| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 74
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 536
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ราคาหนังสือฉบับพิมพ์ 100 บาท
ราคาฉบับอีบุ๊ก 60 บาท
issn : 22866418

ขบวนนักเขียนเวียนมา “ทางอีศาน” ช่วง มูลพินิจ, สุรินทร์ ภาคศิริ, สันติ เศวตวิมล, ทองแถม นาถจำนง, ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์, สมปอง ดวงไสว, ธีรภาพ โลหิตกุล, เด่นชัย ไตรยะถา, สมพงษ์ ประทุมทอง, “จุก ชายคา”, วรวิทย์ ตงศิริ, ชาตรี เสงี่ยมวงศ์, “บรรณวัชร”, “เจน อักษราพิจารณ์”, ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ, ประสิทธิ์ ไชยชมพู, ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์, ธันยพงษ์ สารรัตน์, ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต, ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์, สหภพ ปานทอง, สุพัฒน์ เจริญสรรพพืช, พรพล ปั่นเจริญ, เพ็ญศรี นิลโสม, “อิหล่า”, สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย, ธวัชชัย พิณะพงษ์, และกวี นักเขียน นักวาด ทั่วไทย

เนื้อหาในเล่ม :
๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ ผีตองเหลืองจอมจักรวาล
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ เมืองไทยดั่งสวรรค์ เมื่อข้าราชการทรงเกียรติ
๖ สาส์นจากทางอีศาน
(๑) ไต้เทียนของแผ่นดิน แด่ ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
(๒) นักเขียน “ทางอีศาน” สมพงษ์ ประทุมทอง – “เวศม์ เวฬุคาม”
(๓) โครงการสำนึกรักบ้านเกิด และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
๑๐ เฮือนชานศิลปิน | กอง บ.ก. ศราวุธ ดลราศรี “ผู้บันทึกภาพก่อนเปลี่ยนผ่านไปกับกาลเวลา”
๑๒ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล เผยโฉมผู้สร้างปรากฏการณ์ ณ บ้านปิน
๑๗ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สนป่า
๑๘ จดหมาย | น้าพร, ถมยา พิชัยกุล, รำพัง กาศนอก
๒๐ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ผ้าย้อมคราม กับสงครามกรุงทรอย
๒๒ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ฝนเทวา
๒๔ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๖) สาวด้ำปางบรรพ์ : ‘ด้ำนาย-ด้ำปู่’
๓๐ ชาติพันธุ์ | พรพล ปั่นเจริญ ปาก๊ก 巴国
๓๔ ข่วงบักจุก | “จุก ชายคา”
๓๕ วัฒนธรรมแถน | ทองแถม นาถจำนง (๖) วัฒนธรรมแถน
๔๐ บทความ | วิทยา เกษรพรหม ที่นี่…เมืองบางขลัง : ปฐมบทแห่งชาติไทย
๔๘ ท่องเที่ยววัฒนธรรม | สาวิตรี ตลับแป้น มัณฑเลย์… สะพานข้ามกาลเวลา ตอนที่ ๑
๕๖ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ปราณบุรี กะเปอร์
๖๐ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ สัมพันธ์พุทธ – ฮินดู – อิสลาม ที่เมืองโบราณยะรัง
๖๕ บทกวี | “สิริวตี” ชีวิตคือการเฝ้ารอ
๖๖ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๕) เฆี่ยนเขย (๒)
๗๐ เปิดผ้าม่านกั้ง | ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ รอยพระพุทธบาทในตำนานอุรังคธาตุ
๗๕ สัมภาษณ์ | กอง บ.ก. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ นักเขียน นักวิจัย และนักบริหาร
๘๕ บทกวี | “มิส มัสลิน” “โบยบินจากความกลัว”
๘๖ ข่าวคนอีศาน | “เวศม์ เวฬุคาม”
๙๔ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน ปราการด่านสุดท้าย…วางใจได้ ของบุรีรัมย์ และทีมชาติไทย
๙๖ เวทีพี่น้อง | รัฐธิติ เจนวิริยะกุล “งันขอนผี” ผีสร้างคู่ ฟื้นประเพณี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
๙๙ บทกวี | ภิรเดช แก้วมงคล น้อมส่งสการครูบาสุทธินันท์ สู่ฟ้าเมืองแถน
๑๐๐ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ (๑) บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่
๑๐๙ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” พิณ แคน ซอ โปงลาง โหวด
๑๑๒ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๓๒) สาวคำม่วงรอรัก
๑๑๕ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “สิลิพอน-เพ็ดดาวอน” นักล่าฝัน…ไร้พรมแดน
๑๑๙ นอกเครื่องแบบ | สมพงษ์ ประทุมทอง วรรคทองในวรรณกรรมเพื่อชีวิต เพื่อประชาชน (ตอน ๒ พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๙)
๑๒๔ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สามทศวรรษกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล
๑๓๐ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” วังกระแสกับแหอำนาจ
๑๓๒ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๑๙) น้ำแห่งชีวิต
๑๓๕ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู ริดสีดวง
๑๓๖ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” ผ้าไหมหนองปลาหมอ, บ้านเกิดเมืองนอน, อำนาจความหิว, นกเจ่ากับนกกระเต็น
๑๓๘ เพชรในโพสต์ | กอง บ.ก. จารึกชื่อ “กํมร เตงฺ อฺญ ไท”
๑๓๙ นวนิยาย | ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ ลายแถนฟ้า ตอน ๑๗
๑๔๓ หงายหลังถ่วน | “ปลัดตื้อ” ตกปลาในโอ่ง
๑๔๔ เรื่องเล่าชุดพ่อเฒ่ากับลูกเขย | “ชัด การชนะ” / ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์ ติดตาม!
๑๔๕ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างแดน | ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต มิวเซียมเกงจิว เมืองแห่งกวนอูและแหล่งสัมฤทธิ์
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ตลาดโบราณ
๑๕๔ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” เทพนม
๑๕๘ บทกวี | โชคชัย บัณฑิต’ หินหายใจ
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343549  Views