบุรุษวีรสตรีของลูก รู้รากเหง้าเหล่ากอ รู้ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ตำบล เมือง ประเทศ โลก และจักรวาล รู้ชาติพันธุ์วรรณนา ฮีต คอง ประเพณี

ต้องรู้จักประชาชีพของท้องถิ่นซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตมีผลผลิตอันเป็นสินค้าไปขายภายนอก และค้นคว้าเพื่อปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์

ต้องมีความสุนทรี สนุกสนาน ซึมซับรับเอานิทาน ตำนาน ศิลปะ การแสดงพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศึกษาและสร้างสรรค์ภาษา ศาสตร์ทุกศาสตร์ของพงศ์เผ่า

ต้องประหยัด อดออม พึ่งลำแข้งตนเอง พร้อมนำต้นทุนของชีวิตของชุมชนทุกด้าน มาเสริมความเข้มแข็งทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่โอกาสทางการศึกษาและพัฒนางานวัฒนธรรม

ต้องรู้จักโลกที่วิวัฒนาการมา ลึกซึ้งศีลธรรมคุณธรรมใหม่ ความถูกผิดดีชั่ว มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะเดียวกันก็ทระนง องอาจ ห้าวหาญ มีทักษะวิชาชีพ พร้อมเผชิญอุปสรรคปัญหา และมีจิตใจเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ เมื่อเรารู้จักตนเอง สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยตัวของตัว มีเหตุมีผล เติมเต็มด้วยภูมิปัญญาบรรพชน ข้อมูลข่าวสาร วิทยาการสมัยใหม่ เข้าร่วมกลุ่มบริหารจัดสรรการงานของชุมชน ชีวิตปัจเจกและหมู่บ้านย่อมพัฒนาก้าวหน้า

ที่สำคัญก็ด้วยพลังคนเล็กคนน้อยนี้เท่านั้น ที่จะร่วมกันสานฝัน สร้างศรัทธา และกำหนดอนาคตประเทศได้
——————————————

อ่านรายละเอียดเล่มนี้ที่นี่
อ่านตัวอย่างอีบุ๊กคลิกที่นี่

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น


วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ
วรรณศิลป์ : ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง ‘62

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5260044  Views